Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp)

62 30 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:55

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai ... - XÂY D TI N LÝ NHÂN S I DOANH NGHI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H I PHỊNG - 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D TI N LÝ NHÂN S I DOANH NGHI ÁN. .. c l p - T - H nh phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Thành CôngMã SV: 1351010025 L p: CT1301 tài :Xây d lai Ngành: Công ngh Thông tin n lý nhân s ti i doanh nghi p NHI... môn phân tích thi t k h th ng thơng tin N m rõ nghi p v áp d nhân s ti n i doanh nghi Có kh c lý thuy t vào toán th c t qu n lý p trình b ng ngơn ng C# h qu n tr CSDL SQL Server t, th nghi Nghiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay