Thiết kế bể nước mái cho gia đình

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:46

... Gạch xây bể phải dùng gạch đặc mác 75, vữa ximăng mác 50-75 Trước xây gạch phải ngâm nước kỹ, mạch no vữa, xây theo kiểu chữ cơng Chiều dày tường bể phụ thuộc vào thể tích chứa nước bể Đáy bể làm... bêtơng cốt thép đổ chỗ Nắp bể làm đan bêtông cốt thép đổ chỗ, phải bố trí nắp thăm bể có kích thước tối thiểu 500 ´500 Bên thành bể trát vữa ximăng mác 50, dày 15 Thành bể đáy bể trát vữa ximăng mác... lần, lần đầu dầy 15 có khía bay, lần sau dày 10, sau đánh màu ximăng nguyên chất Đáy bể phải láng dốc phía rốn bể có kích thước tối thiểu 250´250
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bể nước mái cho gia đình, Thiết kế bể nước mái cho gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay