Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm

9 65 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:45

... 14 Một số lưu ý khác việc sử dụng đơn vị số - Từ percentage percent (phần trăm) không thêm "s" đằng sau chúng - Khi viết đơn vị tiền tệ, 10 US dollars cách viết chuẩn xác Tuy nhiên 10$ cách viết. .. dịch nhằm tăng cường nhận thức người dân vai trò môi trường Adv + speaking Bên cạnh việc sử dụng cách bổ sung equally important hay more important, bạn nên sử dụng cách adv+speaking để giúp vấn... cách đáng mỉa mai thuốc tây y có tác dụng tức thời mà khơng thể giải bệnh cách lây dài ổn định Nhưng câu tiếp thep nên sử dụng however/nonetheless/nevertheless thay sử dụng paradoxically/ironically:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm, Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay