luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt)

25 27 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:40

... hướng thực – trào lộng bối cảnh đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương Con người giới thực tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng thực – trào lộng Chương Thi pháp thể loại tiểu thuyết. .. giả luận án nhận diện tiểu thuyết Việt Nam đương đại vận động, phát triển theo khuynh hướng trội như: khuynh hướng thực – trào lộng, khuynh hướng thực – huyền ảo, khuynh hướng thực – tâm lý, khuynh. .. cứu luận án – 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án bao quát tiểu thuyết Việt Nam đương đại (từ sau 1986) để tìm hiểu khuynh hướng thực – trào lộng tiểu thuyết trước 1986, đặc biệt tiểu thuyết trào lộng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt) , luận án khuynh hướng hiện thực – trào lộng trong tiểu thuyết việt nam đương đại (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay