Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

84 37 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:06

Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh ... 22 ) x 11 = x 11 = 11 1 5x2 c) Cách ( + ) x = x = x = = 1 2 2 Cách ( + ) x = x + x = + 15 = 15 + 15 = 15 = 2.1 .4. 4 2.1 .4. 4.1 a c a d axd b : d =b xc =bxc 2.1 .4. 4.2 Tính: 15 : 3 7 21 Ta có: 15... 1.2.1.2 Mơn t vai trò h thành , sinh, khơng 1.2.2 tr ốn, - - - t 1.3 1.3.1 [1,T 548 ] Trong toán , minh 4, Tr99] 1.3.2 Khá [6,Tr12] 1 .4 2, 3, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; H 1 1 2;3 ;4; 5 i + nhiên + + + - +... 14 13 14 Vì 27 < 25 25 < 25 nên 27 < 25 15 2.1 .4 2.1 .4. 1 2.1 .4. 1.1 nguyên a c a+c b +b = b - Tính a c c a + = + b b b b a c axd+cxb + = b d bxd - ( a c d a c d + )+ = +( + ) b b b b b b 2.1 .4. 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp), Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay