Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

84 12 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:06

Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinhPhân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh - o0o - KHÓA: 56 Sinh viên M 1.1 - quan sát 10 11 SINH 11 2.1 11 11 12 13 16 19 25 25 32 42 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 59 59 60 62 A c khác Mơn t , mơn t c t Hình tâm cho tro ng lí mà tơi , say mê ốn - U - t -P - cho - - + Các sách giáo khoa, sách giáo viên, sách + + + 6.3 - quan sát toán -H -N ng: - B 1.1 1.1.1 sinh t - - Chú ý không ch lo - 6- khái quát hóa t - 1.1.2 - - - Góp p 1.2 V ỐN TỐN 1.2 1.2.1.1 [2,Tr151] Theo 1.2.1.2 Mơn t vai trò h thành , sinh, khơng 1.2.2 tr ốn, - - - t - ) - khác nhau) - 16 15 = = 20 20 20 20 tính P3 theo nhóm - Giáo - - - - - P4 phép tính sau làm B - - - - cách P5 I - II III giá IV A - - - P6 Bài 1: - hoán - - - sinh làm tính lên phép tính x x hai tích phép tính trên? nào? theo nhóm Bài 2: Bài 3: P7 - - - - Bài 4: - P8 I II - Giáo viên: III giá IV - - - - phép P9 - - , trao n phép tính gì? - T - gì? (Cho P10 (T a=S:b Ta : 12 tính G 7 7x3 35 : = x = = 12 12 12 x 36 35 36 cm) bao nhiêu? (B P11 - - - ép - - - làm b - - sung - Báo cáo giáo viên - - - P12 15 12 48 81 25 ; 36 ; 30 ; 54 ; a) b) c) 12 12 a) ; 11 25 99 b) 100 ; 23 23 12 ) a) 2x3x4x5 ; 3x4x5x6 b) 12 15 ; 12 15 ; 20 P13 6x4x5 x 15 x 13 a) 15 x ; b) + ; 4- 1- 14 a) x + 14 b) x + x a) x + = b) x - 11 = 22 L P14 017 (TN) P15 (TN) P16 P17 ... 22 ) x 11 = x 11 = 11 1 5x2 c) Cách ( + ) x = x = x = = 1 2 2 Cách ( + ) x = x + x = + 15 = 15 + 15 = 15 = 2.1 .4. 4 2.1 .4. 4.1 a c a d axd b : d =b xc =bxc 2.1 .4. 4.2 Tính: 15 : 3 7 21 Ta có: 15... 1.2.1.2 Mơn t vai trò h thành , sinh, khơng 1.2.2 tr ốn, - - - t 1.3 1.3.1 [1,T 548 ] Trong toán , minh 4, Tr99] 1.3.2 Khá [6,Tr12] 1 .4 2, 3, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; H 1 1 2;3 ;4; 5 i + nhiên + + + - +... 14 13 14 Vì 27 < 25 25 < 25 nên 27 < 25 15 2.1 .4 2.1 .4. 1 2.1 .4. 1.1 nguyên a c a+c b +b = b - Tính a c c a + = + b b b b a c axd+cxb + = b d bxd - ( a c d a c d + )+ = +( + ) b b b b b b 2.1 .4. 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp), Phân loại các dạng toán phân số ở lớp 4 và một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán phân số cho học sinh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay