TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018

246 102 0
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:44

Đây là toàn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2018.Tài liệu được biên soạn bởi TS.Phan Văn Đoàn Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Email: diepdoan2003gmail.com.SĐT: 0987265525.FB: Diep Doan Phan ... Thủ tướng Chính phủ Thành phần Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ Các hình thức hoạt động Chính phủ gồm: - Hình thức hoạt động tập thể Chính phủ... trưởng thành viên khác Chính phủ trước Thủ tướng, vai trò, trách nhiệm Bộ trưởng thành viên Chính phủ ngành, lĩnh vực phụ trách Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác với Quốc... đảng viên đảm nhiệm Đó kết rèn luyện đảng viên tín nhiệm quần chúng Nhưng thực tế, có phận đảng viên không rèn luyện, phai mờ phẩm chất nên phạm sai lầm Thứ hai, đổi công tác cán Đảng Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018, TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay