Bo de va dap an thi chuyen vien chinh 2018

142 195 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:35

Đây là bộ đề thi và đáp án phục vụ cho thi chuyên viên chính năm 2018. Tài liệu được biên soạn bởi TS.Phan Văn Đoàn Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Email: diepdoan2003gmail.com.SĐT: 0987265525.FB: Diep Doan Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo de va dap an thi chuyen vien chinh 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay