Hình tượng bác sĩ zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết bác sĩ zhivago của boris pasternak

44 9 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:23

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu 5 Cấu trúc viết NỘI DUNG Chương Khái quát hình tượng người trí thức văn học cổ điển Nga “Con người thừa” sáng tác Puskin “Con người nhỏ bé” sáng tác Gôgôn Người trí thức sáng tác L Tônxtôi 11 Tiếp nối hình tượng “con người nhỏ bé” sáng tác Sêkhơp 13 Chương Hình tượng bác sĩ Zhivago vấn đề người trí thức với cách mạng tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago Boris Pasternak 15 Vị trí nhân vật bác sĩ Zhivago tác phẩm 15 1.1 Lý thuyết nhân vật 15 1.2 Vai trò nhân vật bác sĩ Zhivago tác phẩm 18 Diễn biến đời nhân vật bác sĩ Zhivago .21 2.1 Bác sĩ Zhivago niên đầy nhiệt huyết lý tưởng sống 21 2.2 Bác sĩ Zhivago, người tình nồng hậu 24 2.3 Bác sĩ Zhivago, triết gia, nhà thơ dạt cảm xúc 30 Vấn đề người trí thức cách mạng .35 3.1 Tư tưởng Zhivago cách mạng 35 3.2 Tư tưởng Zhivago mối tương quan với hệ tư tưởng trí thức Nga đương thời 38 KẾT LUẬN 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Boris Pasternak(1890-1960) tượng văn học Nga kỉ XX Ông nhà thơ lớn nước Nga giới Nhiều nhà văn, nhà thơ đọc vần thơ ông phải thán phục Thơ ông mang đến nguồn cảm xúc mẻ cho người đọc Bên cạnh cương vị nhà thơ, ơng dịch giả lỗi lạc Ông dịch sang tiếng Nga kịch tiêu biểu cuả Shakespeare, Goethe thơ số nhà thơ Gruzia Boris Pasternak không nhà thơ lớn mà lĩnh vực văn xuôi, ông có truyện ngắn xếp vào loại hay giới Chính thế, Boris Pasternak kho tàng vô giá để nghiên cứu khám phá thêm đặc trưng người xã hội người thi ca ông Một điểm đặc biệt đáng ý tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago Số phận ông long đong lận đận tiểu thuyết Được hồn thành năm 1955 không in bị ngăn cản lực bảo thủ Năm 1958 tiểu thuyết trao giải Nobel văn chương “sự đóng góp lớn lao vào thi ca trữ tình đại giới vào lĩnh vực truyền thống vĩ đại nhà văn xuôi Nga Không vấn đề văn học mà tiểu thuyết đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp xã hội Chính nghiên cứu tác phẩm muốn khám phá thêm không nghệ thuật, tài tác giả mà giá trị mẻ mà mang đến, lý làm cho tác giả trở thành tượng văn học Nga Ngoài ra, vấn đề người trí thức từ lâu trở thành vấn quan tâm, vấn đề mang tính thời đại Đó đề tài sáng tác khơng nhà văn trước sau tác giả Boris Pasternak Người trí thức văn học biến đổi qua nhiều, thời kì, nhiều giai đoạn tùy thuộc vào đổi thay xã hội Khi sâu tìm hiểu vấn đề ta thấy rõ tình hình xã hội nước Nga đương thời Lịch sử vấn đề Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago phải trải qua khơng sóng gió từ đời tiếp nhận trở thành tác phẩm có giá trị lớn mang tầm giới Tác phẩm trở thành đề tài rộng lớn, mảnh đất màu mỡ cho học giả bắt tay vào khai thác, nghiên cứu Được xuất Ý viện Hàn lâm Thụy Điển trao tặng giải thưởng Nobel văn chương năm 1958, tác phẩm trở thành tiêu điểm mà dựa vào đó, phần tử xấu lợi dụng nhằm chống đối quyền Liên Xơ Đó lý khiến tác giả bị khai trừ khỏi Hội nhà văn Liên Xơ Trong trào lưu cải tổ dân chủ hóa, danh dự tác phẩm Pasternak phục hồi Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago nguyên tác mắt bạn đọc tạp chí văn học, Thế giới đầu năm 1988 Kể từ đây, tên tuổi nhà văn trở nên tiếng, tác phẩm ông đánh giá cao Nhiều cơng trình nghiên cứu xuất Cuốn tiểu thuyết bay tới đoạn kết Ala Alova đăng tạp chí Ngọn lửa nhỏ tháng năm 1988 Tác giả D.S.Likhachov bày tỏ mến mộ đến với Pasternak tiểu thuyết Suy ngẫm tiểu thuyết bác sĩ Zhivago Vấn đề người trí thức văn học Nga thể rõ văn học Nga từ sáng tác Puskin sang đến Pasternak, hình tượng người trí thức trở nên hồn thiện trở thành hình tượng đẹp Ở Việt Nam, việc tiếp cận với tác phẩm chưa rộng rãi Vì nghiên cứu tác phẩm không nhiều, chủ yếu nghiên cứu bước đầu lĩnh vực văn học trường đại học Đối tượng, phạm vi mục đích nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi báo cáo, với đề tài này, vào đối tương nghiên cứu hình tượng nhân vật trung tâm tác phẩm Bác sĩ Zhivago Boris Pasternak 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu chủ yếu báo cáo tác phẩm Bác sĩ Zhivago Boris Pasternak 3.3 Mục đích nghiên cứu Với đề tài nghiên cứu này, mong muốn tìm hiểu thêm nhân vật Zhivago để tìm nét đặc sắc hình tượng nhân vật, bên cạnh đó, chúng tơi muốn qua tác phẩm, tìm hiểu vấn đề nguời trí thức với cách mạng tác phẩm đặt mói tương quan với thực tế xã hội để hiểu thêm sống Nga giai đoạn đương thời Phương pháp nghiên cứu Trong phạm vi báo cáo, chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc tác phẩm Bên cạnh chúng tơi sử dụng phưong pháp so sánh đối chiếu để có nhín khái quát tác phẩm Cấu trúc viết MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc niên luận NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hình tượng người trí thức văn học Nga cổ điển “Con người thừa” sáng tác Puskin “Con người nhỏ bé” sáng tác Gôgôn Người trí thức sáng tác Tơnxtơi Tiếp nối hình ảnh “con người nhỏ bé” sáng tác Sêkhơp Chương 2: Hình tượng bác sĩ Zhivago vấn đề người trí thức tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago Boris Pasternak Vị trí nhân vật bác sĩ Zhivago tác phẩm 1.1 Lý thuyết nhân vật 1.2 Vai trò nhân vật Zhivago tác phẩm Diễn biến đời nhân vật Bác sĩ Zhivago, niên đầy nhiệt huyết, lý tưởng Bác sĩ Zhivago, người tình nồng hậu Bác sĩ Zhivago, triết gia, nhà thơ dạt cảm xúc Vấn đề người trí thức với cách mạng Tư tưởng Zhivago cách mạng Tư tưởng Zhivago mối tương quan với hệ tư tưởng trí thức Nga đương thời KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG Chương 1: Khái quát hình tượng người trí thức văn học cổ điển Nga “Trong tiếng Latinh¸ thuật ngữ trí thức (intrlliagentia) người có hiểu biết, có tri thức Tầng lớp xã hội bao gồm người chuyên lao động trí óc (có trình độ chun mơn cao) Theo Lênin, bao hàm trí thức là: “ tất người có học thức, đại diện cho người có học thức, đại diện cho nghề tự nói chung¸đại diện cho lao động trí óc khác với đại diện cho lao động chân tay” [1, 15] Trí thức người sáng tạo sản phẩm tinh thần phát minh khoa học, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật từ tạo nên diện mạo tinh thần xã hội, góp phần mang đến cho xã hội diện mạo Xã hội phát triển đội ngũ trí thức đơng đảo vai trò trí thức trở nên quan trọng, trở thành sở tảng tạo nên xã hội đại, văn minh, giúp cho hệ tư tưởng người trở nên rộng mở Tầng lớp trí thức giúp thúc đẩy xã hội tiến tới bước phát triển cao Nhân vật trí thức văn học phong phú, đa dạng, đại diện cho nhiều thành phần trí thức Văn học phản ánh sống người mà trí thức phận đơng đảo khơng thể thiếu Chính thế, nhân vật trí thức loại nhân vật thiếu hệ thống nhân vật văn học Sự đời phát triển nhân vật trí thức góp phần hồn thiện diện mạo văn học Con người thừa sáng tác A X Puskin (1799-1873) Puskin (1799-1873) đại thi hào nước Nga, niềm tự hào người dân Nga, đại diện cách xứng đáng toàn diện cho văn học Nga Ông tổng kết phát triển khứ, mở giai đoạn cao hơn, chuẩn bị cho tương lai huy hoàng Từ lâu Puskin đặt cho nhiệm vụ xây dựng điển hình niên Nga kỉ XIX Trong tác phẩm Người tử tù Capcadơ, tác giả khắc họa hình tượng người tù người thời đại, Puskin viết: “Tôi muốn thể dửng dưng sống niềm vui thú đời, thể già trước tuổi tâm hồn, nét khác biệt niên kỉ XIX” Có thể nói, tác phẩm Epghênhi Ơnhêghin thể tư tưởng, tình cảm nghệ thuật Puskin Bằng khối óc quan sát tinh tế trái tim rung động thiết tha nhà thơ tháng năm sôi nổi, bồn chồn, buồn bã, lo âu, Puskin mang đến không cho văn học hay lịch sử mà cho nhân dân Nga “Bộ bách khoa toàn thư sống Nga” (Bêlinxki) Với tác phẩm này, Puskin ghi lại đặc điểm bật niên Nga kỉ XIX, ghi lại hệ Puskin, thân tác giả Sống giới quý tộc thượng lưu Pêtecbua, sinh hoạt xa hoa, phù phiếm, sớm tiệc tùng, tối vũ hội, Ơnhêghin có nét tính cách thơng minh, sắc sảo Bên cạnh đó, mặt trái sống làm cho nhân vật buồn nản, chán chường, cảm thấy phiền muộn, khơng lòng với xung quang khơng lòng với Chàng khơng cam tâm khúm núm nơ lệ hay hám danh ti tiện Chính thế, chàng khơng có tham vọng, khơng theo đuổi danh vọng kẻ khác Chàng không yên tâm, thản hưởng thụ sống xa hoa giới quý tộc thượng lưu mà chàng có, khơng tận tâm Tận lực phục vụ giai cấp quý tộc nhà nước Có thể nói, bi kịch tinh thần với chàng niên Ơnhêghin Tuy khơng đau đớn, dằn vặt làm cho tâm hồn người trở nên buồn chán Ơnhêghin thơng minh, sạch, thẳng thắn chàng chưa giác ngộ lí tưởng cách mạng, chưa vươn tới tầm cao người tiên tiến, người tháng Chạp Tuổi trẻ, tài năng, trí tuệ, tâm hồn chàng khơng phục vụ cho Nga Hồng khơng phục vụ cho nhân dân Chàng chưa nhận thức tình trạng bi đát, khốn nhân dân ách áp nặng nề quý tộc để tiến lên đường đấu tranh xóa bỏ chế độ nơng dân chun chế Chính thế, Ơnhêghin trở nên xa rời nhân dân, lúng túng chưa biết đâu, làm gì, sống vơ dụng vô nghĩa Không theo phục vụ tầng lớp quý tộc, không nhân dân đứng lên chiến đấu, chàng trở thành “con người thừa” xã hội Chàng ích kỉ, biết thân mình, không bận tâm đến người khác, nhiều vô trách nhiệm với người bạn Lenxki, Tachiana chàng khơng quan tâm đến nhân dân Hình ảnh Ơnhêghin đại diện cho lớp trí thức xã hội Nga đương thời Từ thực tại, “con người thừa” qua nghệ thuật khắc họa nhân vật Puskin, vào tác phẩm, ghi dấu lại đặc điểm lịch sử Nga đương thời Với Ônhêghin, hình tượng “con người thừa” lần xuất văn học Nga hai nhăm năm sau có tên gọi “con người thừa” Tcghênhep viết Nhật kí người thừa (1850) Hình tượng khái quát sâu sắc, đặc điểm niên Nga nửa sau kỉ XIX Từ sáng tác Puskin, hình tượng “con người thừa” trở thành hình mẫu chung sáng tác sau tác giả khác Con người nhỏ bé sáng tác Gôgôn (1809-1852) “Cùng với Puskin, Gơgơn người đặt móng cho chủ nghĩa thực văn học Nga Qua tiếng cười châm biếm, nhẹ nhàng, đôn hậu, lúc cay đắng phẫn nộ ngòi bút Gơgơn, khuynh hướng phê phán trở thành khuynh hướng chủ đạo văn học Nga từ năm 30 kỉ trước”[3, 144] Tiếp nối hướng sáng tác Puskin, Gơgơn đặt cho mình, sáng tác nhiệm vụ thể tư tưởng người đương thời Ơng lấy Puskin làm hình tượng mẫu mực để noi theo Ơng viết: “ Khi tơi sáng tác, tơi nhìn thấy Puskin trước mặt tơi khơng làm gì, khơng viết mà khơng có lời khuyên ông Tất điều tốt đẹp tôi, chịu ơn ông”[3, 149] Gôgôn tôn làm chủ soái “trường phái tự nhiên” hiểu chủ nghĩa thực Thế giới quan ông phức tạp không đơn với cụm từ “chủ nghĩa thực” Bằng ngòi bút mình, ơng tố cáo mặt giả dối nguời đứng đầu xã hội, kẻ “trí thức dởm” qua hài kịch Quan tra Đến tập truyện Pêtecbua, hình tượng “con nguời nhỏ bé” khắc họa rõ nét “Con người nhỏ bé” số phận nhỏ nhoi, thấp kém, sống sống tù túng, quẫn xã hội Họ theo đuổi mục đích sống, lí tưởng sống, cố gắng níu giữ giá trị tốt đẹp cuối cùng, họ phải chấp nhận kết cục bi thảm Đó kết cục người họa sĩ Piscarev Đại lộ Nhepski trăn trở đẹp, muốn lưu giữ đẹp, muốn cứu vớt đẹp thất bại, người họa sĩ khơng thấy ý nghĩa sống đến tự tử Đó số phận Tsacơp Bức chân dung Anh họa sĩ Tsacôp bị ám ảnh ánh mắt ông già tranh Anh mua tất tranh đẹp hủy hoại chúng Sự ích kỉ ảo tưởng anh dẫn đến hậu xấu Khi không vươn tới đẹp, anh tìm cách hủy hoại đẹp Ngồi số phận chàng họa sĩ Tsacơp, câu chuyện vẽ lên số phận ông họa sĩ già – nguời vẽ lên tranh bí hiểm Ơng bất đắc dĩ phải vẽ chân dung cho lão già độc ác Khi vẽ đến đôi mắt, ông không kiểm sốt thân Khi vẽ xong, ơng trở thành người hồn tồn khác Ơng trở nên ích kỉ tự giải cách tu Bên cạnh “con người nhỏ bé” ấy, 10 Zhivago từ nhỏ yêu thích cảnh rừng buổi chiều tà tràn ngập ánh lửa hồng Các giác quan chàng nhạy cảm với âm phát từ giới tự nhiên “Trong rừng vang lên tiếng xèn xẹt cưa khác kéo đi, kéo lại có lúc nhịp, có lúc khơng ăn nhịp với nhau.” [8;604] Cả âm tưởng chừng bình dị nhất, quen thuộc hòa lẫn với ngàn vạn thứ âm khác Zhivago ý! Chỉ có quan sát tinh tế, tình cảm đặc biệt nhận nét bình dị mà độc đáo thiên nhiên “Ta khép cánh cửa nghe ken két, ta vơ tình hắt nghe tiếng tuyết lạo xạo chân, đằng kia, từ luống rau có bắp cải nhô lên từ tuyết, thỏ rừng vọt ra, chạy biến đi, để lại mặt tuyết, khắp xung quanh vết chân chằng chịt… Vô số vết chân linh miêu lộ, lộ nhỏ.[8;665] Tình u thiên nhiên Zhivago thấm đẫm vần thơ chàng, chắp cánh tâm hồn bay bổng chàng đưa chàng đến giới mộng tưởng” “Như kẻ thích đùa, rừng vung vãi Tiếng ồn lên vách núi cheo leo” (Ngày nắng nóng đầu thu) 2.3 Bác sĩ Zhivago, triết gia, nhà thơ dạt cảm xúc Như phần trước khẳng định, từ nhỏ Iuri Zhivago có lói cảm thụ tri giác độc đáo Chàng có trí tuệ khả tư logic Chàng có quan điểm rõ ràng khiếu bẩm sinh Zhivago chịu ảnh hưởng lớn từ cậu chàng- Nicôlai Nicôlaiêvich Vêđeniapin linh mục triết gia Chàng ln có cách cảm nhận sống theo cách riêng Quan niệm sống chết chàng khác với tất người khác,chàng cho “khơng có chết khơng phải việc chúng ta.” [8;331] Chàng coi ý thức người “ độc dược, phương tiện tự đầu độc với đem áp dụng cho 30 thân Ý thức thứ ánh sáng tỏa bên ngoài, ý thức soi sáng đường trước mặt để ta khỏi vấp ngã”[8;331] Để chứng minh cho luận điểm Zhivago có cách lý giải thông minh dễ hiểu Chàng coi ý thức đèn pha đặt trước đầu máy xe lửa chạy, quay vào trong, tai nạn xảy Chúng ta thử suy ngẫm điều vào sống người thấy tính dắn Khi ta bị đau người, ta ý thức nỗi đau ấy, ta cảm thấy vô đau đớn Nếu để ý thức hướng xung quanh, ta quên đau Như vậy, cảm giác đau đớn sinh người ý thức đau đớn thể Zhivago có quan niệm rõ ràng nghệ thuật Đối với Zhivago “nghệ thuật thu hẹp, tập trung, biểu thị khởi nguyên nằm thành phần tác phẩm nghệ thuật Nó tên gọi sức mạnh vận dụng chân lý khai thác tác phẩm không cảm thấy nghệ thuật đối tượng hoạc phương diện hình thức, mà phận ví ẩn ẩn tàng nội dung.”[8;669] Quan điểm nghệ thuật Zhivago quan điểm nghệ thuật tác giả hình tượng Zhivago, tác giả qua phát ngơn lên tiếng nói Nhân vật tác giả sáng tạo nhân vật có tâm hồn, tình cảm quan niệm Nhân vật người phát ngôn tác giả Zhivago nhân vật thế! Bên cạnh quan điểm nghệ thuật, Zhivago nói lên quan niệm tác phẩm “Các tác phẩm nói nhiều cách, đề tài,bằng hoàn cảnh, cốt truyện, nhân vật Nhưng tất hấp dẫn ta diện nghệ thuật chứa đựng tác phẩm”[8;669] Với độc giả, tác phẩm hấp dẫn họ nhiều yếu tố chủ yếu đề tài, cốt truyện nhân vật Với Zhinvago, hấp dẫn tác phẩm khơng phải 31 mà nghệ thuật Nghệ thuật đóng vai trò quan trọng làm nên thành công tác phẩm Điều dễ hiểu trên, Zhinvago khẳng định nghệ thuật “là bổn phận bí ẩn ẩn tàng nội dung” Như thấy vai trò quan trọng nghệ thuật đói với Zhinvago Đó tơn cho việc sáng tác chàng Chàng ln trăn trở để tìm cho cách viết riêng, độc đáo lạ “Suốt đời chàng ln mơ đến độc đáo thầm lặng, bề ngồi khó nhận che giấu lớp vỏ hình thức thơng dụng quen thuộc Suốt đời chàng cố tình luyện bút pháp dè dặt giản dị khiến người đọc người nghe thấu hiểu nội dung mà tự họ không nhận mà họ thấu hiểu cách nào”[8;918] Bên cạnh quan điểm, nguyên tắc tự đề cho thân,Zhingvago đứng lập trường để nhận xét tác giả văn học lớn văn học giới “Hệ loại thơ âm tiết Puskin, sau trở nên lừng danh, thứ đơn vị đo lường sống Nga,một thứ thước đo sống rút từ toàn đời sống Nga”.[8;673] “Các nhịp điệu nước Nga biết nói, giọng trầm bổng tiếng Nga thường nhật thể đọ dài ngắn tiết tấu nhịp ba thơ Nêcrasôp nhịp thơ dăctin ông ”[8;673] “Sinh đời, người Phaostơ để ôm lấy hết thảy, cảm nhận hết thảy, diễn tả điều Biến Phaostơ thành học giả lỗi lầm người sống trước thời với Phaostơ”.[8;673] “Chỉ bình thường kì tích bàn tay thiên tài chạm đến Puskin học hay mặt đó.”[8;674] 32 “Hơm tơi thích chất trẻ Puskin Sêkhốp Cái tính vơ lo, vơ e ấp họ thứ đao to búa lớn mục đích tối hậu nhân loại cứu rỗi họ”[8;675] Từ trải nghiệm thân, Zhinvago suy triết lý đời Trên chuyến tầu định mệnh việc người đàn bà vừa xa lạ, vừa quen thuộc vượt qua chàng hết lần đến lần khác, chàng nghiệm điều “Chàng nghĩ số đời tiếp diễn bên nhau, vận động với tốc độ khác nhau, đời người bên cạnh dời người kia, đến ngày số phần người vượt số phận người kẻ sống lâu hơn”[8;995] Và cuối câu trả lời cho câu hỏi khó khắn đến Bà già vượt chuyến tầu điện đến mười lần hoàn toàn bà vượt Zhivago sống lâu hẳn chàng Zhivago tha thiết muốn sống, mà sống có ý nghĩa phải tiến lên cao cả, hồn thiện đạt tới Chỉ có điều chàng không gặp may Chàng phải xe bị hư lẽ dĩ nhiên cuối chàng phải kết thúc đoạn dường đời sớm dự định Chiếc xe phải xa hội đưa đẩy sống chàng, nhấn chìm khát khao mãnh liệt chàng sống đầy ý nghĩa Bên cạnh quan điểm nghệ thuật, triết lý nhân sinh cao quý, Zhivago nhà thơ dạt ảm xúc Mỗi vần thơ chàng trĩu nặng suy tư.Zhivago sống ghi chép trải nghiệm, cảm xúc Trong tiểu thuyết này, tác giả cho in 25 thơ Zhivago hay nói tác giả Boris Pasternak gán cho Zhivago- nhân vật Những thơ chia thành ba nhóm với chủ đề khác Trước tiên thơ ca ngợi Chúa, cầu xin Chúa để giải Ở nhóm với thơ như: Trong tuần lễ thánh, Ngôi giáng sinh, Những ngày tệ hại, Mađơlen(I), Mađơlen(II) Tiếp theo kể 33 đến thơ chán chứa tình cảm, tâm trạng nhân vật trữ tình tình yêu đời Một số Hamlet, Đêm trắng, Giãi bày, Gió, Cây hoa bia, Đám cưới, Truyện cổ tích, Tháng tám, Biệt ly, Hẹn hò, Bình minh, Phép lạ Các thơ lại chủ yếu miêu tả thiên nhiên Thực phân chia tương đối vậy, làm thơ để truyền tải tâm trạng Dù cho bề nổi, thơ đơn viết thiên nhiên hay lòng với Chúa thực ra, bị khuất nỗi lòng sầu muộn bác sĩ Zhivago Thơ Zhivago nỗi bất bình thói đạo dức giả xã hội Con người vai diễn xã hội khơng cách khác để chế ngự lại xã hội Họ chìm dắm ngày sâu cuối đánh Tâm tác giả ghi lại thơ Hamlet: “Những việc dàn cảnh tính kĩ Và không đưa ngược cuối chặng đường Tôi mình, tất chìm thói đạo đức giả Sống trọn đời đau phải chuyện chơi” Thiên nhiên thơ miêu tả sinh động, đẹp gần gũi với sống ngày: “Mặt trời gắng sức say sưởi ấm Và dòng mương mê mẩn sục sơi” (Tháng ba) Tình u đến đi, hạnh phúc đau khổ, phức điệu cho đời, Zhivago khơng nằm ngồi quy luật “Sóng đưa nàng , đưa nàng Và đẩy nàng đến sát chàng Còn nàng Có lẽ ép buộc 34 Sự chia ly hẳn ăn thịt hai Nỗi buồn gặm xương.” (Biệt ly) Tình cảm Zhivago với Chúa tôn thờ, thứ cứu rối linh hồn chàng hoảng loạn Niềm tin mà chàng sống, chàng tìm lại lòng chúa bao la “Sau thời gian khủng khiếp Con thấu hiểu phục sinh” (Madolen(II)) Vấn đề người trí thức với cách mạng 3.1 Tư tưởng Zhivago cách mạng Bối cảnh tiểu thuyết xoanh quoanh cách mạng Tháng Mười Nga 1917 Ta phủ nhận đóng góp lớn lao cách mạng vào lịch sử nước Nga lịch sử toàn giới song có hai mặt Trong tốt đẹp tồn xấu Đơi lúc, người nhìn thấy hào nhống bên ngồi mà qn khuyết dị bị che dấu bên Việc xây dựng bác sĩ Zhivago thành công lớn Boris Pasternak giúp cho người không ngủ quên đỉnh vinh quang, buộc họ phải nhìn nhận lại thực tế Với Zhivago, giai đoạn đầu cách mạng, chàng hăng hái tham gia cương vị bác sĩ.Chàng đóng góp sức vào nghiệp cứu người Chàng coi “chiến tranh gián đoạn sống cách giả tạo tựa hồ làm cho tồn lùi lại Cách mạng bùng nổ ý muốn tiếng thở dù bị kìm giữu từ lâu” [8;452] Cách mạng lúc điều tất yếu, chiến tranh đe dọa tồn vong dân tộc Một niên đầy nhiệt huyết Zhivago khơng thể khơng dự phần vào cơng việc giải phóng dân tộc “Lúc ta tha thiết sống cách trung thực có tác dụng, dự phần vào niềm 35 hứng khởi toàn dân ” [8;452] Trên đường nhà, Zhivago suy nghĩ nhiều “Bao nhiêu tư tưởng chen chúc tâm trí chàng suốt tiếng đồng hồ ròng rã mớ lộn xộn, song người ta thường nói, xếp thành hai vòng tròn, hai mớ dây lúc vào, lúc bị bung ra”[8;472] Vòng thứ suy nghĩ Tơnia, lòng trung thành thán phục chàng cách mạng Ở vòng có dấu hiệu mới, lời hứa hẹn điềm báo xuất chân trời dạo trước chiến tranh, khoảng 1912 1914, lĩnh vực tư tưởng, nghệ thuật vận mệnh nước Nga, vận mệnh toàn thể dân tộc Nga số phận riêng chàng, Zhivago Vòng thứ hai chiến tranh, với máu lửa nỗi kinh hoàng, cảnh bơ vơ man rợ Đó thử thách chiến tranh, cách mạng nảy sinh từ chiến tranh đẫm máu, cách mạng binh lính, bất chấp người am hiểu tình này, người Bônsêvich lãnh đạo Cái nữ y tá Lara Thực tế cách mạng cho chàng thấy mặt trái mà chiến tranh mang tới.Tính mạng người phải ln nằm vòng nguy hiểm khơng thể tránh khỏi đổ máu Cuộc sống người bị dồn ép vào đường Không thể sống trụ lại thành phố thiếu ăn, gia đình chàng phải khu điền trang Varưkinô để kiếm kế sinh nhai đâu có yên ổn Zhivago bị bắt theo quân du kích để làm phục vụ cho quân đội Với Zhivago ai người Ai có mạng sống mạng sống quan trọng mạng sống Mạng sống quân bạch vệ chẳng khác mạng sống qn du kích “Tồn thơng cảm chàng dành cho bạn trẻ chết cách anh dũng Chàng thật tâm mong cho chúng thắng trận Đó em gia đình rõ ràng 36 gần gũi tinh thần với chàng, có giáo dục, nề nếp, luân lý, quan niệm chàng”[8;751] Zhivago cầm súng lòng thương hại khơng cho phép chàng nhắm bắn vào niên mà chàng cảm mến! Một chi tiết quan trọng cho thấy lòng nhân hậu Zhivago, quý trọng tính mạng người chàng, lột quần áo chiến sĩ điện báo hi sinh thay cho anh thiếu niên bạch vệ để cứu sống anh Chàng tìm thấy hai người hai mảnh giấy chép đoạn trích từ thánh ca số 90 làm bùa hộ mệnh Có điều mảnh giấy anh điện báo bị thay đổi xuyên tạc nhiều, mảnh giấy tên bạch vệ trẻ tuổi nguyên Điều nói lên người muốn sống, muốn bình an Muốn người phải xác định phương hướng đắn mà Anh điện báo với bùa sai lệch hi sinh, anh lính bạch vệ với bùa nguyên cứu sống Đây chi tiết “đắt” tác giả khai thác cách thành cơng Zhivago đồng tình với Lara quan điểm: “Bây dối trá tràn vào nước Nga Tai họa chủ yếu, nguồn gốc ác sau tin tưởng vào giá trị ý kiến cá nhân Sự lầm lạc xã hội mang tính rộng khắp, lây lan Mọi thứ rơi vào ảnh hưởng nó” Cách mạng bùng nổ, người ta đua làm cách mạng, đua học tập, áp dụng chủ nghĩa Mác chưa hiểu rõ chất mà áp dụng cách máy móc Dựa thực tế xã hội, Zhivago kết luận: “Mỗi người lo kiểm tra thân qua kinh nghiệm, người nắm quyền hành tìm cách né tránh thật Vì câu chuyện hõa huyền cá nhân họ không sai lầm Tơi khơng thích người thờ với chân lý”[8;633] 37 Một xã hội giả dối, người sống xã hội lại chìm đắm, mù quáng bước chân theo xã hội “Đó bệnh thời đại Tơi cho phát sinh từ nguyên nhân tinh thần Người ta đòi hỏi tuyệt đại phận phải thường xuyên giả dối, coi giả dối hệ thống đáng đề cao.”[8;984] Sống xã hội nhận thức chất xã hội khả cong người q nhỏ bé khơng thể thức tỉnh hàng triệu người Hình ảnh xe điện bị hue hình ảnh đại diện cho xã hội mục nát mà Zhivago nạn nhân “Zhivago không gặp may, chàng phải xe bị hư gặp hết tai nạn đến trục trặc khác” [8;994] Cuộc đời chàng minh chứng cho chuỗi dài đau khổ mà xã hội “hỏng hóc” gây cho chàng Một người sống lý tưởng, xã hội ln ln bị xã hội đầy đọa vùi dập để cuối chàng kiệt sức gục ngã đường mà Đây số phận bi đát người tri thức cách mạng tiến xã hội nước Nga đương thời 3.2 Tư tưởng Zhivago mối tương quan hệ tư tưởng Nga đương thời Như ta biết, Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành cơng sau xã hội lâm vào khủng hoảng, trì trệ Các nhà lãnh đạo khơng nhìn vào thực tế mà lạc quan vào đường để ngày lấn ssau vào hết sai lầm đến sai lầm khác Con người xã hội vậy, họ không đứng lập trường quan điểm khách quan để nhìn nhận mà mù quáng bước theo lối vạch sẵn Chính mà tác giả khơng lần cho nhân vật gọi xã hội xã hội giả dối Trong tiểu thuyết nhân vật đại diện cho tư tưởng chung xã hội Pasa Antipôp, Misa Goocđôn Nica Đuđôrốp 38 Pasa người yếu đuối Chàng yêu Lara mê mệt cưới nàng làm vợ Cuộc sống hai vợ chồng êm ấm chàng định số rắc rối quan hệ vợ chồng Lara phù hợp với sống Uran Pasa khơng Chàng muốn giải cho mẹ Lara khỏi chàng Chàng chọn cách lính Pasa muốn vượt trội người, chàng định lập chiến công bị thương nhẹ, chàng xin phép thăm gia đình Cũng bao người khác, Pasa hăm hở chiến trường, anh dũng huy, anh dũng chiến đấu bị bắt làm tin Như Lara nói “Và lúc Pasa phạm sai lầm vô tai hại, tiên chuyện sau Anh tưởng thở thời đại, ác xã hội tượng gia đình Pasa tự đổ lỗi cho giọng điệu kiểu cách, hình thức gượng gạo lập luận hai vợ chồng Anh nghĩ anh kẻ khô khan tầm thường, người mang vỏ bao Tư tưởng Pasa cách mạng cổ hủ Chàng chiến đáu vợ con, hết lòng vợ Chàng hi sinh tất nàng Khi chàng Stơrennicốp, chàng dằn vặt lòng Khi định tìm lại mẹ Lara mẹ nàng xa Khi biết Lara yêu chàng đến mức nào, biết hiểu lầm tình cảm Lara, Pasa định tự tử Chàng chết khơng phải lý tưởng xã hội mà tình u với vợ” Misa Goocđơ Nica Đuđơrốp người bạn thân Zhivago từ bé Misa chịu ảnh hưởng cha Nicơlai có lẽ chịu ảnh hưởng mạnh Zhivago Chính chịu ảnh hưởng mà Misa chọn mơn triết học làm nghề chun mơn “Nếu ảnh hưởng cha Nicôlai thúc đẩy Iuri tiến bước giải phóng, lại trói buộc Misa Iuri hiểu gốc Do Thái Misa đóng vai trò quan trọng niềm mê say cực đoan Misa” 39 “Misa Nica thuộc hai loại giáo sứ tốt Suốt đời họ đọc sách tốt, giao thiệp với nhà tư tưởng tốt, nhạc sĩ tốt, nghe nhạc tốt, hôm qua, hôm nhạc tốt họ khơng ngờ có thị hiếu trung bình tai họa tệ thị hiếu tầm thường” [8;981] Chính sống đầy đủ sung túc khiến họ không thấy hết mặt thật sống Họ nhìn vào mặt tốt đẹp hữu xã hội mà không thấy khiếm khuyết bên trong, chưa đủ trải nghiệm để có nhìn xâu sắc Chính hệ tư tưởng họ cách mạng bó hẹp lý thuyết sách mà thiếu tính thực tế Cuối cùng, điều tất yếu phải đến đến Sau trải qua chiến tranh khắc nghiệt, trải qua thân phận tù khổ sai, Nica nhận “không nguyên với thân phận tù khổ sai cậu, mà dối với sống trước đó, năm 30, kể tự do, yên ổn dậy đại học,có tiền tiêu, luồng khơng khí lành, gió giải Mình cho cơng tập thể hóa biện pháp sai lầm, thất bại mà họ không dám thừa nhận Để che dấu thất bại, họ sử dụng phương tiện đe dọa khiến người hoảng sợ làm cho ta phải nhìn thấy khơng có chứng minh trái ngược với thật hiển nhiên.” [8;1020] Và Misa hiểu rõ “Chiến tranh mắt xích đặc biệt chuỗi thập niên cách mạng Tác động nguyên nhân trực tiếp nằm chất cách mạng khơng Nhũng kết gián tiếp, kết kết quả, hậu hậu bắt đầu phát huy tác dụng Những tai họa rèn luyện nên tính cách, làm cho hệ có sức chịu đựng, lòng dũng cảm sẵn sàng thực mottj nghiệp lớn lao, phi thường liều lĩnh Các phẩm chất kì lạ chưa thấy hợp thành tinh thần hệ” [8;1021] 40 Cuối phải đến năm 1943, tư tưởng Zhivago nhận thức Tính đắn chứng minh Tư tưởng xã hội chuyển biến theo chiều hướng tích cực Zhivago đạt bước tiến lớn vượt qua thời đại ông sống Đây tầm nhìn sáng suốt tác giả 41 KẾT LUẬN Hình tượng nhân vật bác sĩ Zhivago hình ảnh đẹp người trí thức cách mạng tiến bộ.Chàng đại diện cho “thiện”, “mĩ”, “chân”, bất diệt qua thử thách chiến tranh, cách mạng Zhivago tổng hợp nhiều yếu tố cần thiết quan trọng người trí thức cách mạng Thơng minh trí tuệ, sắc sảo đầy tính triết lý, có lý trí cao lại người giàu tình cảm tất nét tính cách đan xen hòa quyện hỗ trợ tạo nên hình mẫu lý tưởng chân thực Khi xây dựng hình tuợng nhân vật này, tác giả tự tạo cho thách thức lớn Tuy nhiên, với tài trí tuệ sắc sảo quan trọng tâm hồn sáng, tình cảm nồng nàn lý tưởng cao đẹp, tác giả khơng thành cơng việc xây dựng hình tượng nhân vật mà nhân vật nói lên tiếng nói thân, lý tưởng thân người, sống xã hội cách mạng Nga đương thời Để làm điều nỗ lực lớn lao lẽ, tác giả phải để tạo nhân vật mang tầm khái quát lớn bên cạnh đó, nhân vật phải xác thực, không xa rời sống, độc giả nhìn thấy nhân vật nhìn thấy phần khác sống Trong việc khắc họa nhân vật thành cơng, tác phẩm đạt bước tiến lớn mặt tư tưởng Điều thành tựu khơng thể phủ nhận Khi mà hệ tư tưởng người đương thời chìm đắm sai lầm nghiêm trọng lệch lạc việc cải tổ xã hội, tác giả dám cho nhân vật đứng lên phát biểu quan điểm mẻ xa lạ với hệ tư tưởng đại đa số quần chúng nhân dân Mãi đến thời gian sau này, tình hình xã hội đổi khác, chiến tranh cách mạng tất yếu phải theo qui luật làm minh chứng 42 cho tính đắn quan điểm mà nhân vật phát biểu Bằng việc ấy, thấy tầm nhìn sâu rộng mang tính thời đại tác giả Có lẽ mà thời tác phẩm bị phê phán nghiêm trọng số nhân vật lực giới văn học Khi ấy, tư tưởng chủ quan, bảo thủ, nhìn lệch lạc khiến cho tầm nhìn xã hội bị hạn chế Thành tựu mà Boris Pasternak đạt đóng góp lớn lao không lĩnh vực văn chương mà có ảnh hưởng lớn đến nhiều vấn đề phức tạp xã hội mà đặc biệt vấn đề nhận thức giới trí thức chiến tranh cách mạng Tác phẩm tranh toàn cảnh sống Nga thời kì cách mạng Những khía cạnh nhỏ sống thể cách sinh động Miêu tả thiên nhiên biệt tài tác giả Sự kết hợp tự trữ tình thể đặc trưng bút pháp tác giả Không thành công thơ mà mảng văn xuôi, Boris Pasternak đạt thành tựu rực rỡ xứng tầm nhà văn lớn văn đàn giới 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Khánh Tồn, Hình tượng người trí thức văn xi Việt Nam thời kì đổi mới, Luận văn Thạc sĩ ĐHKHXHNV 2004 Đặng Anh Đào, Văn học phương Tây, NXB Giáo dục 2009 Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Thúy Hằng, Các nhà văn Nga giải Nobel, NXB Lao Động, 2006 Đỗ Hồng Chung, Lịch sử văn học Nga, NXB Giáo Dục, 2009 Hà Minh Đức, Lý luận văn học, NXB Giáo Dục, 2008 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 1999 Lê Chí Dũng, Vài đặc điểm chung văn học Nga văn học Việt Nam đầu kỉ, Tạp chí văn nghệ quân đội, số 11, 1987 Lê Khánh Trường, Boris Pasternak, người tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1988 Nguyễn Trường Lịch, L.N.Tônxtôi, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp 1986 10.Phạm Gia Lâm, Những chuyển biến tư nghệ thuật văn xuôi Nga cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, Tạp chí văn học số 11 – 1997 11.Phạm Gia Lâm, Văn hóa Nga, tượng tiêu biểu tích hợp khuếch tán văn hóa, Nghiên cứu Châu Âu số – 1996 12.Phạm Hồng Giang, Sêkhôp, NXB Văn hóa 1979 13.Phương Lựu, Lý luận văn học, NXB Giáo Dục, 2006 44 ... thời Hình tượng người trí thức co thể biến đổi khơng ngồi mục đích phản ánh thực khách quan xã hội Chương 2: Hình tượng bác sĩ Zhivago vấn đề người trí thức với cách mạng tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago. .. tưởng Bác sĩ Zhivago, người tình nồng hậu Bác sĩ Zhivago, triết gia, nhà thơ dạt cảm xúc Vấn đề người trí thức với cách mạng Tư tưởng Zhivago cách mạng Tư tưởng Zhivago mối tương quan với hệ... “Con người nhỏ bé” sáng tác Gôgôn Người trí thức sáng tác Tơnxtơi Tiếp nối hình ảnh “con người nhỏ bé” sáng tác Sêkhơp Chương 2: Hình tượng bác sĩ Zhivago vấn đề người trí thức tiểu thuyết Bác sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng bác sĩ zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết bác sĩ zhivago của boris pasternak, Hình tượng bác sĩ zhivago và vấn đề người trí thức với cách mạng trong tiểu thuyết bác sĩ zhivago của boris pasternak

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay