Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn 10

93 12 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 08:11

Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng dạy học vấn đề cấp thiết giáo dục Việt Nam giai đoạn Chúng ta có đổi mạnh mẽ nội dung, PPDH Chất lượng dạy học cao kích thích hứng thú, nhu cầu, sở thích khả độc lập, tích cực tư HS Để làm điều đó, bên cạnh việc đổi nội dung, PPDH phối hợp hình thức tổ chức dạy học việc làm cần thiết Trong nhà trường điều chưa quan tâm mức hình thức lên lớp hình thức phổ biến Trong nghị Trung ương lần thứ “Tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo”, Bộ giáo dục kêu gọi “Đổi phương pháp, cải tạo phương pháp; dạy học phải phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo HS ” [Trích nghị Trung ương lần thứ “Tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo”] Ngoại khóa hoạt động tạo hiệu cao dạy học góp phần khơng nhỏ vào việc đổi PPDH, giúp HS phát huy tính tích cực chủ động nâng cao hiệu học tập Hiện vấn đề HS chán học trở thành trở ngại lớn toàn ngành giáo dục nói chung đặc biệt mơn văn học nói riêng Ngoại khóa cơng cụ hữu hiệu giúp việc dạy học trở nên đơn giản hiệu Ngoại khóa hoạt động lý thú HS đón nhận giúp cho em tăng thêm tình đồn kết, giúp đỡ học tập sống Bên cạnh đó, ngoại khóa giúp làm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường vấn đề nhức nhối không cho nhà trường phổ thơng, phụ huynh HS mà tồn xã hội Khối kiến thức cần tiếp thu nặng lý thuyết, chưa gắn nhiều với thực tế gây khó nhớ, khó nắm bắt HS HĐNK giúp HS có Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 liên hệ lý thuyết học với thực tế khiến chuyển tải kiến thức thành kĩ thực thụ thân HS Môn văn có đặc thù cần bồi dưỡng tâm hồn để HS có cảm nhận tốt phát lĩnh hội hay, đẹp Chính việc học khơng bó gọn mặt câu chữ lý thuyết mà cần phải có mơi trường cởi mở để bồi dưỡng tâm hồn cho HS Ngoại khóa hình thức tạo mơi trường mở bồi dưỡng cho HS Từ lý trên, định thực đề tài nhằm nghiên cứu tìm phương pháp hiệu quả, hợp lý để nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn phổ thông đưa HĐNK trở thành hoạt động hữu ích, góp phần tích cực vào dạy học kiến thức hoàn thiện nhân cách người học Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương pháp tổ chức HĐNK xây dựng kế hoạch tổ chức số HĐNK áp dụng vào việc giảng dạy mơn Ngữ văn 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn văn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chương trình Ngữ văn 10, HĐNK việc tổ chức HĐNK - Phạm vi nghiên cứu: Chương trình ngữ văn 10 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lí luận liên quan đến hoạt động ngoại khoá nhà trường phổ thông HĐNK môn Ngữ văn - Phương pháp tổ chức HĐNK môn Ngữ văn - Xây dựng kế hoạch tổ chức ngoại khóa môn Ngữ văn 10 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Vận dụng thao tác nghiên cứu tư liệu cần thiết: Sách giáo khoa Ngữ văn 10, PPDH văn, Hướng dẫn thực chương trình sách giáo khoa THPT mơn Ngữ văn… Từ tư liệu có Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 qua trình đọc, phân tích, chúng tơi tổng hợp lại thành lý thuyết phục vụ cho đề tài - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Qua trình kiến tập thực tập sư phạm, qua việc trực tiếp giảng dạy chương trình Ngữ văn 10 trường THPT, chúng tơi tiến hành quan sát thực tiễn, dự giờ, vấn HS vấn đề nghiên cứu đề tài, từ đánh giá, tổng hợp đưa giải pháp để giải vấn đề đề tài - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Đối với đề tài này, lý nhiều lý do, chúng tơi khơng đủ điều kiện để thực tổ chức thực nghiệm Tuy nhiên, để khẳng định tính hiệu việc tổ chức HĐNK, sử dụng bảng hỏi để đánh giá mức độ hứng thú HS HĐNK Trong thời gian thực tập trường THPT Phan Đình Phùng, tơi trực tiếp dẫn HS tham quan dã ngoại thành Cổ Loa Đền Sóc Từ thực tế đó, chúng tơi đánh giá kết đạt được, sở xây dựng, lồng ghép kế hoạch ngoại khóa cho vừa đảm bảo hiệu hoạt động ngoại khóa vừa nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung đề tài gồm: Chương Những vấn đề lý luận hoạt động ngoại khóa nhà trường phổ thông 1.1 HĐNK nhà trường phổ thông HĐNK dạy học Ngữ văn 10 Chương Tổ chức HĐNK dạy học Ngữ văn 10 2.1 Thực trạng việc tổ chức HĐNK văn học trường phổ thơng Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 2.2 Chương trình Ngữ văn 10 2.3 HĐNK môn Ngữ văn lớp 10 Phụ lục Ngày hội văn hóa dân gian Chương trình tham quan dã ngoại văn học Kế hoạch phát động thi báo tường văn học Phiếu điều tra vấn dành cho giáo viên Phiếu điều tra vấn dành cho học sinh CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THƠNG 1.1 HĐNK nhà trường phổ thơng 1.1.1 Khái niệm HĐNK Quá trình sư phạm tổng thể gồm trình dạy học trình giáo dục (theo nghĩa hẹp) Quá trình giáo dục trình dạy học bổ sung, hỗ trợ, thống nhất, gắn bó hữu với nhau, tác động qua lại trình phát triển nhân cách HS Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 Quá trình dạy học giúp người học lĩnh hội tri thức khoa học cách hệ thống mà nhằm hình thành nhân cách cách tồn diện thơng qua mơn học cụ thể chương trình Q trình giáo dục tổ chức nhằm hình thành người học: hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ Từ hình thành người học phẩm chất xã hội, tâm lý, thể chất, cách ứng xử đắn thông qua mối quan hệ tập thể, nhóm, hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội Cùng với dạy học lớp ngoại khóa phận quan trọng vô cần thiết tồn q trình dạy học – giáo dục nhà trường phổ thông Hai phận gắn bó, hỗ trợ với q trình giáo dục Căn vào Quyết định số 47/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/11/2002 chương trình HĐNK , hoạt động ngồi lên lớp phận hệ thống giáo dục trường THPT phân ban từ năm 2002-2003 trường THPT phân ban đại trà từ năm học 2006- 2007 Do để tổ chức quản lý tốt hoạt động, mang lại hiệu cao việc nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập nhà trường phổ thông cần có quan tâm mức đầu tư nghiên cứu chất hoạt động, nội dung, cách thức quản lý HĐNK thuật ngữ dùng để hình thức hoạt động kết hợp dạy học với vui chơi ngồi lớp, nhằm mục đích gắn việc giảng dạy, học tập nhà trường với thực tế xã hội Mục tiêu môn nhằm củng cố, khắc sâu tri thức học qua môn học lớp, mở rộng, nâng cao hiểu biết cho HS lĩnh vực đời sống xã hội, tăng vốn hoạt động thực tiễn… Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 HĐNK hình thức tổ chức dạy học, dạng hoạt động HS tiến hành ngồi lên lớp thức, ngồi phạm vi quy định chơng trình mơn nhằm hỗ trợ cho chương trình nội khố, góp phần hồn thiện phát triển nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài sáng tạo HS Theo tác giả Nguyễn Quang Đông “Do hạn chế thời gian lên lớp chương trình khố, đồng thời với gia tăng không ngừng tri thức làm xuất mâu thuẫn nhu cầu nhận thức HS với tính kế hoạch chương trình Để giải mâu thuẫn này, người ta tổ chức HĐNK nhằm tạo điều kiện cho HS mở rộng, đào sâu kiến thức, phát triển hứng thú, lực cá nhân kích thích thiên hướng em mặt hoạt động “[6;5] HĐNK hình thức tổ chức dạy học có đặc điểm: + HĐNK thực ngồi học, khơng mang tính bắt buộc mà tuỳ thuộc vào hứng thú, sở thích, nguyện vọng HS khn khổ khả điều kiện tổ chức có nhà trường + HĐNK tổ chức nhiều dạng: dạng tập thể lớp, dạng nhóm theo khiếu, dạng học tập, dạng vui chơi, dạng thường kì, dạng đột xuất nhân dịp kỉ niệm hay lễ hội + HĐNK tổ chức theo hình thức như: tổ ngoại khố; câu lạc khoa học; hội khoa học; hội nghệ thuật v.v + Nội dung ngoại khoá đa dạng, bao gồm mặt văn hố, khoa học cơng nghệ, thể dục thể thao, kĩ thuật nhằm giúp HS mở rộng, đào sâu, làm phong phú thêm điều học nội khoá mơn học tương ứng Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 + Ngoại khoá GV mơn, GV chủ nhiệm, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh HS lớp hay số lớp thực Để tiến hành HĐNK đạt hiệu giáo dục đòi hỏi phải có tổ chức chặt chẽ, tỉ mỉ GV, giúp đỡ nhà trường, hội cha mẹ HS tổ chức đỡ đầu, kết nghĩa Bên cạnh đó, GV cần động viên tham gia nhiệt tình tập thể HS, cá nhân, cần tạo dựng hạt nhân nòng cốt dạng HĐNK 1.1.2 Vai trò HĐNK dạy học * Tác dụng giáo dục: - HĐNK góp phần giáo dục tính tổ chức, tính kế hoạch, tinh thần làm chủ hợp tác Ngoại khoá thực dựa tự nguyện, tự giác HS cộng với giúp đỡ hướng dẫn GV động viên HS nỗ lực giải vấn đề đặt - HĐNK làm cho trình dạy môn thêm phong phú đa dạng, làm cho việc học tập HS thêm hứng thú sinh động, tạo cho HS lòng hăng say u cơng việc, điều kiện để phát triển khả năng, lực HS Qua ngoại khố HS có điều kiện tự làm, tập dượt phát huy óc sáng tạo, tự tin, dám nghĩ dám làm * Tác dụng giáo dưỡng: - HĐNK góp phần củng cố, bổ sung kiến thức cho HS Thông qua HĐNK, kiến thức HS thu nhận sâu sắc Trong tự nghiên cứu, tự tìm hiểu vấn đề tranh luận với bạn bè, trí lực khả sáng tạo HS phát triển - Vì điều kiện thời gian, chương trình nội khố có phần GV khơng thể giới thiệu hết Những phần bổ sung HĐNK kiến thức HS mở rộng thêm HS thu nhận kiến Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 thức nhiều hình thức như: Nhóm ngoại khố, câu lạc khoa học, hội vui, hội thi * Tác dụng giáo dục kĩ thuật tổng hợp, định hướng nghề nghiệp: Qua HĐNK, HS rèn luyện số kĩ như: Tập nghiên cứu vấn đề, thuyết minh trình bày trước đám đơng, tập sử dụng dụng cụ, thiết bị thường gặp đời sống, máy móc từ đơn giản tới đại Qua nảy nở HS tình cảm nghề nghiệp bước đầu có ý thức nghề nghiệp mà HS chọn tương lai * HĐNK điều kiện thuận lợi để GV thử nghiệm PPDH: Qua HĐNK GV có điều kiện tốt để thực kiểm tra kết nghiên cứu mình, GV nắm vững khả năng, tâm lí HS nên hiệu việc thử nghiệm cao 1.1.3 Các loại hoạt độngngoại khóa - Hoạt động vận động: Hoạt động vận động loại hoạt động yêu cầu HS phải vận dụng thể lực để hoàn thành nhiệm vụ đặt Nó bao gồm trò chơi vận động đan xen với kiến thức học Hoạt động vận động vừa giúp HS có hứng thú công việc, vừa tạo động, linh hoạt dẻo dai Không thế, hoạt động vận động giúp HS ghi nhớ lâu dài áp dụng tốt vào thực tế đời sống Đối với loại hoạt động này, người GV cần phải có khả tổ chức cao, cần phải biết lựa chọn đan cài cách hợp lý kiến thức học vào hoạt động, bên cạnh thúc đẩy tự giác kích thích hứng thú người học Hoạt động vận động loại hoạt động thiếu việc tổ chức HĐNK đóng vai trò lớn việc học giải trí HS Đối với mơn học nào, người dạy phải tìm cách tổ chức hợp lý để hoạt động phát huy hiệu cao Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 - Hoạt động văn nghệ: Hoạt động văn nghệ hoạt động giúp HS thể khả năng, khiếu lĩnh vực văn nghệ Hoạt động yêu cầu người học có khiếu văn nghệ, có tinh thần tham gia bên cạnh phải biết sáng tạo linh hoạt Hoạt động văn nghệ giúp HS có thư giãn, thoải mái sau học căng thẳng, giúp tăng tinh thần đoàn kết tập thể HS tạo nên mối quan hệ bạn bè, thầy trò thêm có ý nghĩa Hoạt động văn nghệ hoạt động hữu ích giúp người học vừa tìm hiểu ý nghĩa phần học qua hình thức hiêu cao, hiểu sâu ghi nhớ lâu kiến thức học Như vậy, tích hợp kiến thức học hoạt động văn nghệ giúp việc dạy học đạt hiệu cao bên cạnh việc HS thể phát triển tài năng, khiếu tăng niềm đam mê, u thích mơn học - Hoạt động rèn luyện kĩ tổ chức: Đây hoạt động mà đó, HS thể vai trò khả tổ chức thân, làm chủ việc tìm hiểu tri thức khơng qua giảng dạy GV Hoạt động tổ chức đặt HS vào hồn cảnh, tình vai xã hội, tự tìm cách xử lý để đạt hiệu cao vai trò Hoạt động giúp HS có kĩ tổ chức kĩ giải vấn đề Ngồi ra, hoạt động giúp cho HS có hiểu biết sâu sắc định hướng nghề nghiệp sau trường Ở hoạt động tổ chức, GV đóng vai trò hướng dẫn cho HS đặc điểm, cách thức tổ chức để hoạt động HS đạt hiệu cao Hoạt động tổ chức tạo tính liên kết lý thuyết thực tế giúp HS hiểu tác dụng tầm quan trọng việc học lý thuyết - Hoạt động phát triển khiếu, tài năng: Hoạt động phát triển khiếu, tài loại hoạt động mà đó, HS thể tài năng, Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 khiếu Hoạt động tài bao gồm nhiều hoạt động tùy theo khả năng, khiếu HS Đối với môn Ngữ văn, hoạt động tài hoạt động viết truyện ngắn, làm thơ, bình văn, diễn kịch… Hoạt động tài vừa giúp khám phá, phát thúc đẩy tài HS phát triển, vừa giúp HS tiếp cận tri thức cách thoải mái, tự nhiên nhất, không bị thúc ép, gò bó Khi tham gia vào hoạt động tài năng, họ sinh tiếp thêm hứng thú, niềm say mê công việc học tập, trau dồi thêm tri thức xã hội tự rèn luyện thân 1.1.4 Nguyên tắc tổ chức HĐNK Khi tổ chức HĐNK cho HS cần tuân thủ nguyên tắc định nội dung hình thức Trước hết, cần phải đảm bảo nguyên tắc chung sau: • + + + + + + + + + Phù hợp với điều kiện, bối cảnh nhà trường địa phương Phù hợp với nhu cầu, hứng thú, xu hướng phát triển HS Đảm bảo tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS Về mặt nội dung, HĐNK cần: Phải gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục đặt Nội dung phải phù hợp với HS Lứa tuổi Trình độ nhận thức Giới tính Sức khỏe Nội dung phải phù hợp với điều kiện sở vật chất, xã hội Thời gian (các ngày lễ lớn năm) Trường lớp (sân bãi, dụng cụ, phòng ốc…) Địa bàn dân cư (miền núi, đồng bằng, thành phố, nơng thơn…) Kinh phí (từ nguồn quỹ trường, phụ huynh hỗ trợ, HS đóng góp…) Sự quan tâm tổ chức xã hội, cộng đồng (các ban ngành, hội phụ huynh …) • Về mặt hình thức - Hình thức phải hấp dẫn, thu hút HS - Phải phù hợp với nội dung Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 10 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 Theo em chi tiết tạo nên bất ngờ "tam đại gà" gì: a)Thầy bảo học trò đọc khẽ b)Xin thổ cơng thầy đồ c)Trò lời thầy đọc to d)Lý giải tam đại gà thầy đồ "Vừa nong làng đong không hết " gì? a)Cái ao b)Cái hố c)Cái giếng d)Cái hồ Câu tục ngữ "chuột sa chĩnh gạo" nghĩa với câu sau đây: a)Mèo mù vớ cá rán b)Của non ăn mòn hết c)Năng nhặt chặt bị d)Kẻ cắp gặp bà già Thể loại văn học dân gian mà nhân vật thường hố thân: a)Truyện cười b)Cổ tích c)Ngụ ngơn d)Tục ngữ Phiếu bốc thăm số Vì văn học dân gian gọi văn học truyền miệng: a)Vì sáng tác tập thể nhân dân b)Vì sáng tác lưu truyền nhân dân lao động c)Vì truyền miệng phương thức sáng tác lưu truyền d)Cả ABC Truyện Tấm Cám phản ánh ước mơ chủ yếu nhân dân: a)Về sống ấm no b)Về hoá thân người c)Về giúp đỡ bụt d)Về ước mơ công xã hội "Nắng ba năm ta không bỏ bạn Mưa ngày bạn lại bỏ ta" a)Cái cày b)Cái bừa Là gì? c)Cái gáo tát nước d)Cái bóng Cách sử dụng hình ảnh "cây cầu" khơng nằm hệ thống cầu lại: a)Hai ta cách sơng Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 79 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang b)Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó c)Gần mà chẳng sang chơi Để anh ngắt nồng tơi bắc cầu d)Cách có đầm Muốn sang anh bẻ cành trầm cho sang Sự sáng tạo giới người thể rõ thể loại nào: a)Sử thi b)Truyền thuyết c)Cổ tích d)Thần thoại Phiếu bốc thăm số Đặc trưng thi pháp văn học dân gian gì? a)Xây dựng nhân vật điển hình b)Sự lặp lại mơ tuýp c)Nhiều tình tiết ly kỳ gay cấn d)Nhiều chi tiết hư cấu tưởng tượng Chuyện An Dương Vương - Mị Châu Trọng - Thuỷ thuộc chủ đề nào: a)Nguồn gốc dân tộc b)Tình u đơi lứa c)Giải thích tượng thiên nhiên d)Dựng nước giữ nước "Năm ơng cầm hai sào Đuổi đàn cò trtắng chạy vào hang" a)ăn cơm b)Cày ruộng Là hành động gì? c)Đánh cá d)Bắt trộm Câu sau ca dao: a)Người bóng năm canh Kẻ mn dặm xa xơi Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 80 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 b)Người ta chẳng cho Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ c)Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có dun hay khơng d)Tháp mười đẹp bơng sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Thể loại văn học dân gian chứa đựng yếu tố lịch sử: a)Thần thoại b)Sử thi c)Truyền thuyết d)Ca dao Phiếu bốc thăm số Đặc trưng bật truyền thuyết so với thể loại dân gian khác gì? A Kể kiện nhân vật lịch sử theo xu hướng lý tưởng hóa B Kể việc xấu, trái tự nhiên sống để gây cười C Kể vị thần nhằm giải thích tượng tự nhiên D Kể số phận người bình thường xã hội Truyền thuyết Thánh Gióng có nội dung gì? A Biểu dương sức mạnh Thánh Gióng B Tố cáo tội ác giặc C Nói lên thần kì thần người D Ca ngợi tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm nhân dân ta Một đàn cò trắng phau phau, ăn no tắm mát rủ lên nằm hoạt động người? A Chăn vịt B Giặt quần áo C Rửa bát D Quét nhà Câu ca dao “ Em sợ nước giếng sâu / Em nối sợi gầu dài/ Ai ngờ giếng Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 81 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 cạn/ Em tiếc hồi sợi dây” mang ý nghĩa gì? A Khuyên người ta phải xem xét lòng giếng trước múc nước B Nói lên hụt hẫng lòng mong đợi người gái với người trai C Khuyên ta sống phải biết tiết kiệm D Khuyên ta phải xét kĩ kết cho hành động để tránh phải hối tiếc Thể loại văn học dân gian thường có vần, nói với mục đích để người nghe tìm lời giải đáp? A Truyện cười B Tục ngữ C Câu đố D Truyện ngụ ngôn Phiếu bốc thăm số Đặc trưng Sử thi gì? A Kể vị thần nhằm giải thích tượng tự nhiên B Xây dựng hình tượng nghệ thuật hồnh tráng, hào hùng để kể nhiều biến cố lớn diễn đời sống cộng đồng cư dân thời cổ đại C Tác phẩm tự dân gian văn vần kể việc, kiện làng, nước mang tính thời D Tác phẩm tự dân gian thơ, phản ánh số phận khát vọng người hạnh phúc lứa đôi cơng xã hội “Có mà chẳng có cành, có hai thằng bé rập rình hai bên” gì? A Cây tre B Cây mía C Cây ngô D Cây lúa Câu ca dao sau khơng nói tình cảm vợ chồng? A Qua đình ngả nón trơng đình Đình ngói thương nhiêu B Râu tơm nấu với ruột bầu Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 82 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon C Thân em hạt mưa sa Hạt vào đài hạt ruộng cày D Chồng em áo rách em thương Chồng người áo gấm xông hương mặc người Sử thi Đăm Săn có nội dung gì? A Biểu dương sức mạnh người anh hùng lòng khát khao chinh phục thiên nhiên, mong ước có sống hạnh phúc, giàu sang, phú quí B Tố cáo địa chủ, người giàu có cướp đất, cướp vợ C Khẳng định người chinh phục tự nhiên D Tố cáo chiến tranh phi nghĩa Thể loại văn học dân gian tác phẩm thơ trữ tình, thường kết hợp âm nhạc diễn xướng để diễn tả giới nội tâm người A Tục ngữ B Vè C Truyện thơ D Ca dao + Phần thi dành cho khán giả: HS chọn ngẫu nhiên lên bốc thăm câu hỏi câu trả lời Câu hỏi khán giả Câu hát ru "Gió mùa thu mẹ ru ngủ Đêm năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm" Là câu hát ru vùng nào? a)Miền bắc b)Miền Trung c)Miền Nam 2.Tục ngữ khơng thể điều ? A Trí tuệ dân gian B Tiếng nói trữ tình dân gian C Trí thức bách khoa dân gian D Triết lí dân gian Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 83 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 "Có mà chẳng có cha Có lưỡi khơng miệng vật chi" a)Cái cuốc b)Con dao c)Cái bào d)Cái cưa Truyện cười có đặc điểm gần với thẻ loại sau đây: a)Tiểu thuyết b)Phóng c)Hài kịch d)Tùy bút Văn học dân gian gọi sách giáo khoa sống vì: a)Nó cung cấp nhiều tri thức tự nhiên xã hội b)Nó phát huy truyền thống u nước nhân đạo c)Vì kho tàng tiếng Việt phong phú d)Cả ABC Sau thành vợ chồng việc tiên Dung Chủ Đồng Tử khơng cung mà lại tìm kế sinh nhai thể điều gì? a)Sự tự trừng phạt việc làm trái ý cha b)Tiên Dung lấy chồng phải theo chồng c)Hạnh phúc thực có từ sống lao động d)Cuộc sống nhung lụa không thuộc Chủ Đồng Tử Tiên Dung Trong nhận định sau nhận định đúng: a)Văn học dân gian đời từ sớm kết thúc chữ viết đời b)Văn học dân gian đời từ sớm kết thúc văn học đại đời c)Văn học dân gian đời với văn học viết song song tồn đến ngày d)Văn học dân gian đời từ sớm chưa có văn học viết song song văn học viết đến ngày Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 84 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 + Phần thi tài năng: Ở phần thi này, Thí sinh trình diễn khiếu sở trường mình, tiết mục văn nghệ, cắm hoa thuyết trình ý nghĩa kể câu chuyện… Số điểm tối đa cho phần thi 20 điểm + Các tiết mục văn nghệ HS chuẩn bị xen kẽ phần thi Tổng kết thi, thư kí tổng kết điểm cho cặp thí sinh, BGK cơng bố trao giải giao nhiệm vụ cho HS viết thu hoạch sau buổi dã ngoại PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO TƯỜNG VĂN HỌC Chủ đề: Nguyễn Du với thời đại Thời gian: Từ ngày 01/04 đến 09/04 Địa điểm: Trường THPT Phan Đình Phùng Mục tiêu - Kiến thức: + HS vận dụng kiến thức học tạo lập văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn tự sự, văn thuyết minh văn nghị luận vào việc làm báo + Hiểu thêm tác phẩm học chương trình Ngữ văn 10 + Mở rộng kiến thức xoay quanh tác giả, tác phẩm học - Kĩ năng: + Có kĩ phân tích, tổng hợp viết + Bước đầu tiếp cận với kĩ làm báo, trình bày tập san +Vận dụng kĩ cần thiết kiểu văn học Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 85 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 - Thái độ + Có ý thức tốt, nghiêm túc việc học tập nói chung học mơn Ngữ văn nói riêng + Có thái độ trung thực viết + Biết tìm tòi, sáng tạo giá trị + Đồn kết, thân thiện, giúp đỡ bạn bè phấn đấu tập thể Nội dung hình thức - Nội dung: Tập hợp viết liên quan đến lĩnh vực văn học có liên quan tới chương trinh Ngữ văn 10 - Hình thức: Viết báo tường, tập san Công tác chuẩn bị ∗ Chuẩn bị: - Đối với GV: + Thơng qua kế hoạch ngoại khóa với ban giám hiệu nhà trường tổ môn để đưa khung kế hoạch cụ thể + Xây dựng chủ đề nguồn tư liệu cần thiết để HS dựa vào viết + Cử thành phần BGK chấm điểm + Phổ biến kế hoạch hoạt động cho HS lớp + Giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân nhóm tập thể lớp viết theo chủ đề định + Hướng dẫn HS tìm nguồn thơng tin tài liệu phục vụ cho viết + Dự trù kinh phí: Nguồn kinh phí: Quỹ phụ huynh HS lớp Khoản chi tiêu Phần thưởng giải Số tiền 300.000 Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 86 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 Phần thưởng giải nhì(2 giải) 400.000 Phần thưởng giải ba (2 giải) 200.000 Phần thưởng giải khuyến khích(3 150.000 giải) Phần thưởng giải cá nhân Tổng 100.000 1.150.000 - Đối với HS: + Hiểu rõ kế hoạch ngoại khóa trường + Tìm hiểu kĩ chủ đề giao tìm kiếm nguồn tư liệu, thơng tin cần thiết phục vụ cho viết + Phân công nhiệm vụ hợp lý - Thành phần tham gia: + HS lớp khối 10 Nội dung cụ thể - Nhiệm vụ: + Mỗi lớp làm tờ báo tường kỉ niệm 246 năm ngày sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 1765 – 2011 + Mỗi lớp cử ban biên tập chuyên làm nhiệm vụ chỉnh sửa trang trí báo + Các cá nhân lại, người đóng góp viết theo chủ đề giao - Các chủ đề viết báo + Truyện Kiều đối sánh với Kim Vân Kiều Truyện (So sánh phương diện cốt truyện, ngôn ngữ, thể loại ý nghĩa nhân đạo) + 200 năm Nguyễn Du Tố Hữu (Tìm đọc Kính gửi cụ Nguyễn Du Tố Hữu) Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 87 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 + Nảy Kiều, bói Kiều, thú vui tao nhã + Tinh thần nhân đạo Truyện Kiều + Thân phận người phụ nữ thơng qua hình ảnh Thúy Kiều + Quan niệm nét đẹp phụ nữ truyền thống phụ nữ đại thơng qua hình ảnh chị em Thúy Kiều, Thúy Vân + Đồng tiền xã hội xưa + Thơ vui, Truyện cười + Các chủ đề khác HS tự đề xuất cho nội dung báo phong phú mà sâu sắc - Đánh giá Đánh giá Nội dung Tiêu chí + Đúng chủ đề Điểm 10 điểm + Nội dung phong phú, sâu sắc 20 điểm + Báo viết mang tính chun nghiệp, có 20 điểm phong cách + Có phát huy óc sáng tạo cá nhân 10 điểm tập thể lớp + Tiêu đề báo hay, mang ý nghĩa độc đáo, 10 điểm sâu sắc Hình thức + Báo tường đẹp, sáng tạo, mang phong 10 điểm cách riêng tập thể lớp + Màu sắc sinh động, hài hòa, trang nhã 10 điểm + Có đóng góp đầy đủ cá nhân 10 điểm tập thể - Cơ cấu giải thưởng: BGK chấm báo cho điểm tập thể + giải nhất: 300 000 Đồng cờ thành tích thi đua Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 88 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 + giải nhì: 200 000 Đồng + giải ba: 100 000 Đồng + giải khuyến khích: 50 000 Đồng + giải dành cho cá nhân có viết xuất sắc nhất: 100 000 Đồng PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN DÀNH CHO GV Thưa thầy(cô), em Nguyễn Thị Hồng Chín, sinh viên lớp Sư phạm Ngữ văn – K52, trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN Để có thêm thơng tin cho việc thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức HĐNK nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10”, em mong nhận giúp đỡ thầy (cô) qua số câu hỏi Em xin chân thành cảm ơn! Câu Theo thầy (cô),ở trường mà thầy (cơ) cơng tác, HS có thái độ môn Ngữ văn? A Hứng thú B Bình thường C Khơng thích Nếu HS có thái độ khơng thích mơn học theo thầy lý gì? Câu Các hình thức dạy học chủ yếu áp dụng trường ta mơn ngữ văn gì? Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 89 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 A Hình thức lớp B Hình thức thảo luận C Hình thức tổ chức HĐNK D Các hình thức khác Câu 2: Ở trường hay lớp thầy (cô), tham gia giảng dạy có thường xun tổ chức HĐNK khơng? A Chưa B Hiếm tổ chức C Thường xuyên tổ chức Câu Thầy (cô) đánh giá hiệu mà hoạt động đem lại môn Ngữ văn? A Hiệu cao, HS hứng thú B Bình thường, HS tham gia với số lượng tương đối cao C Không hiệu Câu Theo thầy (cô), HĐNK nên tổ chức lần năm học? A lần/ năm B lần/ năm C Càng nhiều tốt D Ý kiến khác: Câu Theo thầy HĐNK nên tổ chức hình thức nào? A Hội thi văn học B Hội vui văn học C Tham quan, dã ngoại D Viết báo văn học Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 90 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 E Ý kiến khác : Câu Theo thầy (cô), HĐNK nên tổ chức theo quy mô nào? A Theo lớp B Theo khối lớp C Theo ban D Tồn trường Câu Thầy (cơ) có đề xuất nhằm nâng cao hiệu việc tổ chức HĐNK? Cảm ơn thầy (cô) nhiệt tình giúp đỡ Chúc thầy mạnh khỏe cơng tác tốt! Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 91 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN DÀNH CHO HỌC SINH Chào em! Mình sinh viên lớp sư phạm Ngữ văn – K52, trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN Để tìm hiểu thêm số thông tin việc tổ chức HĐNK trường ta đặc biệt môn Ngữ văn , mong nhận giúp đỡ em qua số câu hỏi Câu 1: Trong mơn học em thích mơn nào? Câu 2: Em có hứng thú môn Ngữ văn không? A Hứng thú B Bình thường C Khơng thích Câu 3: Trường em có thường xun tổ chức HĐNK văn học khơng? A Chưa tổ chức B Hiếm tổ chức C Thường xuyên tổ chức Câu 4: Em có thường xuyên tham gia vào HĐNK không? Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 92 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 A Không tham gia B Ít tham gia C Tham gia đầy đủ theo tổ chức trường, lớp Câu 5: Em có hứng thú với HĐNK hay khơng? A Rất hứng thú B Bình thường C Khơng quan tâm Câu 6: Em muốn HĐNK tổ chức hình thức A Hội thi văn học B Hội vui, hội văn học C Tham quan, dã ngoại văn học D Viết báo văn học Ý kiến bổ sung: Câu 7: Em thích HĐNK tổ chức với quy mơ nào? A Toàn trường B Theo khối C Theo lớp D Theo ban Cảm ơn em giúp hoàn thành tốt phiếu hỏi Chúc em vui vẻ học tập tốt! Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 93 ... – ĐHQGHN Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 - Hoạt động văn nghệ: Hoạt động văn nghệ hoạt động giúp HS thể khả năng, khiếu lĩnh vực văn nghệ Hoạt động yêu... đẹp hoạt động thẩm mĩ Nguyễn Thị Hồng Chín – SPNV K52 – ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 16 Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA... chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn 10 khiếu Hoạt động tài bao gồm nhiều hoạt động tùy theo khả năng, khiếu HS Đối với môn Ngữ văn, hoạt động tài hoạt động viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn 10, Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngữ văn 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay