slide thuyet trinh vi sinh vat

36 71 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 07:30

... hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng... hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng... phospholipic Tế bào vi sinh vật 02/27/18 23 Một số vi sinh vật bể Aerotank 02/27/18 24 Hệ vi sinh vật bao gồm:  Vi khuẩn  Tảo  Nấm  Nguyên sinh động vật  Trùng bánh xe  Giun tròn  Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thuyet trinh vi sinh vat, slide thuyet trinh vi sinh vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay