slide thuyet trinh vi sinh vat

36 48 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 07:30

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG 02/27/18 ỨNG DỤNG CỦA VSV TRONG XỬ LÝ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG • CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VSV HIẾU KHÍ • BỂ AEROTANK 02/27/18 • CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VSV KỴ KHÍ • BỂ BỂ AEROTANK 02/27/18 KHÁI NIỆM Bể Aerotank cơng trình nhân tạo xử lý nước thải phương pháp sinh học hiếu khí, người ta cung cấp ơxi khuấy trộn nước thải với bùn hoạt tính 02/27/18 MỘT SỐ LOẠI BỂ AEROTANK 02/27/18 Aerotank tải trọng thấp (Aerotank truyền thống) BOD < 400mg/l Hiệu suất xử lý BOD đạt 80-95% Nước thải Bể lắng Xả bùn tươi 02/27/18 Bể lắng Aerotank Tuần hoàn bùn hoạt tính Xả nguồn tiếp nhận Bùn dư Xử lý bùn Aerotank tải trọng cao bậc • BOD cao > 500 mg/l • Thổi khí liên tục (6-8h) Nước vào Bể lắng Aerotank Bể lắng Nước Khơng khí Bùn cặn 02/27/18 Bùn tuần hồn Thu hồi xử lý bùn Aerotank tải trọng cao nhiều bậc Bể Aerotank Nước thải Bể lắng Bể lắng Xả nguồn tiếp nhận Bùn hoạt tính Xả bùn tươi Xả bùn hoạt tính 02/27/18 • BOD > 500 mg/l • Chất rắn lơ lửng pH = 6,5 – • t0 = - 320C Aerotank tải trọng cao xen kẽ bể lắng bùn Kk vào Bể lắng Bùn tuần hoàn Bùn thải Bể lắng Bể lắng Bùn tuần hoàn Thu hồi xử lí bùn • Tải trọng BOD > 1,3kg BOD tính kg chất thải hữu ngày 02/27/18 • Hiệu suất xử lý BOD 70 – 75% Nước thải VỊ TRÍ CỦA BỂ AEROTANK Bể lắng Bể lắng Aerotank Bùn tuần hoàn 02/27/18 Xả nguồn tiếp nhận Xử lý bùn 10 Quá trình khử nito nitrat hóa Hợp chất hữu chứa nito Quá trình thủy phân enzyme vi khuẩn Q trình nitrat hóa O2 Và q trình khử NH4+ Q trình đồng hóa NO2 O2 NO3 Sinh khối tế bào vi sinh vật Khử nito N2 thoát vào 02/27/18 khơng khí Tế bào sống tế bào chết theo bùn ngồi 22 Q trình khử phospho ATP Hợp chất phospho Tham gia tổng hợp Axit nucleic phospholipic Tế bào vi sinh vật 02/27/18 23 Một số vi sinh vật bể Aerotank 02/27/18 24 Hệ vi sinh vật bao gồm:  Vi khuẩn  Tảo  Nấm  Nguyên sinh động vật  Trùng bánh xe  Giun tròn  Một số động vật khơng xương sống khác 02/27/18 25 Bacilus 02/27/18 26 Nấm Geotrichum 02/27/18 27 Tảo Sợi tảo lam 02/27/18 28 Trùng bánh xe Lecane sp (Rotifer) 02/27/18 29 Lồi khơng xương sống Macrobiotus blocki 02/27/18 Macrobiotus 30 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Làm Sạch Nước Thải Aerotank • • • • • • • Lượng oxi hoà tan nước Thành phần dinh dưỡng VSV Nồng độ chất bẩn hữu nước thải Các chất độc tính có nước thải pH nước thải Nhiệt độ Nồng độ chất lơ lửng 02/27/18 31 ƯU ĐIỂM CỦA BỂ AEROTANK • Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất nguồn nước thải • Nồng độ chất nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hành • Diện tích đất sử dụng tối thiểu • Cơng trình thiết kế dạng modul, dễ mở rộng, nâng công suất xử lý 02/27/18 32 XLNT công nghiệp chế biến thủy sản Song chắn rác Bể Aeroten Bể lắng II Bể lọc áp lực Nước thải vào Bể điều hòa Cl2 Bể tiếp xúc chlorine Máy ép bùn 02/27/18 Bể nén bùn Bánh bùn 33 XLNT công nghiệp chế biến mì ăn liền Song chắn rác Bể lắng cát Bể tách dầu Bể lắng đợt I Xử lý bậc Nước thải Aeroten Bể lắng đợt II Xử lý sinh học Chlorine Nước thải sau xử lý Bể tiếp xúc Khử nước Xử lý bùn 02/27/18 34 Bể nén bùn Phân hủy bùn Chứa bùn Bánh bùn XLNT cơng nghiệp bột giấy – giấy Dòch đen Xử lý sơ Hóa chất điều chỉnh pH DD dinh dưỡng Bể lắng I Dòch trắng Thu hồi bột giấy 02/27/18 Bể trung hòa Air Blower DD Phèn 5% Aerota nk Bể lắng II Bơ Bùn tuần m hoàn bù n Nước tách Bể bùn nén bùn Chất trợ keo tụ Bể tạo bơng Bể lắng III Chlorine Cặn lắng Bể tiếp xúc Nước tách Thiết bò tách Tái sử dụng bùn nước bùn nước Nguồn tiếp nhận Phân bón Bùn khô Bãi rác 35 Đốt NHƯỢC ĐIỂM CỦA BỂ AEROTANK • Nhân viên vận hành cần đào tạo chun mơn • Chất lượng nước thải sau xử lý bị ảnh hưởng cơng trình đơn vị trạm khơng vận hành yêu cầu kỹ thuật • Bùn sau trình xử lý cần thu gom xử lý định kỳ 02/27/18 36 ... hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng... hoạt tính dư Bể Aerotank: kết hợp trình sinh trưởng lơ lửng (bùn hoạt tính) dính bám (màng sinh học) Vi sinh vật sinh trưởng phát triển thành bùn màng vi sinh  lắng tốt  tách khỏi nước trọng... phospholipic Tế bào vi sinh vật 02/27/18 23 Một số vi sinh vật bể Aerotank 02/27/18 24 Hệ vi sinh vật bao gồm:  Vi khuẩn  Tảo  Nấm  Nguyên sinh động vật  Trùng bánh xe  Giun tròn  Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thuyet trinh vi sinh vat, slide thuyet trinh vi sinh vat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay