Giaó án Ngữ văn 9 HK II có đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức...

170 30 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 06:57

Đây là giáo án soạn theo phương pháp dạy học đảm bảo kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực học sinh, có đầy đủ mục tiêu, phương pháp, nhiệm vụ, phương thức t, 5 bước như của giáo án Vnen: có hoạt động khởi động, HĐ hình thành kiến thức, HĐ luyện tập, HD vận dụng, HĐ tìm tòi mở rộng. ... ngòi bút La Phơng Ten ? Văn thuộc văn nghị luận nào? ( Nghị luận văn chương) II/ Tìm hiểu văn bản(20’) - Mục tiêu: HS phân tích năm giá trị nội dung nghệ thuật văn - Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi... văn bàn vấn đề gì? - ND đoạn văn bàn vấn đề cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại( Chủ đề đoạn văn) ?Chủ đề có vai trò với - Chủ đề đoạn văn yếu tố góp vào chủ chủ đề chung văn bản? đề chung văn. .. động: 1/ Văn bản: Tri thức sức mạnh Hs đọc văn SGK 2/ Nhận xét: HS thảo luận: ? Vấn đề bàn luận văn gì? a/ Vấn đề bàn luận: Giá trị tri thức người có tri thức ? Văn chia làm phần? b/ Văn chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giaó án Ngữ văn 9 HK II có đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức..., Giaó án Ngữ văn 9 HK II có đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay