Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy bắp với năng suất 800 kgh

71 62 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:58

Trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng… thì sấy là vấn đề rất quan trọng. Trong ngành hóa chất vật liệu quá trình sấy dùng để tách nước và hơi nước ra khỏi nguyên liệu và sản phẩm. Trong ngành công nghiệp và thực phẩm, sấy là công đoạn quan trọng sau thu hoạch.Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng các thiết bị sấy như:buồng sấy, thùng sấy, hầm sấy…Được thầy Tiền Tiến Nam giao cho nhiệm vụ tính toán, thiết kế hệ thống sấy thùng quay với phương thức sấy xuôi chiều, sản phẩm sấy là bắp. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn còn rất nhiều thiếu sót vì đây là lần đầu tiên làm đồ án nên cũng chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó trình độ tự nghiên cứu và khả năng tư duy còn bị giới hạn, nên đồ án của em không thể tránh nhiều thiếu sót. Qua lần làm đồ án này em kính mong thầy cô giáo chỉ bảo đề em có thể hoàn thiện tốt hơn đồ án cũng như bài tập lớn mà thầy cô giáo giao cho em vào những lần sau. ... thực trình sấy người ta sử dụng thiết bị sấy như:buồng sấy, thùng sấy, hầm sấy Được thầy Tiền Tiến Nam giao cho nhiệm vụ tính tốn, thiết kế hệ thống sấy thùng quay với phương thức sấy xuôi chiều,... Máy sấy tiếp xúc máy sấy đối lưu - Máy sấy xạ máy sấy dòng điện cao tầng  Dựa vào cấu tạo thiết bị: phòng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thùng quay, sấy tầng sôi, sấy phun…  Dựa vào... tác nhân sấy nên tốc độ sấy nhanh hạt sấy hệ thống sấy thùng quay làm việc liên tục với suất lớn Tác nhân sấy sử dụng cho q trình sấy khơng khí nóng khói lò Q trình sấy bắp đòi hỏi đảm bảo tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy bắp với năng suất 800 kgh, Thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy bắp với năng suất 800 kgh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay