skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường

40 24 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:49

Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN MỸ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: Mét sè biƯn ph¸p giáo dục bảo vệ môI trờng thông qua hoạt động cho trẻ mẫu giáo - tuổi trờng mầm non yên mỹ Lnh vc : Giỏo dc mẫu giáo Tên tác giả : Trần Thị Tuyết Nhung Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 Chức vụ S¸ng kiÕn kinh nghiƯm : Giáo viên Năm học 2012-2013 ĐẶT VẤN ĐỀ “Tất giới ngày mai - Hãy chung tay bảo vệ môi trường” Môi trường nơi nuôi dưỡng người thể chất lẫn tinh thần, người q trình tồn phát triển khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây nên cân sinh thái, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống Mỗi năm giới có hàng vạn người chết loại dịch bệnh nguồn nước bị nhiễm môi trường vệ sinh gây Một nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu hiểu biết, thiếu ý thức người Vì vậy, hiểu biết mơi trường giáo dục bảo vệ môi trường trở thành vấn đề cấp bách, có tính chiến lược tồn cầu “ Giữ gìn vệ sinh mơi trường góp phần nâng cao chất lượng sống trách nhiệm chúng ta" Mỗi nhận thức tầm quan trọng sức khỏe thân, khơng có sức khỏe người sống đâucòn ý nghĩa “Người khỏe mạnh có trăm điều ước, người đau ốm ước điều” hẳn đốn điều ước có sức khoẻ Nhưng vấn đề đặt làm để người có sức khỏe tốt, ngồi yếu tố dinh dưỡng, thể dục thể thao tinh thần thoải mái mơi trường sống đóng vai trò vơ quan trọng Vậy mơi trường sống gì? Làm để có mơi trường sạch? Mỗi đóng góp mơi trường ngày hơn? Điều hồn tồn phụ thuộc vào ý thức cá nhân Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo hệ trẻ trường học quan tâm từ bậc học đầu tiên: “ Giáo dục mầm non” Giáo dục bảo vệ môi truờng cho trẻ mầm non cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường sống thân nói riêng người nói chung, biết cách sống tích cực với mơi trường Mục đích giáo dục bảo vệ mơi trường hình thành cho trẻ có thói quen tốt biết xếp đồ dùng đồ chơi lớp trời gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác nơi qui định, biết chăm sóc xanh chăm sóc vật ni, hình thành cho trẻ có thái độ Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giáo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm thiện cảm bảo vệ môi trường, biết hành vi xấu vứt rác bừa bãi nơi công cộng, vẽ bẩn lên tường, dẫm đạp lên xanh…Bên cạnh giúp cho bậc phụ huynh cộng đồng có kiến thức giáo dục bảo vệ mơi trường tích cực tham gia vào hoạt động làm “ Xanh- - đẹp” cho đất nước cho hệ mai sau Trên thực tế, trường mầm non xã Yên Mỹ nói chung lớp mẫu giáo lớn (A2) nói riêng vấn đề giáo dục mơi trường cho trẻ mầm non hạn chế, chưa phát huy hết việc cho trẻ hiểu môi trường, quan sát, tiếp cận, làm trải nghiệm thực tiễn.Ở lớp, nhận thấy có số phụ huynh chưa quan tâm đến vấn đề mơi trường trường/ lớp, gia đình Còn học sinh chưa tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường như: vệ sinh thân thể, xếp đồ dùng đồ chơi, giữ gìn lớp học sẽ, chăm sóc cây, thu gom lá, rác thải ngồi sân trường Ví dụ ăn kẹo ăn bánh xong không vứt vỏ vào thùng rác mà vứt dấu vào xó kín đáo hay nhìn thấy vỏ bim bim, vỏ hộp sữa ngồi sân trường không nhặt bỏ vào thùng rác nơi qui định giáo viên hàng ngày trực tiếp giáo dục hệ tương lai đất nước, nhận điều thật quan trọng cơng việc cần phải giáo dục cho trẻ từ bậc học mầm non ý thức bảo vệ môi trường Điều vô quan trọng đời sống trẻ sau này, trẻ có ý thức bảo vệ mơi trường khắc sâu vào sống trẻ, qua tạo tảng hình thành nhân cách cho trẻ vững sau Nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường bậc học mầm non, từ đầu năm học lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường mầm non Yên Mỹ” *Mục đích đề tài này: Đánh giá thực chất, chất lượng việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 56 tuổi trường mầm non Yên Mỹ có ý thức bảo vệ mơi trường Tìm biện pháp hay, sáng tạo để lồng ghép bảo vệ môi trường cho trẻ nhằm hình thành cho trẻ thói quen tốt lao động tự phục vụ: lau dọn, xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi, biết chăm sóc cho cây: lau lá, tưới nước , nhổ cỏ… Hình thành cho trẻ có thái độ thiện cảm bảo vệ mơi trường biết hành vi nên làm, không nên làm * Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Các biện pháp giáo dục cho trẻ bước nhằm hình thành trẻ ấn tượng tốt việc “ bảo vệ môi trường xanh- – đẹp.” * Phạm vi áp dụng: Lớp A2 mẫu giáo lớn trường mầm non Yên Mỹ năm học 2012- 2013 * Kế hoạch nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu tháng (bắt đầu từ tháng 9/2012 đến cuối tháng 4/2013) Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giáo lớn A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Phương pháp điều tra thực trạng: - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: Tình trạng nhiễm môi trường ngày cao ảnh hưởng đến kinh tế sống người lớn Do biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xem vấn đề cần thiết cấp bách nay, không cá nhân, trường học quan tâm mà vấn đề nước Việt Nam nói riêng giới nói chung Vì ta nên giáo dục người nhận thức việc bảo vệ mơi trường từ nhỏ trường mẫu giáo nơi lý tưởng để phát huy vấn đề Giáo dục bảo vệ môi trường biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế có tính bền vững biện pháp để thực mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững đất nước Thông qua giáo dục, mà người cộng đồng trang bị kiến thức môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, lực phát xử lý vấn đề môi trường Mục đích giáo dục bảo vệ mơi trường khơng làm cho người hiểu rõ cần thiết phải bảo vệ mơi trường mà quan trọng phải có thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch với mơi trường, điều phải hình thành trình lâu dài phải bắt đầu từ tuổi ấu thơ Giáo dục bảo vệ môi trường lĩnh vực giáo dục liên ngành, triển khai theo phương pháp tích hợp Nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường tích hợp lồng ghép vào hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, khám phá khoa học…thông qua chế độ sinh hoạt ngày trẻ trường hình thành cho trẻ có thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch với môi trường từ lứa tuổi mầm non Xuất phát từ vai trò cụ thể nhiệm vụ trọng tâm năm học, xây dựng kế hoạch giáo dục biện pháp để hoạt động mang đến hiệu định, góp phần mở rộng nhận thức, phát triển trí tuệ, phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiÕn kinh nghiÖm II Cơ sở thực tiễn: Đặc điểm chung: Trường mầm non Yên Mỹ nằm địa bàn xã Yên Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội, năm học 2011- 2012 trường đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố thành phố công nhận thực tốt phong trào “ Trường học thân thiện học sinh tích cực” Trường xây dựng khang trang, có khung cảnh sư phạm mơi trường đẹp, trồng nhiều xanh, cảnh, cải tạo vườn rau, phân khu hợp lý đảm bảo ngơi trường xanh- sạch- đẹp Nhà trường có đủ điều kiện sở vật chất chăm sóc giáo dục trẻ Với qui mơ tồn trường có 10 lớp học: lớp MG lớn, lớp MG nhỡ, lớp MG bé lớp NT Tồn trường có tổng số 42 đồng chí CB- GV- NV 350 cháu độ tuổi Năm học 2012- 2013 nhà trường phân công phụ trách lớp Mẫu giáo lớn A2 với số trẻ 51 cháu, có 30 cháu nam 21 cháu nữ Lớp có giáo đạt trình độ chuẩn ln tâm đến việc chăm sóc giáo dục trẻ, trang trí lớp phù hợp với chủ đề, tạo môi trường lớp học gần gũi hấp dẫn trẻ Cơ trò ln quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh thể có trách nhiệm việc bảo vệ mơi trường Với đặc điểm tình thực đề tài tơi thấy có số thuận lợi khó khăn sau: 2.Thuận lợi: Phòng giáo dục đào tạo huyện BGH nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia buổi hội thảo chuyên đề Trang thiết bị dạy học BGH nhà trường đầu tư đầy đủ, quan tâm giúp đỡ khuyến khích tìm tòi sáng tạo giáo viên, tạo điều kiện sở vật chất phương tiện thực hoạt động cho trẻ Mơi trường lớp học sẽ, thống mát tạo điều kiện cho trẻ có mơi trường học tập tốt Nhà trường đầu tư nhiều thùng rác có nắp đậy đặt nhiều chỗ sân trường để thuận lợi cho cháu phụ huynh bỏ rác Nhà trường quan tâm đến việc vệ sinh môi trường, vệ sinh thể trẻ tạo điều kiện cho trẻ tham gia hoạt động Giáo viên có lực sư phạm nhiệt tình, có trách nhiệm, u nghề mến trẻ phối hợp ăn ý cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, có tinh thần học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, có lực sư phạm Qua 15 năm trực tiếp đứng lớp chăm sóc giáo dục trẻ nên thân có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp huyện Và lớp điểm dạy kiến tập chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường, tạo môi trường thân thiện cho trẻ trường tổ chức Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phn lớn cháu thích đến lớp, học tích cực tham gia vào hoạt động Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi tơi gặp khơng khó khăn sau: Phụ huynh đa số làm nghề nông buôn bán nhỏ nên đời sống khó khăn, số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ nhiều Phụ huynh chưa quan tâm đến môi trường quanh trẻ Một số trẻ chưa có ý thức bảo vệ mơi trường nên việc truyền thụ kiến thức đến cho trẻ nhiều bất cập - Xuất phát từ đặc điểm chung trường lớp, từ nhu cầu thực tế trẻ tầm quan trọng việc giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm năm học, bước tơi có kế hoạch giải pháp đưa vào giáo dục trẻ với nhiều hình thức, thực suốt hoạt động chế độ sinh hoạt ngày có hiệu từ biện pháp sau: III MỘT SỐ BIỆN PHÁP: Biện pháp 1:Lập kế hoạch khảo sát trẻ: Trong trường mầm non phát triển tất khả năng, thiên hướng trẻ nhỏ tất khả thiên hướng non trẻ ấy, khơng có quan trọng cần thiết khả nhận thức Bởi từ đầu năm học, ln quan tâm tìm hiểu đến đặc điểm tâm sinh lý trẻ khả ý, tiếp thu kiến thức trẻ hoạt động mà đặc biệt lĩnh vực phát triển nhận thức Để nắm khả nhận thức bảo vệ môi trường trẻ dùng biện pháp khảo sát trẻ để xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho phù hợp với khả nhận thức để phát huy, tính tích cực cho trẻ Kết khảo sát đánh giá trẻ đầu năm sau: Tổng số trẻ khảo sát: 51 trẻ Đạt Chưa đạt Nội dung tiêu chí khảo sát Tổng STT Tỷ lệ Tỷ lệ số Số trẻ Số trẻ % % Biết chăm sóc bảo vệ 51 27 52,9 24 47,1 Biết giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng, vệ sinh trường 51 30 58,8 21 41,2 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiệm lớp Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi nơi quy định 51 33 64,7 18 35,3 Không vứt rác đường, biết gom rác vào thùng rác 51 28 54,9 23 45,1 Phân biệt hành động đúng, hành động sai môi trường 51 30 58,8 21 41,2 Qua kết khảo sát nhận thấy kiến thức trẻ việc bảo vệ mơi trường chưa đồng đều, nhiều hạn chế Từ thực tế bàn bạc với giáo viên lớp thống đưa biện pháp giáo dục phù hợp để cung cấp kiến thức cho trẻ cách có hiệu Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ: Xây dựng kế hoạch giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thơng qua hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi, sinh hoạt dựa vào tình hình lớp, khả thực tế trẻ Lựa chọn để đưa vào kế hoạch nguyên vật liệu tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu "học mà chơi, chơi mà học" cho trẻ để đảm bảo hiệu đạt mức cao Kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ xây dựng từ dễ đến khó, mức độ tăng dần theo chủ đề.Trong biện pháp xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung, hoạt động tích hợp theo chủ đề sau: Tên Nội dung Hoạt động chủ đề Trường - Giữ trường, lớp, không vẽ * HĐKP: Trường lớp, mẫu mầm non bẩn lên tường giáo bé - Vứt rác nơi qui định, không * HĐNT: Nhặt rác sân khạc nhổ bừa bãi trường, nhặt rụng bỏ Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiÕn kinh nghiƯm - u q, giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi, lau dọn vệ sinh trường/ lớp Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng - Phân biệt môi trường sạch, môi trường bẩn trường mầm non - Đi vệ sinh nơi qui định vào thùng rác * HĐ chiều: Trò chuyện cần thiết việc rửa tay, rửa mặt Những thời điểm cần rửa tay, rửa mặt (trước ăn, sau ăn, sau vệ sinh, sau hoạt động trời tay bẩn.) Bé - Biết giữ gìn vệ sinh thân thể * HĐKP: Cở thể bé; số gia đình sẽ, quần áo đầu tóc gọn gàng, có đồ dùng gia đình, Nhu hành vi văn minh ăn uống cầu gia đình - Sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân: * Hoạt động góc: “ Bé tập làm Khăn mặt, ca, cốc nội chợ” Môi trường với sức khoẻ người * HĐ chiều: Cô giáo dục trẻ Nguyên nhân gây ô nhiễm: biết giúp đỡ bố mẹ xếp - Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước, dọn dẹp nhà cửa, biết chăm điện sóc hoa có nhà (tưới nước, nhặt vàng.) Nghề - Trẻ biết có nhiều nghề xã * HĐKP: Trò chuyện bác nghiệp: hội, có người làm lao cơng; Bé làm để bảo vệ công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường môi trường * HĐLĐ: quét dọn vệ sinh sân - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ trường sinh môi trường, tôn trọng * HĐ chiều: Vẽ tranh bảo người làm đẹp môi trường vệ mơi trường; Trò chơi tìm hình ảnh sai bảo vệ MT 4.Thế giới - Con người với vật ni: *HĐKP: ích lợi vật ni, động vật - Cần bảo vệ chăm sóc vật ni: động vật sống khắp nơi Cho ăn, không đánh, ném vật * HĐNT: Nhặt vàng rơi để - Ý thức bảo vệ loài động vật làm vật q hiếm: Khơng săn bắn Tết mùa xuân - Không vứt rác bừa bãi, không nói to nơi cơng cộng - Khơng hái lộc xn việc ngắt lá, bẻ cành - Trồng đầu xuân Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung *HĐKP: trò chuyện ngày tết -Tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm ăn ngày tết, bưu thiếp chúc mừng năm Lớp mẫu giáo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 Thế giới thực vật S¸ng kiÕn kinh nghiƯm - Ích lợi đời sống người: làm cảnh, cho bóng mát, làm cho khơng khí lành, giữ cho đất khơng bị sói mòn - Chăm sóc bảo vệ xanh: Trồng, vun xới, tưới cây, lau rửa * HĐKP: Cây xanh môi trường sống - HĐ góc: Thực hành gieo hạt, theo dõi phát triển cây, chăm sóc - HĐNT: Quan sát cây, vườn rau trường ích lợi chúng Chăm sóc cho 7.Phương tiện luật lệ giao thông - Tiếng ồn động cơ, PTGT xả khói đường làm nhiễm mơi trường - Cách phòng tránh Các tượng tự nhiên - Con người với tượng tự nhiên: Gió, nắng, mưa, hạn hán lũ lụt Ảnh hưởng chúng với môi trường - Cách bảo vệ phòng tránh *HĐKP: Tìm hiểu tượng tự nhiên; Sự cần thiết nước *HĐ chiều: xem hình ảnh đưa nhận xét số hành vi sai người với môi trường, số hành vi , điều nên làm để bảo vệ môi trường Quê hương, Đất nước, Bác Hồ - Ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường địa danh phong cảnh: trẻ biết bảo vệ môi trường đẹp không vứt rác bừa bãi, không bẻ cây, ngắt hoa, không dẫm lên cỏ không phá hoại đồ chơi nơi cơng cộng *HĐKP: Tìm hiểu đất nước Việt Nam danh lam thắng cảnh Việt Nam, danh lam thắng cảnh thủ đô Hà Nội *HĐNT: Trò chuyện quan sát PTGT xả khói đường * Kết quả: Với việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung , tích hợp theo chủ đề cách rõ ràng, cụ thể Tôi lồng ghép vào hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ mơi trường đạt hiệu cao Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non x· Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiƯm Biện pháp 3: Xây dựng mơi trường lớp học góc thiên nhiên để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ: Đối với trẻ mầm non xây dựng môi trường giáo dục trẻ quan trọng mơi trường giáo dục có tốt kích thích khám phá tìm tòi trẻ Cũng từ đầu năm học tơi với chị em giáo viên lớp lập kế hoạch xây dựng môi trường lớp học đẹp thân thiện Trang trí nội dung theo chủ đề, làm nhiều góc mở, có nhiều đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu thiên nhiên, đồ dùng đồ chơi góc xếp gọn gàng khoa học, đẹp mắt để giáo dục trẻ để lôi trẻ tham gia vào hoạt động Đặc biệt lớp có bảng phân cơng trực nhật góc chơi tơi thường đề nội qui nho nhỏ giúp trẻ thực theo nội qui góc chơi Hàng ngày, hàng tuần, trẻ lớp tơi cần nhìn vào bảng phân cơng mà tự giúp lao động trực nhật, lau dọn góc chơi, lau từ trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi lớp gọn gàng Biết cất lấy đồ chơi quy định 10 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 10 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 26 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung S¸ng kiÕn kinh nghiƯm 26 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non x· Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiƯm b Thơng qua hoạt động góc: Hoạt động góc phương tiện giúp trẻ phát triển tồn diện, đặc biệt hình thành nhân cách cho trẻ sau Thông qua hoạt động trẻ phản ánh lại sống môi trường xung quanh trẻ, mô lại hành động quen thuộc người lớn mà trẻ thấy, biết Chính vậy, cho trẻ hoạt động góc tơi hướng dẫn, gợi mở cho trẻ rõ ràng, chi tiết để trẻ hoạt động tích cực chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phong phú, đa dạng nhằm thu hút trẻ chơi Đặc biệt lưu ý, giao lưu với trẻ động viên trẻ giao lưu với nhóm chơi giúp trẻ mạnh dạn…Thơng qua giáo dục tính ngăn nắp gọn gang, tính làm người lớn biết môi trường đẹp môi trường xấu, biết chia sẻ hợp tác với bạn bè người xung có phản ứng với hành vi tham gia bảo vệ môi trường Giáo dục mơi trường vào hoạt động góc tiến hành xun suốt toàn hoạt động từ trưng bày đến thu dọn đồ chơi Ví dụ: “ Góc thiên nhiên” trẻ đóng vai thể cơng việc người làm công tác bảo vệ môi trường gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, vườn hoa, tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ… 27 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 27 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non x· Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiÖm Ảnh: bé gieo hạt 28 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung Bé tưới nước cho 28 Lớp mẫu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Ảnh: Bé chăm sóc góc thiên nhiên lớp Qua trò chơi “Bé tập làm nội trợ” Trẻ tự chế biến ăn đơn giản như: khuấy nước cam, cắt hoa quả, chế biến ăn Tơi ý dạy trẻ có ý thức tiết kiệm nước, thu dọn đồ dùng gọn gàng sau chế biến Góc nghệ thuật số góc khác giáo dục trẻ có ý thức xắp sếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, biết cắt, xé dán, vẽ tranh … biết kể câu chuyện giáo dục bảo vệ mơi trường Thơng qua trò chơi học tập tơi dạy trẻ cách tìm hiểu tượng mơi trường, trẻ học cách so sánh, phân loại hành vi tốt, hành vi xấu môi trường, phân biệt mơi trường sạch, mơi trường bẩn tìm ngun nhân thơng qua trò chơi đóng kịch: trẻ thể nội dung câu chuyện bảo vệ môi trường, thể hành vi có lợi hành vi có hại cho mơi trường thơng qua trò chơi vận động c Thơng qua hoạt động ngồi trời Hoạt động trời hoạt động cần phải đảm bảo tính tích cực hoạt động trẻ làm giàu củng cố kiến thức cho trẻ môi trường xung quanh, giáo dục cho trẻ thói quen hành vi với nơi cơng cộng 29 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 29 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Đặc biệt trường tơi có khung cảnh, khn viên sân trường đẹp, rộng rãi, có mơi trường xanh, cảnh, vườn rau bé có sân chơi… Rất thuận lợi cho trẻ hoạt động khám phá với thiên nhiên Thông qua hoạt động ngồi trời ngày tơi cho trẻ quan sát lao động trời như: Quan sát cối, loại hoa, vườn rau, nhặt rụng, lau đồ chơi ngồi trời… giúp cho trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, khơng ngắt bẻ cành, có ý thức tự lao động quét dọn vệ sinh nhặt rụng sân trường, lau dọn vệ sinh đồ chơi ngồi trời Ví dụ 1: Cho trẻ quan sát vườn rau vườn trường: gợi ý để trẻ nói lên mà trẻ thấy, đặc điểm loại rau, lợi ích chúng nào? Làm để có rau ăn hàng ngày? Nếu không tưới nước nhổ cỏ cho rau chuyện xảy ra? Vì sao? Với câu hỏi trẻ đưa ý kiến từ trẻ thể tính độc lập cá nhân, mạnh bạo hơn, tự tin hơn, đồng thời kích thích tính ham hiểu biết trẻ Khi trẻ tham gia hoạt động kiến thức khắc sâu trẻ học mà khơng biết học Đó tảng để trở thành tuyên truyền viên tốt chăm sóc bảo vệ môi trường xung quanh trẻ 30 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 30 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Ảnh : Trẻ nhổ cỏ, bắt sâu, tưới rau, tưới vườn trường Tôi dẫn trẻ vào việc thật gần gũi để trẻ thấy phong phú đa dạng, sống động mơi trường bên ngồi, qua giáo dục trẻ biết u q thiên nhiên gần gũi thân thiện với mơi trường , mong muốn tham gia bảo vệ môi trường, rèn trẻ có kỹ giữ gìn bảo vệ môi trườnggiáo thường xuyên củng cố kiến thức bảo vệ mơi trường để trẻ có thói quen ghi nhớ có ý thức bảo vệ mơi trường nhà trường, gia đình, xã hội 31 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 31 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm d Thơng qua hoạt động lao động Ngồi hoạt động học chúng tơi thường xun giao nhiệm vụ cho trẻ qua bảng phân công trực nhật hàng ngày Trẻ biết giúp cô lau dọn giá đồ dùng, đồ chơi, biết xắp xếp đồ dùng nơi quy định Trẻ biết lau chăm sóc xanh Từ đó, trẻ biết yêu thiên nhiên yêu lao động Ảnh minh họa trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi góc 32 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 32 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiÕn kinh nghiƯm Kết quả: Mặc dù gặp nhiều khó khăn thực hiện, biện pháp áp dụng thành công Thông qua việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động ngày, trẻ làm, trải nghiệm Từ trẻ có ý thức phải giữ cho mơi trường không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi Tham gia lau chùi vệ sinh đồ chơi , lớp sẽ, ngăn nắp gọn gàng Biết vệ sinh nơi qui định, biết rửa tay xà phòng trước ăn, sau vệ sinh Tiết kiệm nước sinh hoạt hàng ngày, Không để nước chảy liên tục, biết khóa vòi nước dùng xong Bản thân giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm công tác truyền thụ kiến thức nên sau hoạt động thu kết tốt nguồn động lực thúc đẩy tơi có thêm niềm xay mê Ảnh bé vệ sinh lau đồ chơi trời 33 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 33 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non x· Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiÖm Giờ vệ sinh: Trẻ thực rửa tay cách Trẻ lau dọn vệ sinh góc thiên nhiên chăm sóc Ảnh hoạt động chiều: Trẻ tham gia trò chơi chọn hình ảnh sai bảo vệ mơi trường gắn lên bảng Bản thân giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm công tác truyền thụ kiến thức nên sau hoạt động thu kết tốt nguồn động lực thúc đẩy tơi có thêm niềm xay mê Biện pháp 5:Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh tham gia giáo dục trẻ: 34 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 34 Lp mu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiệm Phụ huynh nguồn động viên lớn, khích lệ sát cánh bên việc giáo dục bảo vệ mơi trường Vì để nhận hỗ trợ đó, tơi thường xun tun truyền, vận động phụ huynh tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường sống hàng ngày nhắc nhở phụ huynh tham gia thực hiệu “Mỗi người trồng thêm xanh thêm hành động bảo vệ môi trường” phụ huynh ủng hộ cho lớp chậu cảnh nhỏ, xanh để tạo cho khung cảnh vườn trường thêm đẹp Vào hoạt động ngồi trời tơi thường trò chuyện trẻ lợi ích xanh xanh làm cho khơng khí lành, làm giảm ô nhiễm môi trường… cung cấp cho người thức ăn, thuốc chữa bệnh, xanh rừng ngăn chặn lũ lụt… Bên cạnh trẻ biết tận dụng vàng, cỏ vườn, hướng dẫn trẻ làm vật gần gũi… gà, mèo… hay cho trẻ chơi bán hàng nấu ăn, làm nón, quần áo…Qua chúng tơi giáo dục trẻ lòng u thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo quản, giữ gìn mơi trường thiên nhiên mà sống - Qua đón, trả trẻ nhắc nhở phụ huynh thường xuyên nhắc trẻ cất giầy, dép, đồ dùng cá nhân nơi qui định, nhìn thấy vỏ bánh kẹo nơi cơng cộng, ngồi sân trường phải nhặt bỏ vào thùng rác ngay… việc để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - Lồng vào buổi họp phụ huynh trao đổi tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ gia đình Tập cho trẻ có thói quen biết vệ sinh thể vệ sinh môi trường - Tuyên truyền với phụ huynh việc sử dụng nguyên vật liệu phế thải( Các chai, lọ nhựa, vải vụn, bìa cattong ) phụ huynh cung cấp cho để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc học chơi trẻ, nhằm giúp cho phụ huynh biết tác dụng việc bảo vệ môi trường Kết quả: Phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc bảo vệ mơi trường.Từ phụ huynh nhiệt tình trao đổi với giáo viên lớp tình hình học tập trẻ nhà quan tâm đến trẻ thường xuyên dành thời gian để dạy trẻ kỹ tự phục vụ, kỹ vệ sinh, dạy trẻ biết tránh xa nơi nguy hiểm, biết phân biệt hành vi đúng, sai, môi trường bẩn, môi trường - Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ lớp chậu cảnh nhỏ, xanh, hạt giống để tạo cho khung cảnh vườn trường thêm đẹp - Phụ huynh cung cấp thêm cho lớp nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm đồ dùng đồ chơi Cũng từ mà giáo viên lớp tơi có thêm điều kiện, thuận tiện nhiều giảm bớt khó khăn trang thiết bị, đồ dùng sáng tạo mà đặc biệt ý trẻ phát triển cách rõ rệt 35 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 35 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non x· Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiến kinh nghiÖm Ảnh giáo viên giới thiệu vẽ trẻ với phụ huynh Cô giáo hướng dẫn phụ huynh nhắc nhở để dép nơi qui định IV Kết chung đạt được: - Qua năm thực biện pháp thu kết rõ rệt: trẻ có số vốn kiến thức, thói quen tốt mơi trường sống Điều thể kết khảo sát cuối năm: STT Nội dung tiêu chí khảo sát Đầu năm Đạt Chưa đạt Cuối năm Đạt Biết chăm sóc bảo vệ Biết giữ gìn trật tự vệ 30=58,8% 21=41,2% 51=100% sinh công cộng, vệ sinh trường lớp 36 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 27=52,9% 24=47,1% 50=98% Chưa đạt 1=2% 36 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi nơi quy định 33=64,7% 18=35,3% 51=100% Không vứt rác đường, biết gom rác vào thùng rác 28=54,9% 23=45,1% 50=98% Phân biệt hành động đúng, sai môi trường 30=58,8% 21=41,2% 51=100% 1=2% * Về phía trẻ: Khích lệ trí tưởng tượng tò mò trẻ Trẻ học hứng thú hoạt động học mà hoạt động khác thu hút nhiều trẻ - Trẻ thích tham gia làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu - Trẻ có kỹ thói quen tốt bảo vệ mơi trường ăn bánh kẹo biết bỏ giấy, vỏ vào thùng rác, biết vệ sinh chỗ, biết tiết kiệm nước biết phân biệt hành động , sai môi trường - Trẻ yêu lao động tạo đẹp - Có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường lớp học, trường, gia đình nơi cơng cộng * Về phía giáo viên: Nâng cao hình thức đổi mới, tổ chức học, chơi sinh động hấp dẫn - Tham gia tập huấn đầy đủ nắm nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vận dụng phương pháp phù hợp gắn với sống hàng ngày trẻ Hình thành cho trẻ hành vi thái độ bảo vệ môi trường, giáo dục trẻ thường xuyên, thực tốt hoạt động lao động 37 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 37 Lớp mẫu giáo lớn A2 Trêng mÇn non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 2013 Sáng kiÕn kinh nghiÖm KẾT THÚC VẤN ĐỀ Kết luận chung Trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm, việc xây dựng bảo vệ môi trường để tạo môi trường xanh- – đẹp việc làm cần thiết Đòi hỏi người phải có ý thức trách nhiệm việc xây dựng bảo vệ môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường q trình thơng qua hoạt động giáo nhằm giúp cho người có hiểu biết, có thái độ, kỹ hành vi tốt việc bảo vệ môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường, biết cách sống tích cực với mơi trường.Việc xây dựng bảo vệ môi trường tiến hành thường xuyên, liên tục đem lại số hiệu định việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Mơi trường thiên nhiên trường có xanh- - đẹp môi trường gần gũi thân thiện nhất, tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn tổ chức cho trẻ vui chơi, hoạt động tích cực với giới xung quanh, qua hình thành phát triển thể chất, tinh thần cho trẻ Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ từ lứa tuổi mầm non thực lúc, nơi hình thức lồng ghép vào học, hoạt động ngồi trời, hoạt động góc, tun truyền, trò chơi tạo hứng thú, giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng mà lại đạt hiệu cao… Mục tiêu hoạt động giúp trẻ nhận biết môi trường môi trường bẩn, nguyên nhân gây nhiễm mơi trường Từ trẻ có kỹ thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi cơng cộng, chăm sóc cây… làm cho mơi trường ln xanh- sạch- đẹp Có kết nhờ kiên trì bền bỉ, tâm huyết, linh hoạt sáng tạo thân tơi lựa chọn hoạt động để lồng ghép vào giáo dục trẻ Chúng tơi hồn tồn tin sử dụng biện pháp cách đồng bộ, thường xuyên chắn việc có ý thức bảo vệ mơi trường khơng xa lạ với trẻ mà trở thành thói quen tốt cho gia đình, nhà trường, xã hội thân trẻ Từ vốn kinh nghiệm tích lũy tơi áp dụng dạy cho trẻ mẫu giáo trường mầm non, góp phần giáo dục trẻ thực việc tốt hình thành thói quen nhỏ, từ việc nhỏ hàng ngày làm tảng hình thành nhân cách cho trẻ sau “ chủ nhân tương lai đất nước”.Với phương pháp áp dụng thành công lớp mẫu giáo lớn A2, áp dụng với tất lớp trường trường bạn Một số khuyến nghị, đề xuất Nhìn lại thực tế qua việc giáo dục trẻ 5- tuổi có ý thức bảo vệ mơi trường trường mầm non n Mỹ, tơi có số đề xuất sau: 38 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 38 Lớp mẫu giỏo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì tiếp tục tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn, hội thảo, kiến tập chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên học hỏi, kiến tập trường bạn tổ chức kiến tập trường để chị em trao đổi kinh nghiệm lẫn Trên số biện pháp lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động ngày cho trẻ mẫu giáo, mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu bạn đồng nghiệp để có thêm kinh nghiệm việc việc giúp trẻ có hành vi, thói quen tốt việc có ý thức bảo vệ môi trường sử dụng tiết liệm lượng Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2013 Tôi xin cam đoan SKKN XÁC NHẬN viết, không chép nội dung CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ người khác Người viết Trần Thị Tuyết Nhung 39 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 39 Lớp mẫu giáo ln A2 Trờng mần non xã Yên Mỹ năm hoc 2012 – 2013 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm MỤC LỤC 40 Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung 40 Lớp mẫu giáo lớn A2 ... để bảo vệ cơng tác vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường môi trường * HĐLĐ: quét dọn vệ sinh sân - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ trường sinh môi trường, tôn trọng * HĐ chiều: Vẽ tranh bảo. .. nên giáo dục người nhận thức việc bảo vệ môi trường từ nhỏ trường mẫu giáo nơi lý tưởng để phát huy vấn đề Giáo dục bảo vệ môi trường biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế có tính bền vững biện pháp. .. Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường mầm non Yên Mỹ” *Mục đích đề tài này: Đánh giá thực chất, chất lượng việc giáo dục bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường , skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay