skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi đọc kể diễn cảm

22 93 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:48

... biệt việc rèn đọc kể diễn cảm thu kết tốt - Cuối năm học kiểm tra trẻ lên lớp việc đọc thơ, kể câu truyện cho trẻ tự chọn hay đọc kể diễn cảm theo mẫu cô thấy: - 90% trẻ đọc kể diễn cảm, mạch lạc... luyện đọc, kể chuyện cho trẻ nghe dạy trẻ tập kể chuyện diễn cảm nhiều hình thức + Ứng dụng công nghệ tin học vào dạy trẻ đọc kể diễn cảm 18 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Ý nghĩa việc rèn trẻ đọc kể. .. lượng dạy trẻ đọc kể diễn cảm Do chọn đề tài " Một số biện pháp rèn trẻ 5-6 tuổi đọc kể diễn cảm" Mục đích nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - 35 cháu lớp A8 ( 5-6 tuổi) Trường mầm non Hoa Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi đọc kể diễn cảm , skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi đọc kể diễn cảm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay