skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh

37 59 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:48

... nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường mầm non Hoa Lan Đông Triều - Quảng Ninh Đề tài nghiên cứu thực trạng trình dạy học tích cực đội ngũ giáo... kết dạy học theo hướng thực tiễn tích hợp cho hoạt động cụ thể 29 IV KẾT LUẬN -Có thể nói: “ Dạy học theo hướng tích cực tạo lên động lực việc nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực, ... dụng số biện pháp nêu đề tài Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường MN Hoa Lan” Từ đánh giá thực nghiệm * Nội dung thực nghiệm Giải nhiệm vụ đề tài tiến hành thực nghiệm đổi tư dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh , skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay