skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh

37 26 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:48

Tên đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH” I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm đầu thực chương trình giáo dục mầm non trình giảng dạy giáo viên nhầm lẫn dạy học thụ động với dạy học tích cực từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên khơng đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Giáo viên lên lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi học sinh khơng đơn giảng- trò nghe Vì việc thay đổi tư người dạy theo xu hướng tích cực nhiệm vụ quan trọng giúp họ tiếp cận với: “Cái nhìn mới- cách làm hay” nhằm nâng cao chất lượng dạy học, nhiều học giả nước ngồi nhận xét: “Nói đến tư nói đến cách nhìn, cách nghĩ từ đề cách làm, cách hành động….Phải thay đổi lỗi thời lạc hậu khơng phù hợp với thực tiễn, với qui luật, cản trở phát triển đất nước, dân tộc thay vào cách suy nghĩ cách làm khoa học hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả” Với cách nhìn tư cốt lõi của hoạt động dạy học ngày nhằm hình thành phát triển nhân cách cho người học Trong dạy học tích cực vấn đề quan trọng rèn luyện trí óc, rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp học tập, vận dụng kiến thức Dạy cho người học biết tự học, tự tìm kiếm hứng thú học tập, sáng tạo phù hợp với điều kiện người để sở bước vào sống học tập, lao động, dù hồn cảnh người học biết tự học để nâng cao chất lượng hiệu công việc Để việc “Dạy học theo hướng tích cực” đạt hiệu phải đồng thuận, từ tự giác, từ lương tâm trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, yêu nghề, với vốn kiến thức sâu rộng, nắm vững lý luận sư phạm người dạy… nói rộng phải “tâm” “tầm” người dạy, hay dạy học không dạy học kiến thức môn, mà dạy học “ văn hố mơn học ” Đổi tư phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động nhận thức, khả độc lập suy nghĩ, óc sáng tạo người học, tránh lối học vẹt khơng có khả vận dụng kiến thức để giải vấn đề tập, nhận thức yêu cầu có ý nghĩa then chốt, nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Chính mà chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường mầm non Hoa Lan Đông Triều - Quảng Ninh” Đề tài nghiên cứu thực trạng q trình dạy học tích cực đội ngũ giáo viên nhà trường giúp cho giáo viên có cách nhìn q trình dạy học Phát huy chủ động, sáng tạo họ việc tiếp cận văn đạo ngành việc thực chương trình giáo dục mầm non Đồng thời đưa số biện pháp việc nâng cao chất lượng giảng dạy trường Mầm non Hoa Lan - Mạo Khê – Đông Triều - Quảng Ninh năm học 2010-2011 CƠ SỞ LÝ LUẬN Sự nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, thách thức trình hội nhập kinh tế tồn cầu đòi hỏi phải có nguồn nhân lực, người lao động có đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn Người lao động có khả thích ứng, khả thu nhận vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức nhân loại vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu xã hội Đó q trình chuẩn bị lâu dài đòi hỏi phải có đầu tư Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt từ buổi ban đầu phải đổi giáo dục, có đổi mục tiêu giáo dục, đổi nội dung giáo dục, phương pháp dạy học Định hướng đổi PPD& H xác định Nghị Quyết Trung ương khoá VII, Nghị Trung ương II khoá VIII thể chế hoá luật giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005, điều 2.4 ghi “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; Bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” Để phát huy tính tích cực dạy học, tạo mối quan hệ trẻ nhà trường đòi hỏi phải có thay đổi so với mơ típ trước “ Cơ giảng – trò nghe” khoảng cách trò lớn Vị trí trung tâm người giáo viên khơng nghĩa ngun thuỷ mà bắt đầu dịch chuyển sang học sinh giáo viên không đơn truyền thụ kiến thức cho học trò tiếp nhận mà phản ánh trở lại trò Phát huy tính tích cực dạy học giáo viên tích cực, học sinh tích cực biết tiếp thu giảng tìm tòi học hỏi kiến thức liên quan phục vụ phạm vi học để ứng dụng thực tiễn Mặt khác đòi hỏi giáo phải có phương pháp dạy học tích cực hướng tới mục tiêu lôi tham gia trẻ để tăng cường thêm tính hiệu sinh động cho học Nhiều nội dung học sử dụng phương pháp khác cho kết khác Bởi lĩnh vực xã hội, giáo dục lĩnh vực đặc biệt nhằm đến giá trị nhân cách người, đòi hỏi tổng hợp phương tiện, mục đích, thao tác có hệ thống trật tự lơ gíc chặt chẽ bậc học mầm non việc làm cần nhân lên người giáo viên mầm non người mẹ thứ trẻ trường Đến trường trẻ thực quan tâm tình yêu thương cao mà người mẹ có Đó điều đặc biệt mà bậc học khơng thể có được, việc dạy học theo hướng tích cực khiến mối quan hệ mẹ - nhà trường bắt đầu có thay đổi, vị trí trung tâm người “mẹ” khơng nghĩa nguyên thuỷ mà bắt đầu dịch chuyển sang “Con” đường tình cảm, tri thức nhân loại CƠ SỞ THỰC TIỄN Nằm khuôn viên Công ty than Mạo Khê, trường mầm non Hoa Lan trường tập chung có 10 lớp mẫu giáo nhóm trẻ với tổng số 342 học sinh 32 cán bộ, giáo viên Cùng với việc tiếp tục triển khai thực Chương trình giáo dục mầm non mới, giúp cho đội ngũ giáo viên có đổi tư giảng dạy mình, cập nhật kịp thời quan điểm đạo ngành việc: “Lấy trẻ làm trung tâm” việc dạy học theo hướng tích cực quan tâm trăn trở người làm công tác đạo nhà trường Trên thực tế, qúa trình dạy học người học vừa đối tượng hoạt động dạy, lại vừa chủ thể hoạt động học, thông qua hoạt động học, đạo giáo viên, trẻ phải tích cực chủ động cải biến kiến thức, kĩ năng, thái độ, hồn thiện nhân cách, khơng làm thay cho Vì vậy, trẻ khơng tự giác chủ động, khơng chịu học, khơng có phương pháp học tốt hiệu việc dạy hạn chế PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức trẻ, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Cách dạy đạo cách học, ngược lại thói quen học tập trẻ ảnh hưởng tới cách dạy cô Trong đổi phương pháp dạy học phải có hợp tác thầy trò, phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thành cơng Như vậy, "Dạy học tích cực" khác xa so với "Dạy học thụ động" Thực tế trình giáo dục nhà trường cho thấy cô dạy cho lớp đơng trẻ, lứa tuổi trình độ tương đối đồng giáo viên khó có điều kiện chăm lo cho trẻ nên hình thành kiểu dạy "thông báo - đồng loạt" Giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm truyền đạt cho hết nội dung quy định chương trình yêu cầu, cố gắng làm cho học sinh hiểu nhớ điều cô giảng Cách dạy đẻ cách học tập thụ động, thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ, hạn chế chất lượng, hiệu dạy học, không đáp ứng yêu cầu phát triển động xã hội đại Để khắc phục tình trạng này, thân tơi thiết nghĩ phải phát huy tính tích cực chủ động học sinh, thực "dạy học phải quan tâm đến nhu cầu, khả cá nhân trẻ tập thể lớp” Chính mà mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN 2.1.1 Khảo sát thống kê Trường Mầm non Hoa Lan trường thị trấn miền núi với nhóm trẻ 10 lớp mẫu giáo tổng số 342 học sinh - Tổng số CBGVNV 34 đồng chí Trong BGH: +GV Biên chế: 03 06 + Hợp đồng biên chế: 21 + Nhân viên: 04 - Trình độ đội ngũ giáo viên + Đại học: 06 + Đang học đại học: 07 + Cao đẳng: 05 + Trung cấp: 02 - Về CSVC nhà trường năm học 2010- 2011 có sở vật chất tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học trò Mặt khác tin tưởng bậc phụ huynh gửi ngày đông vào trường học tạo lên tinh thần phấn khởi cho đội ngũ cán giáo viên Song bên cạnh khơng tránh khỏi hạn chế tư giảng dạy qúa trình dạy học độc lập giáo viên 2.1.2.Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động dạy học đổi theo hướng tích cực giáo viên trường mầm non Hoa Lan Tiến hành điều tra thực trạng giáo viên nhằm đánh giá tình hình chung việc “dạy học theo hướng tích cực” hoạt động dạy trẻ làm sở nghiên cứu đế xuất số biện pháp đẩy mạnh việc đổi phương pháp dạy học nhà trường * Nội dung khảo sát ÷Điều tra nhận thức giáo viên xem họ có cập nhật quan điểm đổi phương pháp dạy học giáo dục mầm non hay không - Nhận thức giáo viên tầm quan trọng việc dạy học đổi theo hướng tích cực trường mầm non Tổng số giáo viên khảo sát: 24 đồng chí Rất quan Mức độ nhận thức GV trọng SL % Quan trọng Ít quan trọng SL % SL % Vai trò hoạt động dạy học đổi theo hướng tích cực 18 75% 25% 0 16 66,6% 33,3% 0 18 75% 25% 0 trường MN Chọn nội dung dạy học theo hướng đổi tích cực phù hợp với chủ đề khả nhận thức trẻ Việc tổ chức dạy học đổi theo hướng tích cực lựa chọn • Mức độ tham gia tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ theo hướng đổi Mức độ tham gia Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa SL % SL % SL % Khám phá khoa học 33.3 12 50 16,6 Văn học 29,1 12 50 20,8 Tạo hình 20,8 17 70,8 8,3 Chữ 28,8 18 75,8 4,1 Toán 29,1 15 62,5 8,3 Âm nhạc 16,6 18 75,8 4,1 Thể dục 12 50 11 45,8 Nội dung 4,1 * Đánh giá thực giáo viên việc tổ chức hoạt động cụ thể theo hướng đổi tích cực: - GV có thực chưa thường xuyên - Tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ hoạt động cụ thể - Trong qúa trình tổ chức vận dụng phương pháp, biện pháp thực hành dạy học chưa linh hoạt, sáng tạo chất lượng dạy đạt hiệu chưa cao * Ảnh hưởng nguyên nhân dẫn tới mức độ tham gia hoạt động chất lượng giảng dạy giáo viên Ý kiến giáo viên SL % Yếu tố ảnh hưởng Phương tiện thực hành hạn chế Mơi trường giáo dục chật hẹp Ý thức giáo viên Kiến thức giáo viên Chương trình giáo dục mầm non khó Lựa chọn sử dụng phương pháp giáo dục hạn chế Kỹ sư phạm người 15 62,5% 24 22 22 100% 91,6% 91,6% 18 75% 20 83,3% 20 83,3% ÷÷ Khảo sát tiết dạy cụ thể lĩnh vực : Điều tra phương pháp sử dụng biện pháp quan sát, kiểm tra giáo án, dự tiết dạy để xem cách thức, biện pháp, phương tiện tổ chức người giáo viên + Đã dự 58 tiết lĩnh vực đó: - Tốt 10 - Khá 10 lại Đạt yêu cầu ÷ Khảo sát việc soạn giáo án giáo viên Qua việc điều tra cho thấy việc soạn giáo án giáo viên chung chung Cụ thể cấu trúc giáo án sau: *Phần xác định mục đích yêu cầu Phần lớn giáo viên xác định mục đích yêu cầu hoạt động chung chung chủ yếu dựa vào hướng dẫn thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi đặc biệt nội dung giáo viên thường không đề cập đến nhiệm vụ phát triển kỹ cho trẻ thông qua hoạt động *Chuẩn bị Giáo viên chủ yếu tập chung vào việc chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho hoạt động, chưa có phần chuẩn bị chu đáo mục tiêu cần đạt hoạt động *Cách tiến hành Về cách thức tiến hành dạng thức tiết học giáo viên thực cách dập khuôn máy móc, chủ yếu theo trình tự VD cụ thể: Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ diễn cảm - Cô đọc diễn cảm tác phẩm cho trẻ nghe 1-2 lần - Sử dụng đồ dùng trực quan - Đàm thoại, giảng giải giúp trẻ hiểu nội dung Trong cách trình bày giáo án, giáo viên sử dụng q nhiều ngơn ngữ nói làm cho người nghe khó hiểu, cách diễn đạt khơng rõ ràng khơng thấy bóng dáng thủ thuật biện pháp để dạy trẻ * Đánh giá chung: Việc soạn giáo án giáo viên chung chung, chủ yếu dựa vào “Chương trình chăm sóc hướng dẫn thực hiện” - Chưa có sáng kiến riêng mình, đảm bảo phù hợp với điều kiện lớp phù hợp với khả nhận thức trẻ 10 Giáo viên cộng tác để phát triển học tâp trẻ, tự biết làm để tìm kiếm xây dựng nhóm hợp tác cộng sự, thúc đẩy trường học tiến bộ, hợp tác với cha mẹ học sinh để dàn xếp có hiệu cơng việc nhà trường 2.2.8 Giáo viên thành viên cộng đồng học tập Bản chất GD nuôi dưỡng phát triển giá trị nhân văn, xã hội phát triển giáo dục đề cao Việc nhìn nhận cho tồn tại, yếu cần thiết, mà đông đảo giáo viên nhà trường mong đợi quan niệm, cách làm giản dị, gắn với thở sống để tự điều chỉnh, tự hoà nhập vào tiến chung nhà trường Tôi giúp giáo viên nhìn nhận dạy học có hai đường để hình thành tri thức : + Thứ nhất, từ kiến thức biết, giáo viên giảng giải, luyện tập để trẻ hiểu vận dụng; + Thứ 2, từ hiểu biết kinh nghiệm nghề nghiệp, người giáo viên nêu vấn đề gợi mở để trẻ tìm tri thức Con đường thứ ngược với trình tự mà người ta tìm học sinh có chủ động sáng tạo lại tiết kiệm thời gian, tài phù hợp với nhiều điều kiện hồn cảnh trường Con đường thứ hai ngược lại Trong điều kiện trường yêu cầu giáo viên biết vận dụng kết hợp hiểu biết, kinh nghiệm phương pháp khác tuỳ theo yêu cầu, điều kiện lớp, hoạt động đối tượng cụ thể để áp dụng Tóm lại, để dạy học có hiệu quả, giáo viên cần thấu hiểu chia sẻ giản dị 2.2.9 Thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm * Địa bàn: tiến hành thực nghiệm tập thể đội ngũ giáo viên trường MN Hoa Lan: Tôi tiến hành hai nhóm - Nhóm thực nghiệm 12 đồng chí - Nhóm đối chứng 12 đồng chí * Trình độ giáo viên đứng lớp: Phân hố trình độ hai nhóm 23 * Mục đích thực nghiệm Sử dụng số biện pháp nêu đề tài “Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường MN Hoa Lan” Từ đánh giá thực nghiệm * Nội dung thực nghiệm Giải nhiệm vụ đề tài tiến hành thực nghiệm đổi tư dạy học đội ngũ giáo viên trình thực chương trình GDMN * Các tiêu chí đánh giá kết thực nghiệm Kết thực nghiệm chuyên môn giảng dạy giáo viên theo tiêu chí lĩnh vực phát triển + Mức độ 1: Giáo viên say mê hứng thú hoạt động dạy học + Mức độ 2: Vận dụng linh hoạt sáng tạo phương pháp dạy học q trình chăm sóc giáo dục trẻ + Mức độ 3: Vận dụng đủ phương pháp hình thức vào trình CSGD trẻ + Mức độ 4: Dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi MN + Mức độ 5: Dạy đủ chương trình * Tiến hành thực nghiệm Do điều kiện thời gian không cho phép tiến hành thực nghiệm nhiều trường nên trực tiếp đối chứng - Thực nghiệm trường Mầm non Hoa Lan huyện Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh, đề nghị giáo viên áp dụng biện pháp mà tơi cung cấp Sau họ đưa ý kiến nhận xét dựa kết thực tế cụ thể -Ở nhóm đối chứng, chúng tơi tiến hành tiết học với số biện pháp thường xuyên sử dụng trường mầm non -Ở nhóm thực nghiệm tiến hành hình thức tiết học vá áp dụng phương pháp, biện pháp nêu đề tài Sau áp dụng biện pháp nhóm lớp tiến hành kiểm tra kết phân tích kết thực nghiệm dựa tiêu chí nêu ÷ Thực nghiệm đối chứng 24 Trong trình giáo viên tổ chức hoạt động thường xuyên thăm lớp dự trực tiếp quan sát ghi chép, thảo luận phân tíchsố nhận xét sau: Việc soạn giáo án giáo viên: Như phần điều tra thực trạng nêu, giáo viên soạn thường chung chung, đa số dựa theo gợi ý chương trình chăm sóc giáo dục trẻ độ tuổi Khi xác định mục đích u cầu chưa hể quan tâm đến việc đánh giá kỹ người học mà quan tâm đến việc dạy nhiều kiến thức cho trẻ Trong trao đổi với trẻ cô sử dụng hệ thống câu hỏi chủ yếu câu hỏi kể lể nội dung học, chưa phát huy hết khả trẻ Lựa chọn nội dung tích hợp chưa phù hợp lạm dụng làm ấn tượng trẻ đối tượng Mặt khác cô chưa quan tâm tới tất đối tượng tiết học tập trung vào số trẻ bật ÷ Thực nghiệm hình thành + Tạo mơi trường + Quan tâm đến đánh giá kỹ người học + Tận tuỵ tới đối tượng học sinh + Sử dụng CNTT trình giảng dạy + Rèn luyện PP tự học + Tăng cường hoạt động trải nghiệm hoạt động cụ thể VD: Trong hoạt động cụ thể HĐ: Văn học Dạy trẻ đọc diễn cảm thơ: “Hoa kết trái” Ngoài việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi tranh ảnh dạy học phục vụ cho học hướng dẫn giáo viên: - Quan tâm tới tất đối tượng lớp học 25 - Thay hiệu lệnh yêu thương lời quát mắng - Quan tâm tới kỹ dạy trẻ đọc diễn cảm như: Cường độ giọng, ngữ điệu giọng, cách ngắt nghỉ cho dấu câu… - Luyện tập đọc diễn cảm nhiều hình thức khác nhau… - Tạo môi trường cho trẻ đọc thơ Thông qua việc sử dụng biện pháp trình bày phần hệ thống biện pháp làm thay đổi tư người dạy Thực nghiệm nhận thấy: Việc soạn giáo án giáo viên: + Giáo viên xác định mục đích yêu cầu cụ thể phù hợp với khả nhận thức trẻ nhà trường + Phần chuẩn bị cách tiến hành có thay đổi rõ rệt, xác định kỹ cần đạt hệ thống biện pháp thực Trong trình tổ chức tiết dạy, giấo viên sử dụng biện pháp linh hoạt sáng tạo Trẻ hứng thú tham gia học, nhiều tiết dạy xếp loại khá, tốt ÷÷ Đánh giá chung kết thực nghiệm Dựa vào tiêu chí đánh giá thực nghiệm trình bày Sau tiến hành thực nghiệm phân tích, tổng hợp so sánh kết cụ thể theo biểu mẫu thông kê sau: + Mức độ 1: Giáo viên say mê hứng thú hoạt động dạy học, + Mức độ 2: Vận dụng linh hoạt sáng tạo phương pháp dạy học q trình chăm sóc giáo dục trẻ + Mức độ 3: Vận dụng đủ phương pháp hình thức vào trình CSGD trẻ + Mức độ 4: Dạy học quan tâm đến kỹ người học + Mức độ 5: Dạy đủ chương trình STT Mức độ biểu Nhóm thực nghiệm 26 Nhóm đối chứng Số lượng Tỷ lệ % Sốlượng GV Tỷ lệ % GV Mức độ 10 83,3 16,6 Mức độ 10 83,3 16,6 Mức độ 16.6 58,3 Mức độ 10 83,3 16,6 Mức độ 16,6 10 83,3 * Nhận xét kết * Nhìn vào bảng đánh giá trên ta thấy mức độ biểu GV hai nhóm thực nghiệm đối chứng có khác biệt rõ rệt, cụ thể - Mức độ 2: Số lượng giáo viên hứng thú say mê vận dụng linh hoạt sáng tạo PP, biện pháp vào trình chăm sóc giáo dục trẻ tăng lên nhiều so với nhóm đối chứng Trong q trình dạy học tư thay đổi cách đáng kể đặc biệt họ tự tin, chủ động hoạt động Biểu nhóm thực nghiệm có 83,3% GV đạt được, nhóm đối chứng có 16,6% đạt mức độ -Mức độ 3: mức độ số giáo viên vận dụng đủ phương pháp giáo dục nhóm đối chứng tăng hai lần so với giáo nhóm thực nghiệm - Mức độ 4,5: Nhìn vào bảng so sánh ta thấy hai mức độ gần đối lập số giáo viên quan tâm đến kỹ người học nhóm thực nghiệm tăng nhiều so với nhóm đối chứng số lượng GV nhóm đối chứng mức độ lại tăng nhiều so với nhóm thực nghiệm Tóm lại: Với kết đo khẳng định mức độ thực nghiệm thành công Sở dĩ đạt thành cơng việc phối hợp biện pháp cách hợp lý, linh hoạt, tạo khơng khí sinh động cho 27 tíêt học cụ thể Điều đem lại kết rõ ràng, GV hứng thú hoạt động hơn, chịu khó tìm tòi cách sâu sắc Điều đòi hỏi nỗ lực nhiệt tình, tâm huyết có người giáo viên vào đội ngũ cán quản lý để đầu tự thật cho hoạt động dạy học phải biết khéo léo hướng trẻ theo hứng thú hoạt động, khơng áp đặt kìm hãm trí tưởng tượng trẻ III.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU : Tuy không tránh khỏi tác động chung song việc phát huy tính tích cực người học nhà trường có bước phát triển bền vững qui mô chất lượng dạy học Việc nhận thức vai trò người học tính tính tích cực trẻ đa dạng ổn định Chất lượng dạy học không ngừng cải thiện với phần đánh giá kỹ đạt 80%- 85% theo kết mong đợi Giáo viên quan tâm nhiều tới hoạt động trải nghiệm học, chăm no nhiều đến đổi phương pháp dạy học Trẻ tự tin, chủ động, động viên khuyến khích tiến lên, tích cực học tập Gia đình chăm no, động viên giúp đỡ cho em cụ thể, thiết thực hơn, mối quan hệ, nhà trường, gia đình xã hội thân thiện gắn bó Do tính cực tác động chất lượng dạy học, tỷ lệ trẻ đến trường ngày đông đến nhà trường huy động 372 cháu vượt so với học kỳ I 30 cháu - Đạt giải cao hội thi, hội giảng, chuyên đề mà Phòng tổ chức - 70% giáo viên thiết kế giảng điện tử cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường - giáo viên đạt giải nhất, 02 GV đạt giải nhì, 03 Gv đạt giải khuyến khích thị thiết kế giảng điện tử Phòng tổ chức - 22/ 24 giáo viên có trình độ B tin học văn phòng 28 - 15/24 đồng chí giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp - 7/24GV đầu tư riêng phần mềm KIDSMART để nghiên cứu nhà - 13/24 giáo viên nói mạng Internet nhà Giáo viên tích cực học hỏi nâng cao trình độ chun mơn đồng nghiệp chun mơn Phòng GD & ĐT huyện Đơng Triều đánh giá cao Những thành tích khơng phải “vận may” mà chắn phải từ động lực chung lực nhận thức giáo viên nhà trường Họ có thói quen ham thích học hỏi có kỹ để làm công cụ vận dụng thực tiễn hàng ngày - GV nhận thức ý nghĩa cần thiết phải đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động người học trình chiếm lĩnh tri thức, kỹ đặc biệt “phương pháp tự học, phương pháp tự nghiên cứu” qua việc hình thành, rèn luyện phát triển kỹ tư cần thiết - GV Quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí triển khai sử dụng phần mềm giáo dục, tiện ích mà mạng Internet mang lại để tạo tiết học hứng thú, sinh động, huy động tích cực tham gia người học vào tiết học - Nhà trường quan tâm đến thực trạng sử dụng phương pháp dạy học, “Dạy học phát giải vấn đề” việc vận dụng đòi hỏi phải cải tiến nội dung, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học đổi việc kiểm tra đánh giá kết dạy học theo hướng thực tiễn tích hợp cho hoạt động cụ thể 29 IV KẾT LUẬN -Có thể nói: “ Dạy học theo hướng tích cực” tạo lên động lực việc nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực, đại dân tộc -Tư người học phát triển tốt trình dạy học đổi mới: Tiêu Dạy học truyền thống chí Cung cấp kiện, nhớ tốt, học thuộc lòng GV nguồn kiến thức Trẻ hoạt động Dạy thành riêng biệt Coi trọng trí nhớ Ghi chép tóm tắt Dạy học tích cực Cung cấp kiến thức có chọn lọc Ngồi kiến thức học lớp, có nhiều nguồn kiến thức khác: bạn bè, lúc nơi phương tiện thông tin đại chúng Tự chơi, kết hợp với nhóm, tổ giúp đỡ giáo Hệ thống học theo lĩnh vực phát triển Coi trọng độ sâu kiến thức, không nhớ mà suy nghĩ, đặt nhiều vấn đề Làm đồ dùng, đồ chơi, mơ hình, giúp trẻ dễ nhớ vận dụng Chỉ dừng lại câu hỏi, tập Thực hành, trải nghiệm nêu ý kiến riêng Khơng gắn lí thuyết với thực Lí thuyết kết hợp với thực hành, vận dụng 30 hành 10 Dùng thời gian học tập để nắm kiến thức cô giáo truyền thụ Nguồn kiến thức hạn hẹp kiến thức vào sống Gây hứng thú cho trẻ tìm tòi bổ sung kiến thức từ việc học lớp từ học kinh nghiệm rút từ thực tiễn Nguồn kiến thức rộng lớn Nên nhà trường cần đổi nhận thức lĩnh vực quản lý việc thay đổi triết lý quản lý chun mơn, khơng nặng nề quản lý hành chính, bên cạnh cần thay đổi phương thức hoạt động chuyên môn thay đổi quan niệm cách đánh giá chất lượng dạy, ngồi cần xây dựng mơi trường giáo dục thân thiện để có hợp tác tổ chức, quản lý toàn diện chất lượng trường học, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh tập thể để nâng cao hiệu hoạt động nhà trường đồng thời cần thực phân cấp đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm giáo viên nhà trường, biểu cụ thể mối quan hệ người học với người dạy cấp quản lý bên trong, bên bên nhà trường Về quan điểm đổi nay, có lẽ chưa thống nội dung, phương pháp thực Vì việc tiến hành đổi dạy học chưa mang tính đồng đánh giá Thế gọi đổi PPDH theo hướng tích cực? Câu hỏi tưởng dễ giải triệt để để đến thống lại không đơn giản chút Nói tóm lại, để đổi dạy học theo hướng tích cực thực đem lại hiệu qủa thiết thực, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng đòi hỏi u cầu thời đại, bên cạnh việc quan tâm cấp lãnh đạo, đầu tư sở vật chất, thiết bị… yếu tố quan trọng nhiệm vụ then chốt mang ý nghĩa định nhà giáo phải hồn thiện nhân cách, có đức có tài để thực tốt nhiệm vụ cao q 31 V ĐỀ NGHỊ * Phạm vi áp dụng Phương pháp dạy học tuỳ thuộc vào đối tượng cụ thể áp dụng đồng loạt biện pháp nêu trên, điều đòi hỏi khơng nóng vội, mà gìanh nhiều thời gian nghiên cứu, thực nghiệm, rút kinh nghiệm lựa chọn biện pháp cho đối tượng học sinh để tạo nên trí cao tư nhận thức dạy học tích cực * Với cấp ngành - Hiện vấn đề thu hút quan tâm toàn xã hội, ngày có yêu cầu cao đào tạo người thích ứng với thời đại Do “dạy học theo hướng tích cực” khơng cần quan tâm cán quản lý, giảng dạy nội trường Mầm non Hoa Lan mà cần có tham gia nhà giáo trường mầm non toàn ngành, đồng nghiệp gần xa có ý kiến trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận thực trạng đổi phương pháp dạy học nay, thuận lợi khó khăn q trình dạy học áp dụng phương pháp dạy học tích cực với hỗ trợ CNTT… mang lại hiệu việc đổi phương pháp dạy học - Cần tìm hiểu trở lực q trình dạy học tích cực trường địa phương cụ thể để có giải pháp kịp thời việc nâng cao chất lượng dạy học - Các GV nhà QLGD cần xác định rõ phải dạy dạy nào? - Tạo điều kiện để giáo viên thường xuyên có hội để học tập, chia sẻ kinh nghiệm dạy học tích cực 32 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO - Cẩm nang dành cho cán quản lý Giáo dục Mầm non - Nhà xuất Giáo dục năm 2008 - Phụ lục đánh giá trường Mầm non - Báo giáo dục thời đại năm 2010, năm 2011 - Trang Google - Các văn đạo Phòng Giáo dục Đào tạo Đơng Triều - Chuyên san Mầm non năm 2011 - Chương trình chăm sóc GD trẻ - Tài liệu bồi dưỡng hè 2010-2011 Hoa Lan, ngày 15 tháng năm 2011 Người thực Nguyễn Thị Kim Nhung 33 VII PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học đổi theo hướng tích cực trường mầm non Hoa Lan Xin đồng chí vui lòng trả lời số câu hỏi sau cách đánh dấu x vào phù hợp với ý kiến Câu 1: Theo đồng chí đổi dạy học theo hướng tích cực cho trẻ là: - Rất quan trọng: - Quan trọng - Ít quan trọng Câu 2: Đồng chí tham gia tổ chức hạot động dạy học đổi theo hướng tích cực góc độ Thường xuyên Nội dung SL % Đôi SL Chưa % SL % Khám phá khoa học Văn học Tạo hình Chữ Tốn Âm nhạc Thể dục Câu 3: Theo đồng chí nguyên nhân sau ảnh hưởng không tốt tới việc tổ chức hoạt động dạy học đổi theo hướng tích cực - Điều kiện phương tiện - Ý thức giáo viên - Kiến thức nuôi dạy trẻ - Kỹ sư phạm 34 - ………………… VII MỤC LỤC Nội dung Trang I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Điều tra thực trạng 2.1.1 Khảo sát thống kê 2.1.2 Tiến hành điều tra 2.1.3 Kết luận 11 2.1.4 Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 12 14 2.2 Các biện pháp 2.2.1 Bồi dưỡng nhận thức chuyên môn 14 2.2.2 Bồi dưỡng kỹ thực hành 14 2.2.3 Quan tâm giảng dạy sát đối tượng 15 2.2.4.Thấy trò tích cực 16 2.2.5 Chú trọng rèn luyện PP tự học 22 2.2.6 GV phải tận tâm với HS học hành trẻ 23 2.2.7GV biết môn học dạy mơn học 23 2.2.8 GV thành viên cộng đồng học tập 24 2.2.9 Thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm 26- 29 III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 IV KẾT LUẬN 31 V ĐỀ NGHỊ 32 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 VII PHỤ LỤC 35 VIII MỤC LỤC 36 35 Tên đơn vị: Trường MN Hoa Lan Đông Triều - Quảng Ninh Phiếu chấm Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Cấp Năm học 2010 -2011 Tên đề tài: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH Tác giả nghiên cứu: Nguyễn Thị Kim Nhung Đơn vị công tác: Trường MN Hoa Lan –Đông Triều- Quảng Ninh Dự thi GVDG môn Ý kiến nhận xét: I Tính chất đề tài nghiên cứu: Là vấn đề nghiên cứu nhiều hay ít, mới, khó hay cần: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… II Nội dung: Giải vấn đề gì? Có nằm trọng tâm đạo ngành khơng? Mức độ, tính xác, tính sáng tạo: - Ưu nhược điểm chủ yếu vấn đề giải quyết: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… III Phương pháp: - Nêu vấn đề tìm cách thức, đường giải (mức độ hay, độc đáo): ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để giải vấn đề đặt ra: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… IV Hiệu quả: Vấn đề giải đạt hiệu quả, tác dụng ? Mức độ, phạm vi áp dụng ngành : ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… V Hình thức: Bố cục viết, trình bày: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… VI Điểm chấm đề tài: (Bằng số) (Bằng chữ)…………… VII Đề nghị cặp chấm (chuyển lên thành đề tài NCKH cho phổ biến đối tượng, phạm vi nào)…………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2011 Người chấm vòng (1) Người chấm vòng ( 36 Tên đơn vị: Trường MN Hoa Lan Đông Triều - Quảng Ninh Phiếu chấm Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Cấp Năm học 2010 -2011 Tên đề tài: “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH Tác giả nghiên cứu: Nguyễn Thị Kim Nhung Đơn vị công tác: Trường MN Hoa Lan –Đông Triều- Quảng Ninh Dự thi GVDG môn Ý kiến nhận xét: I Tính chất đề tài nghiên cứu: Là vấn đề nghiên cứu nhiều hay ít, mới, khó hay cần: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… II Nội dung: Giải vấn đề gì? Có nằm trọng tâm đạo ngành khơng? Mức độ, tính xác, tính sáng tạo: - Ưu nhược điểm chủ yếu vấn đề giải quyết: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… III Phương pháp: - Nêu vấn đề tìm cách thức, đường giải (mức độ hay, độc đáo): ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để giải vấn đề đặt ra: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… IV Hiệu quả: Vấn đề giải đạt hiệu quả, tác dụng ? Mức độ, phạm vi áp dụng ngành : ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… V Hình thức: Bố cục viết, trình bày: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… VI Điểm chấm đề tài: (Bằng số) (Bằng chữ)…………… VII Đề nghị cặp chấm (chuyển lên thành đề tài NCKH cho phổ biến đối tượng, phạm vi nào)…………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2011 Người chấm vòng (1) Người chấm vòng (2) 37 ... nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường mầm non Hoa Lan Đông Triều - Quảng Ninh Đề tài nghiên cứu thực trạng trình dạy học tích cực đội ngũ giáo... kết dạy học theo hướng thực tiễn tích hợp cho hoạt động cụ thể 29 IV KẾT LUẬN -Có thể nói: “ Dạy học theo hướng tích cực tạo lên động lực việc nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực, ... dụng số biện pháp nêu đề tài Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực trường MN Hoa Lan” Từ đánh giá thực nghiệm * Nội dung thực nghiệm Giải nhiệm vụ đề tài tiến hành thực nghiệm đổi tư dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh , skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực ở trường MN hoa lan đông triều quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay