100 Câu Hỏi Về Các Loại Hình Học

17 50 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:08

... tăng 29 Bộ mơn hình học đúng? Mỗi mơn hình học mặt mà có nghĩa thơi Hình học Euclid áp dụng cho hình vẽ tờ giấy mặt phẳng Hình học phi Euclid Riemann gần cho hình vẽ bề mặt hình cầu Hình học phi... minh hình học liên quan nhiều đến trực giác kinh nghiệm với hình vẽ sơ đồ! Vì thế, hình học tọa độ xứng đáng tơn vinh “giải phóng hình học khỏi lệ thuộc vào hình vẽ” 60 Làm giải phóng hình học khỏi... phân biệt với đoạn thẳng Vì thế, hình học Trái đất hình học Euclid chiều dài hay khoảng cách nhỏ, hình học phi Euclid khoảng cách lớn 43 Hình học khơng gian mà sống hình học nào? Gauss, “ơng hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 Câu Hỏi Về Các Loại Hình Học, 100 Câu Hỏi Về Các Loại Hình Học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay