CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

PHỊNG GD&ĐT LANG CHÁNH CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC HỘI THI GV DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Từ 13h – 13h 45 ngày 23/11/2015 TT Nội dung Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Khai mạc Hội thi Công bố QĐ thành lập BTC Hội thi Triển khai KH tổ chức Hội thi GV phát biểu Công bố kết vòng 1, danh sách vào vòng Học quy chế Hội thi Người phụ trách Ông Lê Văn Bình - CV Ơng Lê Minh Thư - TP Ông Lê Văn Hùng - CV Ông Lê Văn Bình - CV Bà Hồng Thị Thơ – GV THCS Trí Nang Ơng Lê Văn Bình - CV Ơng Lê Văn Bình - CV CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT HỘI THI GV DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Từ 7h30 – 10h ngày 16/12/2015 TT Nội dung Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kết Hội thi Công bố QĐ công nhận kết Hội thi Phát biểu cảu Lãnh đạo GV phát biểu Công bố QĐ khen thưởng GV đạt giải XS Trao giấy chứng nhận Người phụ trách Ơng Lê Văn Bình - CV Ông Lê Văn Bình - CV Ông Lê Văn Hùng - CV Ông Lê Minh Thư - TP Đại diện GV đạt giải XS Ông Lê Văn Hùng - CV Lãnh đạo Phòng, CĐN BAN TỔ CHỨC Mẫu Ma két: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LANG CHÁNH LỄ KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Lang Chánh, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Mẫu hiệu treo trước cổng trường: “Chào mừng thầy cô giáo tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2015-2016” ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LANG CHÁNH LỄ KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Lang Chánh, ngày 23 tháng 11 năm... 23 tháng 11 năm 2015 Mẫu hiệu treo trước cổng trường: “Chào mừng thầy cô giáo tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2015-2016”
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN , CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay