CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN

2 281 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 00:02

...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LANG CHÁNH LỄ KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016 Lang Chánh, ngày 23 tháng 11 năm... 23 tháng 11 năm 2015 Mẫu hiệu treo trước cổng trường: “Chào mừng thầy cô giáo tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2015-2016”
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN , CHƯƠNG TRÌNH lễ KHAI mạc TỔNG kết hội THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI cấp HUYỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay