26 Đề Thi HSG Toán Lớp 7

8 61 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:58

... cân ĐỀ 23 x x−2 Câu Rút gọn A= x + 8x − 20 Câu Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng cây, Hỏi lớp. .. 52 p + 19 97 = 52 p + q ĐỀ 10 5  13 − − 10  230 + 46 27 6 25  Bài 1: Tính: 2  10   1 +  : 12 − 14  7  10   38 Bài 2: a) Chứng minh rằng: A = 36 + 4133 chia hết cho 77 b) Tìm... 24 p + số nguyên tố ĐỀ 17 3 0 ,75 − 0,6 + + 13 ; B = ( −251.3 + 281) + 3.251 − (1 − 281) Câu 1: a) Thực phép tính: A = 11 11 2 ,75 − 2,2 + + b) Tìm số nguyên tố x, y cho: 51x + 26y = 2000 Câu 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 Đề Thi HSG Toán Lớp 7, 26 Đề Thi HSG Toán Lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay