ÔN TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 7

2 38 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:56

... (1    4)   (1     16) 16 2.3 3.4 4.5 16. 17     H.dẫn giải: M =  2 16  17. 18  17  1 76        1     17  1   2 2 2 2  30 31 4 x 15) Tìm x: 2.2... 11) Cho  ABC vuông cân A, M trung điểm BC, điểm E nằm M C Kẻ BH, CK vng góc với AE (H K thuộc đường thẳng AE) Chứng minh rằng: a) BH = AK b)  MBH =  MAK c)  MHK tam giác vuông cân H.dẫn giải:... MK (1) Có  MHA =  MKC (c.c.c)  góc AMH = góc CMK từ  góc HMK = 900 (2) Từ (1) (2)   MHK vuông cân M 12) Tìm x, y �N biết 36  y   x  2010  – Từ tỉ số (4) tỉ số (2)  12 + 4x = 2.5x 
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 7, ÔN TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay