Giáo án điện tử H2SSO2SO3

29 59 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:23

LOGO Bài 32: (tt) HIĐRO SUNFUA - LƯU HUỲNH ĐIOXIT LƯU HUỲNH TRIOXIT B LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO2) Lưu huỳnh đioxit Khí sunfurơ I Tính chất vật lí:    SO2 chất khí khơng màu, mùi hắc, độc Nặng khơng khí Tan nhiều nước tạo axit sunfurơ PHIẾU HỌC TẬP SỐ (2p) SO2 hợp chất phi kim (S) với oxi Vậy SO thuộc loại hợp chất gì? Nêu tính chất loại hợp chất đó.Viết PTHH chứng minh Biết SO2 tan nước tạo dung dịch axit sunfurơ_đa axit yếu, theo phương trình sau:  → H SO SO2 + H2O ¬   a Hãy viết PTHH có SO NaOH b Xác định mối quan hệ sản phẩm muối tạo thành với tỉ nNaOH nSO số phản ứng NaOH SO2 II Tính chất hóa học: SO2 oxit axit:  Tác dụng với H2O tạo axit sunfurơ ( axit yếu, khơng bền) SO2 + H2O H2SO3 Tính axit H2S < H2CO3 < H2SO3  Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo muối SO2 + CaO CaSO3 (canxi sunfit) SO2 + MgO MgSO3 (magiê sunfit) SO2 + NaOH NaHSO3 Natri hidrosunfit SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O Natri sunfit n NaOH n SO = NaHSO NaHSO SO NaHSO3 d­ Na2SO Na2SO3 Na2SO NaOH d­ Áp dụng 02:00 01:52 01:42 01:32 01:28 01:29 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:12 01:02 00:52 00:42 00:32 00:28 00:29 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:12 00:02 01:58 01:59 01:53 01:54 01:55 01:56 01:48 01:49 01:50 01:51 01:43 01:44 01:45 01:46 01:38 01:39 01:40 01:41 01:33 01:34 01:35 01:36 01:30 01:31 01:27 01:18 01:19 01:13 01:14 01:15 01:16 01:08 01:09 01:10 01:03 01:04 01:05 01:06 00:58 00:59 01:00 01:01 00:53 00:54 00:55 00:56 00:48 00:49 00:50 00:51 00:43 00:44 00:45 00:46 00:38 00:39 00:40 00:41 00:33 00:34 00:35 00:36 00:30 00:31 00:27 00:18 00:19 00:13 00:14 00:15 00:16 00:08 00:09 00:10 00:03 00:04 00:05 00:06 00:00 00:01 01:57 01:47 01:37 01:17 01:07 00:57 00:47 00:37 00:17 00:07 01:11 00:11 TG Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dd NaOH 1M Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng n SO2 = 0,2 mol n NaOH = 0.25 mol n NaOH 0,25 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử H2SSO2SO3, Giáo án điện tử H2SSO2SO3, B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO2), II. Tính chất hóa học:, III. Ứng dụng và điều chế Lưu huỳnh đioxit, C. LƯU HUỲNH TRIOXIT (SO3), II. Ứng dụng và điều chế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay