Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng

22 193 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 23:14

...BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG Từ cấu hình eletron độ âm điện, xác định tính chất hóa học đặc trưng oxi, lưu huỳnh Viết PƯHH minh họa Xác định số oxi hóa S H2S... nhóm VII Một đồng vị lưu huỳnh 4.Tên gọi khác khí đinitơ oxit (N2O) Khí trì sống 6.Ngun tố có số hiệu nguyên tử Z=29 NHIỆM VỤ VỀ NHÀ Hệ thống kiến thức, tập vào Hoàn thành tập hợp đồng Chuẩn bị... dịch, gây trí nhớ 08 Trong phòng thí nghiệm, oxi điều chế cách phân hủy hợp chất giàu oxi bền nhiệt KMnO4 (rắn), KClO3 (rắn) a Có thể thu khí oxi phương pháp nào? Giải thích? b Các tượng xảy thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng, Giáo án điện tử: Luyện tập OXI và LƯU HUỲNH theo phương pháp hợp đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay