Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

115 59 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 21:37

Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước luôn luôn cần thiết phải có nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản của những tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước. Để đáp ứng nguồn kinh phí đó Nhà nước phải tạo ra các nguồn thu để đảm bảo, đó là các nguồn thu từ các loại thuế và các nguồn khác. Tất cả quá trình thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đó của Nhà nước đều phải được phản ánh qua NSNN.NSNN là khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tài chính của mỗi quốc gia, là nguồn lực vật chất để Nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy quản lý và thực thi các nhiệm vụ phát triển KT XH của đất nước. Với bất cứ một quốc gia nào, NSNN cũng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chính phủ các nước luôn tạo lập cơ chế và có biện pháp để không ngừng tăng cường tiềm lực của NSNN và sử dụng nó một cách tiết kiệm có hiệu quả. NSNN cấp huyện, xã là một bộ phận cấu thành NSNN và là công cụ để chính quyền cấp huyện, xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.Huyện Viengphukha là một huyện miền núi thuộc tỉnh Luangnamtha, CHDCND Lào. Huyện có trên 85% diện tích là đồi núi, trong huyện có 46 làng, các làng phân bố không tập trung, nghề nghiệp chính của người dân là làm ruộng, làm nương, trồng trọt, chăn nuôi do đó kinh tế xã hội còn kém phát triển, sở hạ tầng còn hạn chế, khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cùng với quá trình đổi mới kinh tế đất nước, huyện Viengphukha đã không ngừng thay đổi và phát triển KT XH, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện phần nào. Để đạt được những thành tựu đó không thể không kể tới sự đóng góp của công tác quản lý NSNN, nhờ có sự đổi mới và đạt được nhiều tiến bộ trong công tác quản lý ngân sách của huyện đã tạo ra tiềm lực tài chính là cơ sở để phát triển KT – XH của huyện.Tuy vậy, qua tìm hiểu thực tế cho thấy công tác quản lý NSNN tại huyện Viengphukha vẫn còn nhiều bất cập như: còn để sót một số khoản thu; chi ngân sách còn lãng phí, dàn trải chưa tiết kiệm; hiệu quả các đơn vị dự toán ngân sách gò bó vào chính sách chế độ, tiêu chuẩn định mức nhưng lại không bị ràng buộc về hiệu quả sử dụng ngân sách được giao; tính năng động và tích cực của đơn vị sử dụng ngân sách chưa phát huy, tâm lý ỷ lại trông chờ vào NSNN còn phổ biến; đội ngũ cán bộ quản lý NSNN của huyện còn hạn chế về chuyên môn, chậm đổi mới nên dẫn đến nhiều sai sót trong quản lý… Điều đó ảnh hưởng không tốt đến việc huy động và khai thác các nguồn lực cho đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và giải quyết được các vấn đề xã hội. Xuất phát từ đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” làm luận văn tốt nghiệp với mục đích góp phần hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện tại huyện Viengphukha nói riêng và NSNN tại Lào nói chung. ... quan lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. .. pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 9 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ... tài: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Viengphukha, tỉnh Luangnamtha, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm luận văn tốt nghiệp với mục đích góp phần hồn thiện cơng tác quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện viengphukha, tỉnh luangnamtha, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay