Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng

69 16 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 20:46

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Phạm Thị Hương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ E-LEARNING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – NĂM 2018 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Phạm Thị Hương NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ E-LEARNING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHỊNG Chun ngành: Hệ thống thơng tin Mã số: 848.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (HỆ THỐNG THÔNG TIN) (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ VĂN THỎA HÀ NỘI – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn TS Vũ Văn Thỏa Các tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Hương LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, học viên nhận quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thầy, cô bạn bè Học viên xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa Quốc tế Đào tạo Sau Đại học, Khoa Công nghệ thông tin Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Học viên xin chân thành cảm ơn TS.Vũ Văn Thỏa người thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn học viên hoàn thành luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn bạn bè sát cánh giúp học viên có kết ngày hôm Tuy nhiên, công nghệ E-learning đề tài có nội dung bao phủ rộng phức tạp, đó, thời gian nghiên cứu kiến thức học viên hạn hẹp Vì vậy, luận văn có thiếu sót, học viên mong đóng góp ý kiến thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt API Tiếng Anh Application Programming Tiếng Việt Giao diện lập trình ứng dụng Interface CNTT E-learning Electronic Learning Công nghệ thông tin Đào tạo điện tử HTML Hyper Text Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn LCMS Learning Content Management Hệ quản trị nội dung đào tạo LMS System Learning Management System Hệ quản trị đào tạo PDF PHP SCORM Portable Document Format Hypertext Preprocessor Sharable Content Object Định dạng Tài liệu Di động Ngơn ngữ lập trình kịch Tập hợp tiêu chuẩn Reference Model mô tả cho chương trình E- CD-ROM Compact Disc Read Only learning dựa vào web Loại đĩa CD chứa liệu XML Memory Extensible Markup Language đọc Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Giáo dục vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia giới Tại Việt Nam, giáo dục trọng, cải cách để phù hợp với trình độ cấp Đánh giá học nước Bên cạnh đó, kinh tế giới bước vào giai đoạn kinh tế tri kết thức Vì vậy, việc nâng cao hiệu chất lượng giáo dục, đào tạo nhân tố sống định tồn phát triển quốc gia, công ty, gia đình cá nhân Hơn nữa, việc học tập khơng bó gọn việc học phổ thơng, học đại họchọc suốt đời E-learning giải pháp hữu hiệu giải vấn đề Đào tạo điện tử hay E-learning (viết tắt Electronic Learning) thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập giảng dạy dựa công nghệ thông tin truyền thông Hiện nay, với phát triển khoa học công nghệ, công nghệ Elearning thu hút quan tâm đặc biệt nhiều nước giới Việt Nam Với lý trên, học viên chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ E-learning Trường Đại học Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu luận văn khảo sát, phân tích khía cạnh cơng nghệ E-learning đề xuất mơ hình thử nghiệm hệ thống E-learning cho Trường Đại học Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn E-learning công nghệ liên quan Phạm vi nghiên cứu luận văn cấu trúc, phương thức hoạt động Elearning đề xuất mô hình thử nghiệm hệ thống E-learning phục vụ cơng tác đào tạo Trường Đại học Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu: - Về mặt lý thuyết: Thu thập, khảo sát, phân tích tài liệu thơng tin có liên quan đến công nghệ E-learning 10 - Về mặt thực nghiệm: Khảo sát nhu cầu đề xuất mơ hình thử nghiệm hệ thống E-learning phù hợp cho Trường Đại học Hải Phòng Cấu trúc luận văn gồm chương nội dung sau: - Chương 1: Tổng Đánhquan giá E-learning vấn đề liên quan - Chương kết quả2: Nghiên cứu mơ hình, cấu trúc phương thức hoạt động hệ thống E-learning - Chương 3: Đề xuất mơ hình thử nghiệm hệ thống E-learning cho trường Đại học Hải Phòng 55 Đánh giá kết Hình 3.12 Màn hình thêm/sửa khóa học 2) Nội dung khóa học Có định dạng khóa học sau: - LAMS: (Hệ thống quản lý hoạt động học tập): Hỗ trợ học theo trình tuần tự, chủ động cho học viên, hỗ trợ giảng dạng tĩnh, hỗ trợ media - Weekly format: Với định dạng này, xác định ngày bắt đầu khóa học số tuần khóa học thực Moodle tạo khóa học theo phân đoạn tuần Có thể thêm nội dung, diễn đàn, kiểm tra phân đoạn Nếu muốn tất học viên bạn nghiên cứu tài liệu thời gian định dạng chọn lựa tốt - Topics format: Khi tạo khóa học sử dụng định dạng theo chủ đề, bắt đầu cách chọn chủ đề bao gồm khóa học bạn Sau đó, Moodle tạo phân đoạn cho chủ đề Bạn thêm nội dung, diễn đàn, kiểm tra, hoạt động khác vào chủ đề Nếu thiết kế khóa học bạn hướng khái niệm, học viên nghiên cứu thông qua khía cạnh khái niệm khơng cần thiết phải theo lịch trình cố định định dạng theo chủ đề chọn lựa tốt 56 Với định dạng này, cần thiết lập theo số chủ đề - SCORM FORMAT: Hỗ trợ học theo slide thời gian thực, giảng trực tuyến, nhúng slide vào giảng trực tuyến tựgiá động chạy, bắt buộc học viên phải học theo khung thời Đánh gian cố định Hỗ trợ video với chất lượng thấp (< 10MB) kết - Weekly format – CSS/no tables: Giống dạng theo tuần có cách trình bày tự do, không theo khuôn khổ - Social format: Thiết lập ngày bắt đầu khóa Các mơ-đun tạo tài ngun tương tác Các tài nguyên tương tác moodle tài nguyên mà người dùng tương tác với tài liệu, xây dựng tài liệu (trả lời câu hỏi, nhập văn, tải tập tin lên,…) Có loại: - Bài tập lớn (Assignment) - Lựa chọn (Choice) - Bài học (Lesson) - Bài thi (Quiz) - Điều tra, khảo sát (Survey)  Mô-đun tập lớn (Assignment) - Dùng để giao nhiệm vụ trực tuyến ngoại tuyến Các học viên - nộp kết công việc theo định dạng (MS Office, PDF, ảnh, ) Có thể hạn cuối điểm tối đa cho tập lớn Các học viên tải lên tập lớn họ (bất kỳ định dạng tập tin nào) tới - máy chủ đánh dấu ngày nộp Cho phép nộp muộn, mức độ muộn hiển thị qui định giáo - viên Đối với tập lớn, đặc biệt toàn thành viên lớp học - truy cập vào điểm ghi Các thông tin phản hồi từ giáo viên thêm vào trang tổng kết tập lớn - thành viên, thông báo đựơc gửi qua mail Giáo viên thiết lập phép nộp lại tập lớn sau đánh giá (đối với việc đánh giá lại bài)  Mơ-đun lựa chọn (Choice) 57 Giáo viên tạo câu hỏi số lựa chọn cho học viên, kết gửi lên để học viên xem Sử dụng mô-đun để thực điều tra nhanh chóng vấn đề quan tâm  Mô đun bài1.học (Lesson) Đánh giá Chokếtphép giáo viên tạo quản lý loạt trang kết nối với nhau.Mỗi trang kết thúc câu hỏi Học sinh trả lời câu hỏi, sau tiếp, lùi nguyên vị trí cũ tùy vào kết học sinh trả lời câu hỏi mục đích giáo viên Nó cấu tạo hệ thống bảng phân nhánh  Mô-đun thi (Quiz) Tạo tất dạng câu hỏi quen thuộc bao gồm - sai, đa lựa chọn, câu trả lời ngắn, câu hỏi phù hợp, câu hỏi số,… Giáo viên tạo ngân hàng câu hỏi sử dụng lại thi khác Các câu hỏi lưu trữ danh mục dễ truy cập, danh mục "cơng khai" để truy cập chúng từ khóa học hệ thống Các thi tự động tính điểm Các thi có giới hạn thời gian Tùy thuộc vào lựa chọn giáo viên, thi thử nhiều lần, nhìn thấy thông tin phản hồi câu trả lời hay không Các câu hỏi thi câu trả lời xếp cách ngẫu nhiên Các câu hỏi cho phép có hình ảnh định dạng HTML Các câu hỏi nhập vào từ tập tin bên Moodle Các thi cho phép thử nhiều lần  Mơ đun điều tra, khảo sát (Survey) Mô-đun giúp đỡ giáo viên làm cho lớp học mạng thêm hiệu quả, cách cung cấp tập câu hỏi điều tra (COLLES, ATTLS) 58 Các mô-đun tạo tài nguyên tương tác với người khác Các tài nguyên giúp học sinh giáo viên tương tác với nhau, trao đổi, thảo luận góp ý Trong Moodle nguyên thủy có loại: - Chat Đánh giá - Diễn đàn (Forum) kết - Thuật ngữ (Glossary) - Wiki - Hội thảo (Workshop)  Mô-đun Chat Cho phép trao đổi thông tin theo thời gian thực (trực tuyến), đồng học viên Tất phiên chat ghi lại cho người dùng khác xem lại  Mô-đun diễn đàn (Forum) Các thảo luận phân chia chủ đề cho phép trao đổi nhóm, chia sẻ vấn đề cần quan tâm Sự tham gia diễn đàn phần việc học tập, giúp học viên xác định phát triển hiểu biết vấn đề quan tâm Có sẵn kiểu diễn đàn khác nhau, ví dụ diễn đàn dành cho giáo viên, tin tức khóa học, diễn dàn dành cho tất người, điễn đàn cho thảo luận chủ đề,…  Mô-đun bảng thuật ngữ (Glossary) Giúp tạo bảng thuật ngữ sử dụng khóa học Có nhiều tình cần phải áp dụng mô-đun danh sách từ, từ điển, Trong tất tài liệu, có xuất thuật ngữ thuật ngữ, tô sáng liên kết tới nội dung thuật ngữ  Mơ-đun wiki Giúp xây dựng quản lý trang thông tin nhiều thành viên hợp tác phát triển Đặc điểm bật wiki thông tin không xây dựng cách tập trung theo nguyên tắc phân quyền mà theo nguyên tắc phân tán: chỉnh sửa, thêm mới, bổ sung thông tin lên trang tin Ở Moodle, lịch sử chỉnh sửa 59 phiên thơng tin lưu giữ lại Căn vào điều này, giáo viên đánh giá trình độ thành viên dựa vào việc tham gia bổ sung chỉnh sửa wiki  Mô-đun hội thảo (Workshop) Một hoạt động để đánh Đánh giá giá tài liệu thành viên (Word, PowerPoint,…) màhọ nộpkết mạng Mọi người tham gia đánh giá, nhận xét tài liệu Giáo viên thực đánh giá cuối cùng, kiểm sốt thời gian bắt đầu kết thúc 3.3.3 Mô hệ thống Trên trang chủ (Hình 3.13) chứa thơng tin danh mục khóa học, khóa học có, số thông báo nhất, danh sách thành viên online, Để vào khóa học thành viên phải thực chức đăng nhập hệ thống Hình 3.13 Giao diện hệ thống Thành viên phải đăng nhập vào hệ thống (Hình 3.14) để vào khóa học 60 Đánh giá kết Hình 3.14 Giao diện đăng nhập hệ thống Hình 3.15 giao diện giáo viên sau đăng nhập vào hệ thống, lúc giáo viên vào khóa học thực tác vụ Hình 3.15 Giao diện giáo viên sau đăng nhập vào hệ thống 61 Đánh giá kết Hình 3.16 Giao diện khóa học Giáo viên đưa nội dung giảng dạy lên hệ thống (Hình 3.16): nội dung học, slide giảng, giảng điện tử, tập thực hành, tập lớn, tạo hoạt động học dạng câu hỏi kiểm tra, tập lớn, đề thi số hoạt động khác Hình 3.17 Thêm tài nguyên, hoạt động vào hệ thống Ngồi việc đưa nội dung vào học, giáo viên xem danh sách thành viên lớp học giao diện danh sách lớp học (Hình 3.18), kể giáo viên giảng dạy thực hành 62 Đánh giá kết Hình 3.18 Danh sách lớp học Khi kết thúc khố học, giáo viên kiểm tra lại điểm (Hình 3.19) học viên lớp Danh sách điểm thi giáo viên download với định dạng (file word, excel, file ODS) Hình 3.19 Báo cáo điểm thi 63  Học viên Học viên sau cấp quyền học cho môn học, đăng nhập vào hệ thống học viên tiến hành vào khóa học Tại đây, học viên thấy tất vấn đề có1.thể: Đánh giá - Thay kếtđổi quảmật lần học viên đăng nhập vào hệ thống Cập nhật hồ sơ cá nhân: họ tên, địa email, ảnh, Xem danh sách lớp học Xem kế hoạch học tập, đề cương cho môn học Download nội dung học, slide giảng, tập thực hành, file video - giảng, Kiểm tra lại kiến thức học tuần Làm kiểm tra Trao đổi việc học tập với thành viên khác diễn đàn Tìm kiếm thơng tin liên quan đến khóa học, Hình 3.20 Cập nhật hờ sơ cá nhân Hình 3.20 mơ tả việc học viên cập nhật hồ sơ cá nhân, bao gồm thông tin: họ tên, địa email, 64 Đánh giá kết Hình 3.21 Giao diện nội dung học theo chuấn SCORM Học viên xem nội dung học (Hình 3.21) hệ thống, sau đó, kiểm tra lại kiến thức học cách tham gia tập ôn tập lý thuyết (Hình 3.22) Hình 3.22 Giao diện ơn tập lý thuyết 65 Học viên tiến hành làm kiểm tra (Hình 3.23) sau kết thúc khóa học để đánh giá kết học tập Đánh giá kết Hình 3.23 Giao diện kiếm tra kết thúc khố học Học viên xem điểm tổng kết (Hình 3.24) sau giáo viên cập nhập kết hệ thống Hình 3.24 Xem điểm tống kết 66 Ngồi việc tham gia khóa học, kiểm tra, học viên tham gia diễn đàn để trao đổi mơn học (Hình 3.25) Đánh giá kết Hình 3.25 Trao đổi chủ đề diễn đàn 3.4 Nhận xét đánh giá 3.4.1 Ưu điểm hệ thống đề xuất Hệ thống học trực tuyến giúp cho giáo viên đưa giảng số hóa lên hệ thống, để học viên học trực tuyến Internet Hệ thống giúp giáo viên trường xây dựng đề thi cho học sinh làm trực tiếp máy Hệ thống có ưu điểm giáo viên cập nhập điểm thi học sinh mà khơng thời gian chấm Ngồi ra, học sinh có quyền download tài liệu giảng giáo viên cung cấp 3.4.2 Nhược điểm hệ thống đề xuất Hệ thống xây dựng thời gian ngắn nên giao diện chưa bắt mắt Hệ thống khóa học, giảng chưa phong phú 67 3.5 Kết luận chương Chương luận văn nghiên cứu đề xuất thử nghiệm hệ thống E-learning cho trường Đại học Hải Phòng Học viên tiến hành xây dựng Module mô bồi dưỡng giảng viên hệ thống Đánh giá mã nguồn mở Moodle Mặc hệ thống Module chưa hồn chỉnh, thiếu nhiều chức kếtdùquả tiện ích hỗ trợ cơng tác quản lý cho người quản trị, hỗ trợ học tập, hỗ trợ thi trắc nghiệm cho học viên, đảm bảo công tác đào tạo chung cho trường Đại học Hải Phòng 68 KẾT LUẬN Các kết đạt luận văn: Việc xây dựng phát triển hệ thống E-learning dựa mạng thơng tin tồn Đánh giá có ý nghĩa nghiên cứu ứng dụng công nghệ cầu Internet công việc Việt Nam.kết Hệquả thống E-learning hệ thống công nghệ cao dựa phát triển hệ thống giáo dục quốc gia Việc kết hợp ứng dụng công nghệ hệ thống giáo dục Việt Nam thuận lợi cho việc đào tạo nhân lực thời đại cơng nghiệp 4.0 Trong q trình thực luận văn, học viên đạt số kết sau đây: - Khảo sát tổng quan công nghệ E-learning vấn đề liên quan đến triển - khai hệ thống E-learning Nghiên cứu mơ hình, cấu trúc phương thức hoạt động hệ thống E- - learning Khảo sát tổng quan hệ thống quản trị đào tạo mã nguồn mở Moodle - vấn đề liên quan Khảo sát thực trạng nhu cầu triển khai ứng dụng E-learning trường Đại - học Hải Phòng Đề xuất mơ hình thử nghiệm hệ thống E-learning trường Đại học Hải Phòng bao gồm: + Sử dụng công cụ biên soạn giảng, giáo trình trực tuyến mã nguồn mở để tạo giảng, tài liệu có cấu trúc tuân theo chuẩn SCORM + Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning gồm số môn học dựa hệ thống mã nguồn mở Moodle Hướng phát triển tiếp theo: Học viên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống E-learning đề xuất để triển khai thực tế cách hiệu 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Trần Văn Lăn, Đào Văn Tuyết, Choi Seong (2004), E-learning Hệ thống đào tạo Thống Đánh Kê giá từ xa, NXB kết TIẾNG ANH [2] Chapman B., Hall S O (2005), LCMS 2004 – 2005 Report Comparative analysis of enterprise wide learning content management systems [3] Feldstein (2005) What's important in a learning content management system? [4] Hodgins H.W (2004), The future of learning objects in D.A Wiley (Ed.), The instructional use of learning objects [5] Leonard G (2002), LMS and LCMS What's the Difference [6] Mowat J (2004), Comparison of LMS, CMS, LCMS, Unpublished manuscript [7] Robbins S.R (2002, The Evolution of the Learning Content Management System, Learning Circuits [8] Singh H (2003), Learning content management systems TRANG WEB [9] http://www.adlnet.org/ - Advance distributed learnin [10] http://questionmark.com - Learning about E-learning [11] http://www.IDC.com - Learning Content Management System [12] http://moodle.org - Opensource learning platform ... tượng E-learning Một số hình thức triển khai đào tạo E-learning, bao gồm: 15 - Đào tạo dựa công nghệ (TBT - Technology - Based Training) - Đào tạo dựa máy tính (CBT - Computer - Based Training) -. .. thành, phát triển E-learning; - Xu hướng phát triển E-learning giới tình hình triển khai ứng dụng E-learning Việt Nam; - Giới thiệu chuẩn đóng gói cho hệ thống E-learning E-learning mở khả tương... - Based Training) - Đào trực giá tuyến (Online Learning/Training) tạo Đánh - Đào tạo từ xa (Distance Learning) kết Các đối tượng sử dụng E-learning đa dạng, cụ thể: - Doanh nghiệp: sử dụng E-learning
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Elearning tại trường Đại học Hải Phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay