FreeRTOS STM32CubeMX dùng tạo một tác vụ

13 57 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 20:32

Loạt này ghi chú tổng cộng bảy, là nghiên cứu cá nhân của tôi FreeRTOS ghi chúthực nghiệm. Viết ghi chú trong quá trình học tập có một số lợi thế: Thứ nhất, bạncó thể hiểu sâu hơn về FreeRTOS, thứ hai là làm cho việc học tập cảm giác hoànthành.Ghi chú có thể được dùng làm bằng chứng về sự tiến bộ và dự trữ tri thức của họ,tất nhiên, không ai kiểm tra được chìa khoá là họ thực sự có nhiều lợi ích hơn. Khitôi bắt đầu học FreeRTOS, tôi đã lên kế hoạch tổ chức các ghi chú của tôi và tải lêntrực tuyến, hy vọng giúp những người mới bắt đầu. VìĐối với quá trình học tập của tôi cũng rất phụ thuộc vào tài nguyên mạng.Trước khi tôi học FreeRTOS, tôi đã học được về μ C OS II và cũng đã tải lên mộtsố lưu ý nghiên cứu. Hai hệ thống rất giống nhau, là RTOS mã nguồn mở, nhưngmột là miễn phí, và một là phí. ... cần thiết để sử dụng FreeRTOS viết mơ tả ví dụ cách sử dụng cấu hình STM32CubeMX để tạo Nhiệm vụ FreeRTOS Ví dụ viết tạo hai nhiệm vụ, số kiểm sốt nhấp nháy đèn LED Bước Mở STM32CubeMX, nhấn "New... phép FreeRTOS Bước Cấu hình đồng hồ Khi 8M đầu vào, có đồng hồ nội 72M qua PLL。 Bước 6: Cấu hìnhFreeRTOS。 Config tab tham số thơng số cấu hình, liệt kê tham số cấu hình FreeRTOS, tương ứng với FreeRTOSConfig.h.. .FreeRTOS : Tạo tác vụ Điều kiện tiên quyết: Mặc định cài đặt MDK V5 STM32CubeMX, cài đặt gói hỗ trợ STM32F1xx Phần cứng tảng: STM32F1xx series Mục đích: Để tìm hiểu việc tạo tác vụ FreeRTOS
- Xem thêm -

Xem thêm: FreeRTOS STM32CubeMX dùng tạo một tác vụ, FreeRTOS STM32CubeMX dùng tạo một tác vụ, Bước 5. Cấu hình cây đồng hồ. Khi 8M là đầu vào, có được đồng hồ nội bộ 72M qua PLL。, Bước 7. Tạo mã.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay