Dạy học toán trung học phổ thông chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ tt

27 29 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:31

... là: Dạy học tốn trung học phổ thơng chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ 4 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài sở nghiên cứu vấn đề thuyết đa trí tuệ, đặc điểm dạy học mơn... Mục tiêu dạy học toán lớp chuyên toán đặc điểm học sinh chuyên toán 1.2.1 Mục tiêu dạy học toán lớp chuyên toán Mục tiêu dạy học toán lớp chuyên toán bồi dưỡng em phát triển tốt lực tốn học sở... chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa TT Tìm hiểu nội dung DH toán THPT chuyên nay; Tìm hiểu thực trạng đổi phương pháp DH mơn Toán giáo viên trường THPT chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa TT
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học toán trung học phổ thông chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ tt, Dạy học toán trung học phổ thông chuyên theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay