bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23

47 80 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:26

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, thế kỉ XVIII được coi là thế kỉ của khởi nghĩa nông dân. Phong trào Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, tiêu biểu nhất. Vậy, vì sao phong trào Tây Sơn bùng nổ? Diễn biến và kết quả ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay. ... độ phong kiến Đàng Ngồi có biểu nào? NHÓM Biểu chế độ phong kiến Đàng Trong? NHĨM Tìm hiểu tiểu sử anh em Tây Sơn? NHÓM Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn vai trò khởi nghĩa Tây Sơn? I – Phong... Thanh kéo vào xâm lược nước ta Tại quân Thanh lại tiến hành xâm lược nước ta? CÀN LONG (1 710- 1799) TÔN SĨ NGHỊ (1720-1796) “ Việc quân phải từ từ thuận đánh , khơng tḥn ta đóng đại
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23, bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay