bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23

47 61 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:26

Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, thế kỉ XVIII được coi là thế kỉ của khởi nghĩa nông dân. Phong trào Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, tiêu biểu nhất. Vậy, vì sao phong trào Tây Sơn bùng nổ? Diễn biến và kết quả ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay. I II III NHÓM Đến kỉ thứ XVIII chế độ phong kiến Đàng Ngồi có biểu nào? NHĨM Biểu chế độ phong kiến Đàng Trong? NHĨM Tìm hiểu tiểu sử anh em Tây Sơn? NHĨM Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn vai trò khởi nghĩa Tây Sơn? I – Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII - Giữa kỉ 18, chế độ phong kiến Đàng Ngoài Đàng Trong bị khủng hoảng sâu sắc Đời sống nhân dân cực khổ Phong trào nông dân bùng nổ khắp nơi NGUYỄN DANH PHƯƠNG (SƠN TÂY) CHÚA TRỊNH THĂNG LONG HỒNG CƠNG Hải Nam CHẤT (Trung Quốc) (SƠN NAM) Sơng Gianh THẤT BẠI LÊ DUY MẬT (THANH HÓA) NGUYỄN Quần đảo PHÚ XUÂN HỮU CẦU Trường (NGHỆ AN)Sa (Việt Nam) CHÚA NGUYỄN Quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) LƯỢC ĐỒ MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN THẾ KỈ XVIII - Năm 1771: Khởi nghĩa nông dân bùng lên tại ấp Tây Sơn (Bình Định) Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo ẤP KIẾN THÀNH NƠI PHÁT TÍCH NGHĨA QUÂN TÂY SƠN ẤP KIẾN THÀNH LƯỢC ĐỒ CĂN CỨ CỦA NGHĨA QUÂN TÂY SƠN CHÚA TRỊNH THĂNG LONG Hải Nam (Trung Quốc) Sông Gianh Quần đảo Trường Sa PHÚ XUÂN QUÃNG NAM BẾN VÁN (QUÃNG NGÃI) QUY NHƠN ĐÈO AN KHÊ CHÚA NGUYỄN BÌNH THUẬN GIA ĐỊNH Quần đảo Hoàng Sa LƯỢC ĐỒ CUỘC KHỞI NGHĨA TÂY SƠN THẾ KỈ XVIII - Từ khởi nghĩa nhanh chóng phát triển thành phong trào lật đở chúa Nguyễn Đàng Trong - 1786 – 1788 Tấn công Bắc lật đổ chính quyền phong kiến Lê – Trịnh Sự nghiệp thống nhất đất nước bước đầu được hoàn thành Vì Quang Trung định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu ? N SÔ G BẮC GIANG HỒ HẢI DƯƠNG NG TÂY LONG THĂNG LONG KHƯƠNG THƯỢNG NGỌC HỒI ĐB HÀ HỒI ĐL QT GIÁN KHẨU THANH HĨA ĐTL2 LƯỢC ĐỒ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CỦA VUA QUANG TRUNG “Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen Đánh cho chích luân bất phản Đánh cho phiến giáp bất hoàn  Đánh cho sử tri nam q́c chi hùng chi hữu chủ" “QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ” Đoạn trích dụ Quang Trung có ý nghĩ ? ỘC L C ĐỐ T ĐÔ YẾ -TU TÔN SĨ NGHỊ G N RU T NG A QU SẦM NGHI ĐỐNG ĐÔ L C ĐỐ G N O ĐÔ Ả B C Ố Đ HỨA THẾ HANH TRƯƠNG TRIỀU LONG HÀ HỒI UNG R T G QUAN O LƯỢC ĐỒ CHIẾN THẮNG QUÂN HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG TIẾN VÀO THĂNG LONG TRỐNG TRẬN TÂY SƠN NHÓM 1,2 NHÓM NHÓM III – Vương triều Tây Sơn - Sự hình thành + Sau đánh tan quân Thanh, Quang Trung xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế từ Thuận Hoá trở Bắc MÃN THANH THĂNG LONG Hải Nam (Mãn Thanh) VẠN TƯỢNG PHÚ XUÂN XIÊM LA VỌNG CÁC Quần đảo Hoàng Sa (Đại Việt) QUÃNG NGÃI CHÂN LẠP GIA ĐỊNH QUY NHƠN Quần đảo Trường Sa (Đại Việt) LƯỢC ĐỒ NƯỚC TA THẾ KỈ XVIII - Chính sách vương triều Tây Sơn + Thành lập chính quyền các cấp + Kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất + Lập lại sổ hộ khẩu + Tổ chức lại giáo dục, thi cử (chữ Nôm) + Tổ chức lại quân đội + Quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nhà Thanh, Lào Chân Lạp - Sự sụp đổ vương triều Tây Sơn + 16/09/1792: Quang Trung mất + Năm 1802: Trước sự tấn công Nguyễn Ánh vương triều Tây Sơn sụp đổ NGUYỄN ÁNH (1762-1820) Củng cố STT THỜI GIAN SỰ KIỆN LỊCH SƯ Ba anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa Đánh đổ chế độ phong kiến Lê-Trịnh Quân Xiêm xâm lược nước ta 1771 1786 - 1788 Cuối 1784 01/1785 Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút Cuối 1788 Quân Thanh xâm lược nước ta 01/1789 Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa Vương triều Tây Sơn sụp đổ 1802 Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi ... độ phong kiến Đàng Ngồi có biểu nào? NHÓM Biểu chế độ phong kiến Đàng Trong? NHĨM Tìm hiểu tiểu sử anh em Tây Sơn? NHÓM Trình bày diễn biến phong trào Tây Sơn vai trò khởi nghĩa Tây Sơn? I – Phong... Thanh kéo vào xâm lược nước ta Tại quân Thanh lại tiến hành xâm lược nước ta? CÀN LONG (1 710- 1799) TÔN SĨ NGHỊ (1720-1796) “ Việc quân phải từ từ thuận đánh , khơng tḥn ta đóng đại
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23, bài giảng điện tử lịch sử lớp 10 bài 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay