ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:10

ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐINH TRƯỜNG THPT SỐ AN NHƠN MÃ ĐỀ CN121 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ –Năm học : 2016-2017 MÔN CÔNG NGHỆ 12 Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu 1: Dòng điện có trị số 2A qua điện trở có trị số 10Ω cơng suất tiêu tốn điện trở là: A 10W B 30W C 20 W D 40 W Câu 2: Một điện trở có ghi vòng màu: Vàng-Nâu-Cam-Đỏ Giá trị điện trở bao nhiêu? A 4132  B 41 1% k  C 41000  0.5%  D 41 2% k  Câu Trên tụ gốm có ghi số sau: 103 trị số điện dung tụ gốm bao nhiêu? A 100  F B 10.000 pF C 1000  F D 103.000 pF Câu Hệ số phẩm chất cuộn cảm có L= 1/  (H); r =  dòng điện có tần số 1000Hz : A 20 B 40 C 200 D 400 4 Câu : Dung kháng tụ điện có điện dung C= 2.10 ( F ) mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp  hiệu dụng 100 V , tần số 50 Hz : A 200 () B.50 () C 20 () D 5() Câu : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200 ( V) , tần số 50 Hz vào đầu mạch gồm tụ điện C1=100 (F) C2 =300 (F ) mắc nối tiếp Điện áp đầu tụ điện C2 : A 50 (V) B 150 (V) C 800 (V) D 600 (V) Câu 7: Điốt bán dẫn có A lớp tiếp giáp p – n B lớp tiếp giáp p – n C lớp tiếp giáp p – n D lớp tiếp giáp p – n Câu 8: Triac có điện cực: A B C D Câu Tranzito có lớp tiếp giáp P - N A B C D Câu 10 Chọn phương án Mạch điện tử mạch điện mắc phối hợp ………với phận nguồn, dây dẫn để thực nhiệm vụ kĩ thuật A Dây dẫn B Linh kiện điện tử C Điôt D Tranzito Câu 11: Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có A điốt B điốt C điốt D điốt Câu 12 : Trong sơ đồ khối chức mạch nguồn chiều ( hình vẽ )thì khối mang số : Tải tiêu thụ A Mạch lọc nguồn B Mạch ổn áp C Mạch chỉnh lưu D Mạch bảo vệ Câu 13: Phân loại theo chức nhiệm vụ, mạch điện tử phân thành loại? A loại B loại C loại D loại Câu 14 Hệ số khuếch đại điện áp mạch khuếch đại điện áp dùng OA là: U R U R U R U R A Kđ =  ht B Kđ = vào  ht C Kđ =  ht (  ) D Kđ = vào  U vào R1 U R1 U vào R1 U Rht Câu 15 Chức mạch tạo xung là: A Khuếch đại tín hiệu mặt điện áp dòng điện, cơng suất B Biến đổi lượng dòng điện chiều thành lượng dao động điện có dạng xung tần MÃ ĐỀ CN121 số theo yêu cầu C Hạn chế điều chỉnh dòng điện phân chia điện áp mạch điện D Biến đổi điện xoay chiều thành điện chiều Câu 16 : Thiết kế mạch điện tử đơn giản gồm bước: A bước B bước C bước D bước Câu 17: Nguyên tắc chung để thiết kế mạch điện tử đơn giản là: A Bám sát đáp ứng yêu cầu thiết kế B Mạch thiết kế đơn giản,tin cậy thuận tiện lắp đặt,vận hành,sửa chữa C Hoạt động ổn định,chính xác linh kiện có sẵn thị trường D Tất Câu 18: Điều khiển tín hiệu mạch điện tử phân loại theo: A Công suất B Chức C Mức độ tự động hóa D Theo cơng dụng Câu 19: Chọn câu trả lời sai: Mạch điện tử điều khiển có cơng dụng: A Điều khiển tín hiệu B Tự động hóa máy móc, thiết bị C Điều khiển thiết bị dân dụng, trò chơi giải trí D Điều khiển điện áp đưa vào động Câu 20: Nguyên lí chung mạch điều khiển tín hiệu dạng sơ đồ khối theo thứ tự sau đây? A Nhận lệnh, khuếch đại, xử lí, chấp hành B Chấp hành, nhân lệnh, xử lí, khuếch đại C Nhận lệnh, xử lí, khuếch đại, chấp hành D Xử lí, nhận lệnh, khuếch đại, chấp hành Câu 21 :Mạch điều khiển tín hiệu mạch điện tử có chức thay đổi … ………… A tín hiệu - tần số B biên độ - tần số C trạng thái – tín hiệu D đối tượng - tín hiệu Câu 22: Ở sơ đồ mạch bảo vệ điện áp khối xử lí tín hiệu có kinh kiện, kí hiệu? A (R1, VR, Đ0) B 4(R1, VR, Đ0, R2) C 5(R1, VR, Đ0, R2, Đ2) D (T1, R1, VR, Đ0, R2, Đ2) Câu 23: Động có thiết bị điều chỉnh tốc độ, động sau : A Máy bơm nước B Tủ lạnh C Quạt bàn D Máy mài Câu 24: Để điều khiển tốc độ động pha sử dụng phương pháp: A Thay đổi số vòng dây Stato B Điều khiển điện áp đưa vào động C Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động D Cả phương pháp Câu 25: Triac mạch điều khiển làm thay đổi tốc độ động nhờ : A Tăng, giảm thời gian dẫn B Tăng, giảm trị số dòng điện C Tăng, giảm trị số điện áp D Tăng, giảm tần số nguồn điện HẾT MÃ ĐỀ CN121 ... chiều Câu 16 : Thi t kế mạch điện tử đơn giản gồm bước: A bước B bước C bước D bước Câu 17 : Nguyên tắc chung để thi t kế mạch điện tử đơn giản là: A Bám sát đáp ứng yêu cầu thi t kế B Mạch thi t... khối xử lí tín hiệu có kinh kiện, kí hiệu? A (R1, VR, Đ0) B 4(R1, VR, Đ0, R2) C 5(R1, VR, Đ0, R2, Đ2) D (T1, R1, VR, Đ0, R2, Đ2) Câu 23: Động có thi t bị điều chỉnh tốc độ, động sau : A Máy bơm... linh kiện có sẵn thị trường D Tất Câu 18 : Điều khiển tín hiệu mạch điện tử phân loại theo: A Công suất B Chức C Mức độ tự động hóa D Theo công dụng Câu 19 : Chọn câu trả lời sai: Mạch điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1, ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay