ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1

2 33 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:10

ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1 ... chiều Câu 16 : Thi t kế mạch điện tử đơn giản gồm bước: A bước B bước C bước D bước Câu 17 : Nguyên tắc chung để thi t kế mạch điện tử đơn giản là: A Bám sát đáp ứng yêu cầu thi t kế B Mạch thi t... khối xử lí tín hiệu có kinh kiện, kí hiệu? A (R1, VR, Đ0) B 4(R1, VR, Đ0, R2) C 5(R1, VR, Đ0, R2, Đ2) D (T1, R1, VR, Đ0, R2, Đ2) Câu 23: Động có thi t bị điều chỉnh tốc độ, động sau : A Máy bơm... linh kiện có sẵn thị trường D Tất Câu 18 : Điều khiển tín hiệu mạch điện tử phân loại theo: A Công suất B Chức C Mức độ tự động hóa D Theo công dụng Câu 19 : Chọn câu trả lời sai: Mạch điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1, ĐỀ THI CÔNG NGHỆ 12 HỌC KỲ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay