Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:10

Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016 Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC – KHỐI 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian: 45 phút Nội dung kiểm tra: Chạy ngắn Học sinh chạy 80m đánh giá thành tích, kĩ thuật công nhận kết kiểm tra theo tiêu chuẩn RLTT nội dung sức nhanh Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 10 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: - Đạt: Thực giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn thành tích đạt 13,20s (Nam); 15,20s (Nữ) - Chưa đạt: Các trường hợp lại Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN: THỂ DỤC – KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian: 45 phút Nội dung kiểm tra: Nhảy cao Kĩ thuật thành tích nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 11 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: Mỗi học sinh có lần thực hiện: - Đạt: Thực giai đoạn kĩ thuật thành tích đạt 0,95m (Nam); 0,8m (Nữ) - Chưa đạt: Các trường hợp lại Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MƠN: THỂ DỤC – KHỐI 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian: 45 phút Nội dung kiểm tra: Cầu lông Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay (trên đầu) Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌCI NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC - KHỐI: 12 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: Mỗi học sinh thực đánh cầu lần - Đạt: Thực kĩ thuật cầu qua lưới, vào phần sân quy định lần - Chưa đạt: Các trường hợp lại Duyệt BGH GV RA ĐỀ Nguyễn Thanh Tiền ... THPT Mỹ Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC – KH I 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Th i gian: 45 phút N i dung kiểm tra: Nhảy cao Kĩ thuật thành tích nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” Duyệt... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC – KH I 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Th i gian: 45 phút N i dung kiểm tra: Cầu lông Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay (trên đầu) Duyệt BGH GV RA ĐỀ... Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC - KH I: 12 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: M i học sinh thực đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016, Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay