Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:10

Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 20152016 ... THPT Mỹ Bình ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC – KH I 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Th i gian: 45 phút N i dung kiểm tra: Nhảy cao Kĩ thuật thành tích nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” Duyệt... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC – KH I 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Th i gian: 45 phút N i dung kiểm tra: Cầu lông Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay (trên đầu) Duyệt BGH GV RA ĐỀ... Nguyễn Thanh Tiền Sở GD & ĐT Long An Trường THCS & THPT Mỹ Bình ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: THỂ DỤC - KH I: 12 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ: M i học sinh thực đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016, Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục lớp 12 Năm học 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay