Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2

3 59 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 19:09

đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2 ... điện pha dây có điện áp 380 /22 0V Điện áp pha điện áp dây cuộn thứ cấp giá trị sau đây: A Up2 =25 V, Ud2=19.5 B Up2 = 12, 7V, Ud2 =21 ,99V C Up2 =21 ,99, Ud2 = 12, 7V D Up2=19,5V, Ud2 =25 V ... Thay đổi cách đấu dây theo cấu tạo động 27 Trên nhãn động không đồng ba pha có ghi /Y; 22 0V/380V; 3000 vòng/phút; cos = 1 ,2 đại lượng ghi sai: A Hệ số công suất B Điện áp định mức C Tốc độ... pha tải ổn định D Cả ba ý 21 Với tần số f = 50 Hz P = tốc độ từ trường là: A n1 = 1000 vòng/phút B n1 = 20 00 vòng/phút C n1 = 1500 vòng/phút D n1 = 750 vòng/phút 22 Lõi thép máy biến áp gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2, Đề kiểm tra công nghệ 12 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay