Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

56 43 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:47

Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình ... Demand DO: Dissolved Oxygen - Oxy hòa tan Latex: cao su HDPE: Hight Density Poli Etilen 1.2: Hình 2.1: Quy C chu cao su - , -12.000 mg/ làm công ty thu c1 - so 8,14 92,1% , 162mg/l 97,7% 76mg/l... : N : Mùi n tr sunfat Ngoài H2 12 nH2n+1 có mùi Các amin v 11000 hydrocacbon x, NOx, SOx, cacbua a công nhân nhà máy bao da 1.2 i 13 21ppm 1.2.4 sau: khác hóa lý 14 Quy trình x lý n có th áp d... 1.4 1.5 P 05/2017 1.6 - - - tr N 2: 1: 1.1 Ph ình D ng cao su tồn n 2016 k 2016 [1] ng 2014 2016 2016 bình quân 1.2 1.2.1 2016.[1] sis 12 Cao su : 35 40% , Protein : 2% , Quebrachilol : 1% , Xà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay