Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

29 59 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:26

... việc học tập học sinh  Ô nhiễm tiếng ồn Tiếng họp chợ ồn gần lớp học BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : Kết luận to Tiếng ồn gây ô nhiễm tiếng ồn ………… kéo dài ……………………... khả làm việc 12 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : Để chống ô nhiễm tiếng ồn , đặc biệt tiếng ồn giao thông , người ta... cửa, 19 bịt tai… BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Để chống ô nhiễm tiếng ồn ta cần: + Làm giảm độ to tiếng ồn phát + Ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn, Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay