Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

29 40 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:26

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Bình Thủy Trường THCS An Thới Tổ: Lý – KT – TD ( Nhóm Lý ) Chương II: ÂM HỌC Bài 15: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN Giáo viên: Nguyễn Đoàn Trúc Minh An Thới, ngày 30 – 12 - 2016 Kiểm tra cũ Âm phản xạ gì, tiếng vang gì? Những vật phản xạ âm tốt, âm ? Cho ví dụ Em thích nghe âm âm sau đây? Tại em khơng thích âm lại? Tiếng nhạc du dương Tiếng ồn chợ Tiếng xe cộ đường cao điểm Tiếng ồn từ công trường xây dựng BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: C1 :Hình hình sau thể tới mức nhiễm tiếng ồn? Vì em biết ? H15.2 H15.3 Sấm, sét Máy khoan bêtông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc Tiếng họp chợ ồn gần lớp học BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : C1 : Tiếng sấm sét to không kéo dài nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người  không xem là ô nhiễm tiếng ồn Sấm, sét BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : C1 : Tiếng ồn máy khoan to kéo dài gây ảnh hưởng đến việc gọi điện thoại gây điếc tai người thợ khoan H15.2 Máy khoan bêtông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc  Ô nhiễm tiếng ồn BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : C1 : H15.3 Tiếng họp chợ ồn to, kéo dài gây ảnh hưởng đến việc học tập học sinh  Ô nhiễm tiếng ồn Tiếng họp chợ ồn gần lớp học BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : Kết luận to Tiếng ồn gây ô nhiễm tiếng ồn ………… kéo dài …………………… làm ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt sức khoẻ ………… người BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn :  - Ô nhiễm tiếng ồn xảy tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoạt động bình thường người BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : C2 Những trường hợp sau có nhiễm tiếng ồn ? A Tiếng hét to sát tai B Làm việc cạnh máy xay thóc, gạo, ngơ … C Nhà cạnh chợ D Bệnh viện, trạm xá cạnh chợ 10 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : Trồng nhiều xanh để âm truyền đến gặp phản xạ theo hướng khác 15 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : Làm trần nhà, tường nhà dày xốp, làm tường phủ nhung để ngăn bớt âm truyền qua 16 BÀI 15 : CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : Treo biển báo “cấm bóp còi” Xây dựng tường bêtơng Trồng nhiều xanh Làm trần nhà, tường nhà dày xốp, làm tường phủ nhung 17 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : C3: Từ thông tin biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn giao thông nêu trên, điền biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn vào chỗ trống bảng sau: 18 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : C3: Cách làm giảm tiếng ồn Biệp pháp cụ thể lảm giảm tiếng ồn 1) Tác động vào nguồn âm Cấm bóp còi ,vặn nhỏ đài phát thanh, lắp ống xả vào xe máy… 2) Phân tán âm đường truyền Trồng nhiều xanh … 3) Ngăn không cho âm truyền tới tai Xây tường chắn, làm trần nhà, tường nhà xốp, tường phủ dạ, đóng cửa, 19 bịt tai… BÀI 15 : CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: Để chống ô nhiễm tiếng ồn ta cần: + Làm giảm độ to tiếng ồn phát + Ngăn chặn đường truyền âm + Làm cho âm truyền theo hướng khác 20 BÀI 15 : CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : Vật liệu cách âm: vật liệu dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến tai ta 21 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : C4 : a) Hãy nêu tên số vật liệu thường dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua Trả lời: Gạch, bê tơng, gỗ… b) Hãy nêu tên số vật liệu phản xạ âm tốt dùng để cách âm Trả lời: Kính, cây… 22 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : C5 : Hãy đề biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn H15.2, H15.2 H15.3 H15.2 Máy khoan bêtông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc H15.3 Tiếng họp chợ ồn gần lớp học 23 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : C5 : + Yêu cầu làm việc tiếng ồn máy khoan phát không 80dB H15.2 Máy khoan bêtông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc + Người thợ khoan cần đeo bịt tai vào tai lúc làm việc 24 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : C5 : Đóng cửa phòng học, xây tường chắn, trồng xung H15.3 quanh, chuyển lớp học Tiếng họp chợ ồn gần lớp học 25 chợ chỗ khác BÀI 15 : CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : C6 : Hãy trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống đề vài biện pháp chống nhiễm tiếng ồn 26 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : Bài tập 1/ Âm gây ô nhiễm tiếng ồn? a.Tiếng sấm rền b.Tiếng xình xịch bánh tảu hoả chạy c.Tiếng sóng biển ầm ầm d.Tiếng máy móc làm việc phát to, kéo dài 27 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn : III Vận dụng : Bài tập Vật liệu thường không dùng để làm vật cách âm phòng ? a Tường bêtơng b Cửa kính hai lớp c Rèm treo tường d Cửa gỗ 28 Dặn dò: • Học • Làm tập 15.1, 15.4, 15.5, 15.6 • Chuẩn bị xem “ Tổng kết chương II “ 29 ... việc học tập học sinh  Ô nhiễm tiếng ồn Tiếng họp chợ ồn gần lớp học BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : Kết luận to Tiếng ồn gây ô nhiễm tiếng ồn ………… kéo dài ……………………... khả làm việc 12 BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn : II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn : Để chống ô nhiễm tiếng ồn , đặc biệt tiếng ồn giao thông , người ta... cửa, 19 bịt tai… BÀI 15 : CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Để chống ô nhiễm tiếng ồn ta cần: + Làm giảm độ to tiếng ồn phát + Ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn, Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay