Bài 12. Độ to của âm

23 58 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:22

... chứng tỏ biên độ dao động mặt trống to (nhỏ) lớn (nhỏ) tiếng trống …………… ………………, * Kết luận biên độ to khi……… Âm phát …… dao động nguồn âm lớn Đề xi ben – Kế Bảng – Độ to số âm - Tiếng nói... nhét vào tai Độ lệch lớn vật dao động so với vị trí cân Chọn phát biểu Âm vật phát nhỏ : A Vật dao động chậm B Biên độ dao động nhỏ C Tần số dao động nhỏ D Vật dao động nhỏ Đơn vị độ to âm là: A... to hay nhỏ? Tại sao? C6 Khi máy thu phát âm to, âm nhỏ biên độ dao động màng loa khác nào? Có thể em chưa biết Ta nghe tiếng động xung quanh âm truyền khơng khí đến tai làm cho màng nhĩ dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12. Độ to của âm, Bài 12. Độ to của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay