Bài 11. Độ cao của âm

26 55 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:21

... bìa dao động , âm thấp phát nhanh Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động , âm phát cao KẾT LUẬN nhanh (chậm) Dao động càng….…………… , lớn (nhỏ) tần số dao động ……… , cao (thấp) âm phát... Hz  Những âm có tần số 20 Hz gọi hạ âm Những âm có tần số lớn 20 000 Hz gọi siêu âm  Chó số động vật khác nghe âm có tần số thấp 20Hz, cao 20000Hz - Trước bão thường có hạ âm, hạ âm làm người... vật dao động phát âm có tần số 50Hz vật khác dao động phát âm có tần số 70Hz Vật dao động nhanh hơn? Vật phát âm thấp hơn?  Vật có tần số dao động 70Hz dao động nhanh  Vật có tần số dao động 50Hz
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Độ cao của âm, Bài 11. Độ cao của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay