Bài 11. Độ cao của âm

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:21

VẬT LÝ Tiết 12 Bài 11 ĐỘ CAO CỦA ÂM Bắt đầu Câu 1: Nhạc cụ c s dng đoạn nhạc sau đàn ghita ỏp ỏn Bt u Cõu 2: iền từ thiếu vào chỗ trống: Vật phát gọi nguồn âm ©m Đáp án Bắt u Cõu 3: Khi đánh trống thỡ âm trống phát c tạo vật dao động nào? Mặt trèng Đáp án Bắt u Cõu 4: Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? Dao ®éng Đáp án Bắt đầu Câu 5: Khi ta nãi vật dao động phát âm Dây âm ỏp ỏn THÍ NGHIỆM Treo hai lắc a), b) có chiều dài 40cm 20cm, kéo chúng lệch khỏi vị trí đứng yên ban đầu thả cho chúng dao động hình vẽ C1: Hãy quan sát đếm số dao động lắc 10 giây ghi kết vào bảng sau: Một dao động NHẬN XÉT nhanh (chậm) Dao động ……… ………, lớn (nhỏ) tần số dao động càng……….…… THÍ NGHIỆM Cố định đầu hai thước thép đàn hồi có chiều dài khác (30 cm 20cm) mặt hộp gỗ Lần lượt bật nhẹ đầu tự hai thước cho chúng dao động Quan sát dao động lắng nghe âm phát chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Phần tự thước dài dao động , âm phát Phần tự thước ngắn dao động , âm phát cao thấp nhanh chậm THÍ NGHIỆM Cố định đầu hai thước thép đàn hồi có chiều dài khác (30 cm 20cm) mặt hộp gỗ Lần lượt bật nhẹ đầu tự hai thước cho chúng dao động Quan sát dao động lắng nghe âm phát chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Phần tự thước dài dao động , âm phát Phần tự thước ngắn dao động , âm phát cao thấp nhanh chậm THÍ NGHIỆM Một đĩa nhựa đục lỗ cách gắn vào trục động chạy pin Chạm góc miếng bìa vào hàng lỗ định đĩa quay hai trường hợp: - Đĩa quay chậm - Đĩa quay nhanh CÂU C4 Hãy lắng nghe âm phát điền từ thích hợp vào chỗ trống: chậm Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động , âm thấp phát nhanh Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động , âm phát cao KẾT LUẬN nhanh (chậm) Dao động càng….…………… , lớn (nhỏ) tần số dao động ……… , cao (thấp) âm phát càng.….……… …… GHI NHỚ - Số dao động giây gọi tần số Đơn vị tần số héc (Hz) - Âm phát cao(càng bổng) tần số dao động lớn - Âm phát thấp(càng trầm) tần số dao động nhỏ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Thơng thường, tai người nghe âm có tần số khoảng từ 20Hz đến 20000 Hz  Những âm có tần số 20 Hz gọi hạ âm Những âm có tần số lớn 20 000 Hz gọi siêu âm  Chó số động vật khác nghe âm có tần số thấp 20Hz, cao 20000Hz - Trước bão thường có hạ âm, hạ âm làm người khó chịu, cảm giác buồn nơn, chóng mặt, số sinh vật nhạy cảm với hạ âm nên có biểu khác thường Vì người xưa dựa vào dấu hiệu để nhận biết bão - Dơi phát siêu âm để săn tìm muỗi Vì vậy, chế tạo máy phát siêu âm bắt chước tần số siêu âm dơi để đuổi muỗi C5: Một vật dao động phát âm có tần số 50Hz vật khác dao động phát âm có tần số 70Hz Vật dao động nhanh hơn? Vật phát âm thấp hơn?  Vật có tần số dao động 70Hz dao động nhanh  Vật có tần số dao động 50Hz phát âm thấp C6: Hãy tìm hiểu xem vặn cho dây đàn căng nhiều, âm phát cao, thấp nào? Và tần số lớn nhỏ sao? Câu 1: Tần số là: A Các công việc thực giây B Quãng đường dịch chuyển giây C Số dao động giây D Thời gian thực dao động Câu 2: Trong ngôn ngữ đời sống, giọng nói người mơ tả nhiều tính từ Với trường hợp sau nhận định độ cao âm tương ứng: A Ồ ề: Thấp B Ấm: Thấp C.Lanh lảnh: Cao D.The thé: Rất cao Câu 3: Con lắc thứ dao động phút 12 dao động Con lắc thứ hai thực 10 dao động 25 giây Hỏi lắc dao động nhanh I BÀI TẬP VỀ NHÀ: - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 11.1 đến 11.5 /SBT - Tìm hiểu câu C6 II CHUẨN BỊ BÀI MỚI:  Nghiên cứu bài: Độ to âm,tìm hiểu: •Khái niệm biên độ dao động •Mối liên hệ biên độ dao động độ to âm •Kẽ sẵn bảng SGK trang 34 vào TRỊ CHƠI Ơ CHỮ T Ầ N S Ố D A O Đ Ộ N G D A O H T H A N D  Y M Ặ T T S I Ê Đ Ạ H Đ R U Ộ  Q À Ố  N G M U Ả N N N G M Khi người nói, dây dao động phát ragì? âm 4.Trong 5.6 Bộ 1.Âm Âm Mọi phận đàn có vật tính,bộ tần phát số phận nhỏ trống âm dao dao 20 Hz động động gọiphát phát gì? âm? có tần số cao 20 000 Hz gọi làra ... bìa dao động , âm thấp phát nhanh Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động , âm phát cao KẾT LUẬN nhanh (chậm) Dao động càng….…………… , lớn (nhỏ) tần số dao động ……… , cao (thấp) âm phát... Hz  Những âm có tần số 20 Hz gọi hạ âm Những âm có tần số lớn 20 000 Hz gọi siêu âm  Chó số động vật khác nghe âm có tần số thấp 20Hz, cao 20000Hz - Trước bão thường có hạ âm, hạ âm làm người... vật dao động phát âm có tần số 50Hz vật khác dao động phát âm có tần số 70Hz Vật dao động nhanh hơn? Vật phát âm thấp hơn?  Vật có tần số dao động 70Hz dao động nhanh  Vật có tần số dao động 50Hz
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Độ cao của âm, Bài 11. Độ cao của âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay