Bài 7. Gương cầu lồi

26 34 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:20

KIỂM TRA BÀI CŨ - Ảnh tạo gương phẳng có tính chất nào? * Lấy ví dụ số vật đóng vai trò gương cầu lồi? Mặt muỗng inox, chảo, cầu kim loại, Ảnh có phải ảnh ảo khơng? Vì sao? Ảnh ảo khơng hứng chắn Nhìn thấy ảnh lớn hay nhỏ vật? Ảnh nhỏ vật Hình 7.1 * So sánh độ lớn ảnh viên pin tạo hai gương Ảnh viên pin tạo gương cầu lồi nhỏ ảnh viên pin tạo gương phẳng Kết luận: Ảnh vật tạo gương cầu lồi có tính chất sau đây: Là ảnh ảo không hứng chắn Ảnh nhỏ vật So sánh điểm giống khác ảnh vật tạo gương cầu lồi gương phẳng? Giống nhau: Đều ảnh ảo không hứng chắn Khác nhau: + Gương phẳng : ảnh vật + Gương cầu lồi : ảnh nhỏ vật So sánh bề rộng vùng nhìn thấy hai gương Kết luận: Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát vùng rộng so với nhìn vào gương phẳng có ……… kích thước Gương lồi phẳng Gương cầu * C3: Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà khơng lắp gương phẳng Làm có lợ gì? Trả lời: Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng vùng nhìn thấy gương phẳng, giúp cho người lái xe nhìn thấy khoảng rộng đằng sau xe gương phẳng, giúp lái xe an toàn Dùng làm gương chiếu hậu ôtô Dùng quan sát đường ray, xe Đặt đoạn đường bị vật cản che khuất Ứng dụng quản lí siêu thị, cơng sở CĨ THỂ EM CHƯA BIẾT Mỗi diện tích nhỏ gương cầu lồi xem gương phẳng nhỏ đặt Vì áp dụng định luật phản xạ ánh sáng cho gương phẳng Em thử vẽ hai tia chùm tia tới xuất phát từ điểm sáng S đặt trước gương cầu lồi đến gương (hình 7.5) vẽ tiếp hai tia phản xạ - Chùm phản xạ hội tụ hay phân kì? - Ảnh điểm sáng tạo gương ảnh gì? CĨ THỂ EM CHƯA BIẾT S’ Câu 1: Ảnh vật tạo gương cầu lồi là: A Ảnh ảo, lớn vật C Ảnh ảo, nhỏ vật B Ảnh ảo, lớn vật D Ảnh thật, lớn vật Câu 2: Trên ô tô để quan sát vật phía sau người lái xe thường đặt trước mặt gương cầu lồi vì: A Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ gương phẳng B Vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng C Vùng nhìn thấy gương cầu lồi nhỏ vùng nhìn thấy gương phẳng D Gương cầu lồi cho ảnh chiều với vật Câu 3: Vùng nhìn thấy gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước? A Hẹp B Bằng C Rộng D Có thể lớn Hình A Gương Cầu Lồi Hình B Gương Phẳng Hãy cho biết tên gọi gương hình 2? Hiện Vậtsáng có tượng mà mặt xảy ánh nhìn phản thấy sáng xạtrong trời, Trái hình ban gặp đất cầu đêm, Điểm Cái mà tatanhìn thấy gương đitrời gương vào quang vùng phẳng mây bóng bòđen hắt lại Mặt theo phẳng Trăng hướng xác ñònh A N H A O Û Û G Ư Ơ N G C A U À N H A T T À H Ö C Ä Ï P H A N X A Û Ï S A O HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc Làm tất tập SBT (bài 7) Liên hệ thực tế ứng dụng gương cầu lồi Đọc trước 8: “Gương cầu lõm” ... gương cầu lồi vì: A Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ gương phẳng B Vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng C Vùng nhìn thấy gương cầu lồi nhỏ vùng nhìn thấy gương phẳng D Gương cầu. .. luận: Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát vùng rộng so với nhìn vào gương phẳng có ……… kích thước Gương lồi phẳng Gương cầu * C3: Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước... nhỏ vật? Ảnh nhỏ vật Hình 7.1 * So sánh độ lớn ảnh viên pin tạo hai gương Ảnh viên pin tạo gương cầu lồi nhỏ ảnh viên pin tạo gương phẳng Kết luận: Ảnh vật tạo gương cầu lồi có tính chất sau đây:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Gương cầu lồi, Bài 7. Gương cầu lồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay