Bài 7. Gương cầu lồi

26 61 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:20

... gương cầu lồi vì: A Gương cầu lồi cho ảnh nhỏ gương phẳng B Vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng C Vùng nhìn thấy gương cầu lồi nhỏ vùng nhìn thấy gương phẳng D Gương cầu. .. luận: Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát vùng rộng so với nhìn vào gương phẳng có ……… kích thước Gương lồi phẳng Gương cầu * C3: Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước... nhỏ vật? Ảnh nhỏ vật Hình 7.1 * So sánh độ lớn ảnh viên pin tạo hai gương Ảnh viên pin tạo gương cầu lồi nhỏ ảnh viên pin tạo gương phẳng Kết luận: Ảnh vật tạo gương cầu lồi có tính chất sau đây:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Gương cầu lồi, Bài 7. Gương cầu lồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay