ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:15

ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỔ VĂN - GDCD ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - LẦN II NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi “Từng nghe nói rằng: Người hiền xuất đời, ngơi sáng trời cao Sao sáng chầu Bắc Thần, người hiền làm sứ giả cho thiên tử Nếu che ánh sáng, giấu vẻ đẹp, có tài mà khơng đời dùng, khơng phải ý trời sinh người hiền vậy” Câu 1: Đoạn văn trích văn nào? Do sáng tác? Câu 2: Nêu hoàn cảnh đời văn đó? Câu 3: Tác giả đặt vấn đề cho người hiền để làm rõ vấn đề đó, người viết dùng hình ảnh nào? Ý nghĩa hình ảnh đó? Câu 4: Việc mở đầu văn lời Khổng Tử có tác dụng với Nho sĩ thời đó? Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (5-7) câu bày tỏ suy nghĩ em vai trò hiền tài thời đại hơm TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỔ VĂN - GDCD ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - LẦN I NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ 2: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi Hỡi ôi! Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ Mười năm cơng vỡ ruộng, chưa danh phao; trận nghĩa đánh Tây, tiếng vang mõ Nhớ linh xưa: Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; biết ruộng trâu, làng Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa ngó Câu 1: Đoạn văn trích văn nào? Do sáng tác? Câu 2: Nêu hồn cảnh đời văn đó? Câu 3: Câu “Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ” sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng biện pháp tu từ đó? Câu 4: Câu “Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó” nói điều gì? Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (5-7) câu bày tỏ suy nghĩ em vai trò người nông dân nghĩa sĩ chiến đấu chống giặc ngoại xâm dân tộc ta kỉ XIX? ĐÁP ÁN ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Chiếu cầu hiền” - Do Ngơ Thì Nhậm sáng tác Câu (2 điểm): Hoàn cảnh sáng tác văn - Hoàn cảnh rộng: Cuối kỉ XVIII, tình hình xã hội rối ren, phức tạp: mâu thuẫn gay gắt vua Lê chúa Trịnh, quân Thanh xâm lược Lê - Trịnh sụp đổ, kẻ sĩ lúng túng, bi quan Năm 1789: Ng.Huệ đem quân Bắc “Phù Lê diệt Trịnh”, đại phá qn Thanh, lên ngơi hồng đế - Hồn cảnh cụ thể: Xh loạn lạc khiến sĩ phu Bắc Hà phân hóa dội, lúng túng ứng xử: Phần lớn : Trốn tránh không làm quan số người : Bất hợp tác & chống đối Tây Sơn Chỉ số ít: Ủng hộ Tây Sơn Trước tình hình ấy, vua Quang Trung giao cho Ngơ Thì Nhậm thay lời viết “Chiếu cầu hiền” Câu 3: (2 điểm) - Vai trò người hiền tài đặt “như sáng trời cao”- tinh hoa, tinh tú trời đất non sông -> Phải thiên tử sử dụng - Hình ảnh so sánh: + Người hiền sáng trời, thiên tử Bắc Đẩu + Quy luật vận động tự nhiên: Sao sáng chầu Bắc thần… -> Không làm trái với đạo trời, trái với quy luật sống Câu (2 điểm) - Dùng hình ảnh so sánh lấy từ Luận ngữ Khổng Tử -> Có sức thuyết phục mạnh mẽ sĩ phu Bắc Hà Đó chân lí, tất yếu, ý trời Làm sở cho việc chiêu hiền đãi sĩ: cầu hiền việc làm hợp ý trời, lòng dân - Tác giả đánh trúng tâm lí của kẻ sĩ lập luận thuyết phục: Nhà vua lấy đức để cai trị đất nước, giống Bắc Thần vị trí mình, khác phải chầu Câu (3 điểm): HS diễn đạt nhiều cách song cần đảm bảo số nội dung sau: - Vai trò hiền tài vô quan trọng việc phát triển đất nước - Bản thân hiền tài phải nâng cao trách nhiệm tinh thần cống hiến cho đất nước nhiều ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” - Do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác Câu (2 điểm): Hoàn cảnh sáng tác văn - Năm 1859 Pháp đánh chiếm Gia Định - Năm 1861 nghĩa quân ta công đồn giặc Cần Giuộc, làm chủ đồn hai ngày lại bị công thất bại, 21 nghĩa sĩ hi sinh Tuần phủ Đỗ Quang ủy thác cho Đồ Chiểu viết văn tế để đọc lễ truy điệu nghĩa sĩ hi sinh Câu (2 điểm) - Nghệ thuật đối lập: Súng giặc đất rền  Lòng dân trời tỏ  Sự diện lực vật chất xâm lược bạo tàn Ý chí, nghị lực lòng dân, tâm đánh giặc, cứu nước Ý chí, nghị lực lòng dân, tâm đánh giặc, cứu nước - Không gian vũ trụ rộng lớn: trời – đất, động từ: rền – tỏ gợi khuếch tán âm thanh, rực rỡ ánh sáng => Khái quát bối cảnh tình căng thẳng thời đại: đụng độ giặc xâm lược tàn bạo ý chí kiên cường, bất khuất nhân dân ta Câu (2 điểm) - Câu văn nói lên thân phận nguồn gốc xuất thân người nông dân nghĩa sĩ - Nếu côi cút đơn giản gợi lên thân phận cui cút gợi lên âm thầm thân phận sâu kiến, người sống quanh năm suốt tháng khổ cực đời họ gói gọn nghèo khó, gói gọn chữ lo toan, người quen với công việc đồng áng, quen với không gian làng xã, việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, hoàn toàn xa lạ với việc binh đao Câu (3 điểm): HS diễn đạt nhiều cách song cần đảm bảo số nội dung sau: - Lần văn học Việt Nam, người nơng dân có mặt vị trí trung tâm với tất vẻ đẹp vốn có họ - Người nơng dân nghĩa sĩ với lòng u nước tạo nên sức mạnh vô địch chiến chống giặc ngoại xâm dân tộc… ...ĐÁP ÁN ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Chiếu cầu hiền” - Do Ngơ Thì Nhậm sáng tác Câu (2 điểm): Hồn cảnh sáng tác văn - Hoàn cảnh rộng: Cuối... nhiệm tinh thần cống hiến cho đất nước nhiều ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” - Do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác Câu (2 điểm): Hoàn cảnh sáng tác văn - Năm 1859 Pháp... chủ đồn hai ngày lại bị công thất bại, 21 nghĩa sĩ hi sinh Tuần phủ Đỗ Quang ủy thác cho Đồ Chiểu viết văn tế để đọc lễ truy điệu nghĩa sĩ hi sinh Câu (2 điểm) - Nghệ thuật đối lập: Súng giặc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11, ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay