ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (2017 2018)

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:12

ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018)ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (20172018) SỞ GD- ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGƠ LÊ TÂN  - ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Ngữ văn 11 - Cơ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh: Lớp: I PHẦN ĐỌC – HIỂU: (3 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: “Mẹ ta khơng có yếm đào Nón mê thay nón quai thao đội dầu Rối ren tay bí tay bầu Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò…sung chát đào chua… Câu ca mẹ hát gió đưa trời Ta trọn kiếp người Cũng không hết lời mẹ ru.” (Thơ Nguyễn Duy, Trần Đăng Khoa tuyển chọn, NXB Giáo dục, 1998) Câu 1: (1 điểm) Trong dòng thơ đầu, hình ảnh người mẹ gợi lên qua chi tiết nào? Câu 2: (1 điểm) Trong dòng thơ sau, có câu thơ tác giả sử dụng chất liệu ca dao, em câu thơ đó? Câu 3: (1 điểm) Nghĩa chữ “đi” dòng thơ: “Ta trọn kiếp người/cũng không hết lời mẹ ru” nghĩa gì? II PHẦN LÀM VĂN (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ em quan niệm tác giả thể hai dòng thơ: “Ta trọn kiếp người/ không hết lời mẹ ru” Câu 2: (5 điểm) Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo (trong tác phẩm tên nhà văn Nam Cao) từ buổi sáng sau gặp Thị Nở đến kết thúc đời để thấy rõ bi kịch nhân vật Hết Trang 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (2017 2018), ĐỀ VĂN LỚP 11 HỌC KỲ 1 (2017 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay