Tuần 27 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 463 42
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:00

... bốn mươi lăm ( ) - HS đọc nhẩm YC + Học sinh thực Yc vào *Dự kiến KQ: +36 520, 36 521, 36 522, 36 5 23, 36 524, 36 525, 36 526 ( ) 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thứ tự dãy số d Bài... phải: 4 231 6 - GV KL cách viết số: viết từ trái sang phải: 4 231 6 - Chú ý xác định chữ số hàng - HS đọc - HD đọc số - GV viết cặp số: 5 32 7 45 32 7, 8 735 28 735 , 6581 96581, 731 1 6 731 1 32 74 1, 832 53, 65711,... khác việc không nên làm - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn HS nhà thực hành theo điều - Lắng nghe, thực Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học C.bị bài: Tiết kiệm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 27 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay