Đông Nam Á Đất liền và hải đảo

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:33

... vị trí đọc tên đảo dựa vào hình 14. 1? - Tiêu biểu đảo lớn KV thứ TG: Ca-liman-ta - 582.593 km² Ngoài có: Xu-ma-tơ-ra, Gia-va, Xu-la-vê-đi, Lu-xơn ? Dựa vào hình 14. 1 Xác định biển xen kẽ đảo vịnh... Bắc, Nam, Đông, Tây khu vực thuộc nước Đông Nam Á? - Cực Bắc: 28,50B thuộc Mi-an-ma - Cực Đông: 140 0Đ thuộc Niu-Ghi-nê(In-đô-nê-xi-a) - Cực Tây: 920 Đ thuộc Mi-an-ma - Cực Nam: 10,50 N thuộc đảo...Hoạt động GV - HS Hoạt động 1:CÁ NHÂN/ CẢ LỚP: GV yêu cầu HS quan sát hình 1.2 hình 14. 1SGK ? Xác định vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á: ? Đông Nam Á nằm phía Châu Á? - Phía Đơng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đông Nam Á Đất liền và hải đảo, Đông Nam Á Đất liền và hải đảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay