Đông Nam Á Đất liền và hải đảo

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:33

Tuần: 20 26/12/2017 Tiết: 19 28/12/2017 Ngaøy soạn: Ngaøy dạy: BÀI 14 ĐÔNG NAM Á-ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, học sinh cần: Kiến thức - Trình bày số đặc điểm bật tự nhiên khu vực Đông Nam Á Kỹ - Đọc đồ, lược đồ tự nhiên để hiểu trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á - Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa số địa điểm Đông Nam Á để hiểu trình bày đặc điểm số kiểu khí hậu tiêu biểu Đông Nam Á Thái độ - Có ý thức bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Hứng thú tìm hiểu đặc điểm tự nhiên khu vực Định hướng lực - Năng lực chuyên biệt: lực sử dụng lược đồ địa hình hướng gió khu vực Đông Nam Á - Năng lực cốt lõi: lực tự học, giải vấn đề, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngơn ngữ II THIẾT BỊ DẠY HỌC - Lược đồ địa hình hướng gió khu vực Đơng Nam Á - Tivi III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1.Ổn đònh lớp : Kiểm tra cũ: 3.Bài mới: Chúng ta tìm hiểu khu vực Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế-xã hội Bài hơm giúp tìm hiểu khu vực nữa: Đơng Nam Á để xem khu vực có đặc điểm khác Hoạt động GV - HS Hoạt động 1:CÁ NHÂN/ CẢ LỚP: GV yêu cầu HS quan sát hình 1.2 hình 14.1SGK ? Xác định vị trí địa lí khu vực Đơng Nam Á: ? Đơng Nam Á nằm phía Châu Á? - Phía Đơng Nam Châu Á Quan sát hình 15.1, cho biết: ? Các cực Bắc, Nam, Đông, Tây khu vực thuộc nước Đông Nam Á? - Cực Bắc: 28,50B thuộc Mi-an-ma - Cực Đông: 1400Đ thuộc Niu-Ghi-nê(In-đô-nê-xi-a) - Cực Tây: 920 Đ thuộc Mi-an-ma - Cực Nam: 10,50 N thuộc đảo Ti-Mo(In-đô-nê-xi-a) ? Dựa vào SGK Đông Nam Á gồm phần nào? - Phần đất liền: Bán đảo Trung Ấn nằm nước TQ Ấn Độ - Phần hải đảo: Quần đảo Mã Lai ? Xác định vị trí đọc tên đảo dựa vào hình 14.1? - Tiêu biểu đảo lớn KV thứ TG: Ca-liman-ta - 582.593 km² Ngồi có: Xu-ma-tơ-ra, Gia-va, Xu-la-vê-đi, Lu-xơn ? Dựa vào hình 14.1 Xác định biển xen kẽ đảo vịnh biển KV? - Biển Đông, biển Anđaman, biển Xulu, biển Giava, biển Xulavedi, biển Ban-đa, - Vịnh biển: vịnh Thái Lan, vịnh Bắc Bộ  Là đường giao thông quan trọng, vừa nguồn cung cấp tài nguyên biển hải sản, khoáng sản điều kiện để phát triển ngành kinh tế biển khai thác dầu mỏ, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, giao thông biển du lịch biển (Cảng Xin-ga-po cảng tốt TG với khoảng 700 công ty hoạt động nối với 700 cảng TG, hàng năm có tới 33000 tàu ghé qua, Sân bay Chang-ghi nước đứng đầu TG 68 bô-ing 777) ? Nơi tiếp giáp đại dương với đại dương nào? - Giữa Thái Bình Dương Ấn Độ Dương ? Khu vực cầu nối châu lục với nhau? - Giữa Châu Á Châu Đại Dương ? Vị trí đem lại nhửng thuận lợi khó khăn gì? - Thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ, giao lưu buôn bán quốc tế, Đông Nam Á khu vực có tầm quan trọng hàng đầu giới - Vị trí địa lí trung tâm đường giao thông quốc tế khiến cho Đông Nam Á từ sớm bị nước bên nhóm ngó, xâm lược Hoạt động : CẢ LỚP/ NHĨM GV u cầu HS quan sát hình 14.1 đọc SGK: Bước 1: Nhóm 1: thảo luận địa hình, khống sản phần đất liền Nhóm 2: thảo luận địa hình, khống sản phần hải đảo Nội dung 1.Vị trí giới hạn khu vực Đơng Nam Á a Vị trí địa lí - Nằm phía Đơng Nam Châu Á b Giới hạn - Gồm : BĐ Trung Ấn QĐ Mã Lai - Là cầu nối Châu Á với Châu Đại Dương Đặc điểm tự nhiên : Củng cố Câu Nhắc lại vị trí giới hạn lãnh thỗ khu vực Đơng Nam Á? Câu Trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực này? Dặn dò - Làm tập trang 50 - Xem trước ... vị trí đọc tên đảo dựa vào hình 14. 1? - Tiêu biểu đảo lớn KV thứ TG: Ca-liman-ta - 582.593 km² Ngoài có: Xu-ma-tơ-ra, Gia-va, Xu-la-vê-đi, Lu-xơn ? Dựa vào hình 14. 1 Xác định biển xen kẽ đảo vịnh... Bắc, Nam, Đông, Tây khu vực thuộc nước Đông Nam Á? - Cực Bắc: 28,50B thuộc Mi-an-ma - Cực Đông: 140 0Đ thuộc Niu-Ghi-nê(In-đô-nê-xi-a) - Cực Tây: 920 Đ thuộc Mi-an-ma - Cực Nam: 10,50 N thuộc đảo...Hoạt động GV - HS Hoạt động 1:CÁ NHÂN/ CẢ LỚP: GV yêu cầu HS quan sát hình 1.2 hình 14. 1SGK ? Xác định vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á: ? Đông Nam Á nằm phía Châu Á? - Phía Đơng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đông Nam Á Đất liền và hải đảo, Đông Nam Á Đất liền và hải đảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay