Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình

30 71 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:23

... trạng sản xuất cao su nơng hộ địa bàn tỉnh Quảng Bình để tìm tiềm năng, ưu mặt hạn chế trình phát triển cao su tiểu điền, từ đưa biện pháp kỹ thuật nhằm nhằm hồn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu. .. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG BÍCH THỦY NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Chun ngnh:... thường dịch bệnh thường xuyên xảy Xuất phát từ vấn đề tiến hành đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm hồn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền Quảng Bình Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình, Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình, Những đóng góp mới của luận án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay