Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan

24 37 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:19

... nhiên nút ĐMG nút ĐMG phối hợp nút TMC trước mổ cắt gan áp dụng Do chúng tơi thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết phẫu thuật cắt gan ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan ... tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tế bào gan nút động mạch gan trước mổ cắt gan Đánh giá kết cắt gan nút động mạch gan trước mổ điều trị ung thư tế bào gan Tính cấp... nhân ung thư tế bào gan góp phần vào phát triển chuyên nghành gan mật Việt Nam Những đóng góp luận án Đây cơng trình Việt nam nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết phẫu thuật cắt gan bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay