KICH BAN TIEU PHAM TAI NANG TIENG ANH

2 137 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:16

... nhún nhảy vừa vẽ gọi Mc làm mẫu vẽ vật hay khoảng 30s) Miss Japan: Phần thuyết trình tranh thơng điệp tiếng Anh - chốt tiếng việt ... ơn người đẹp nước chủ nhà Lê hồng Chảnh với hát thông điệp nhân văn ngày hôm Để tránh kiện tụng Ban tổ chức thông báo trước người đẹp Hồng Chảnh phẫu thuật nâng mũi tháo bỏ nên đạt tiêu chí vẻ... nhạc lên, Trang cat walk người mẫu nam khoảng 20s) Miss Indian: trình bày ý tưởng thiết kế tiếng Anh đưa thông điệp tiếng việt
- Xem thêm -

Xem thêm: KICH BAN TIEU PHAM TAI NANG TIENG ANH , KICH BAN TIEU PHAM TAI NANG TIENG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay