bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử

13 42 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:52

Bài 1 : Khởi động sao tam giác mạch điều khiển thang nângmạch điều khiển định dạng chất lỏngmạch điều khiển dổi nối sao tamb giác mạch điều khiển bơm nước sinh hoạt mạch điều khiển ATSBài 2 : Đảo chiều động cơa)Sơ đồ mạch lực và và mạch điều khiển Bài 3 : Thay đổi tốc độ của đông cơ roto dây quấn với 4 cấp điện trở rotoa)Sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển b)Bài 4: Khởi động động cơ điện 1 chiều bằng điện trở phụ phần ứng a)Sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển ... mức Sensor xác định hết chất lỏng Sensor xác định chất lỏng đầy bình Bật van xả Bat bom day chat long Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức2 Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử, bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay