bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử

13 21 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:52

Bài 1 : Khởi động sao tam giác mạch điều khiển thang nângmạch điều khiển định dạng chất lỏngmạch điều khiển dổi nối sao tamb giác mạch điều khiển bơm nước sinh hoạt mạch điều khiển ATSBài 2 : Đảo chiều động cơa)Sơ đồ mạch lực và và mạch điều khiển Bài 3 : Thay đổi tốc độ của đông cơ roto dây quấn với 4 cấp điện trở rotoa)Sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển b)Bài 4: Khởi động động cơ điện 1 chiều bằng điện trở phụ phần ứng a)Sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển Bài : Khởi động tam giác a)Lý thuyết Khởi động tam giác Y/ với mục đích dùng để giảm dòng khởi động xuống lần , momen lại giảm lần ngược lại Khởi động Y/ thỏa mãn điện áp cuộn dây động phù hợp với điện áp nguồn hay nói cách khác động hoạt động chế độ thường trực b)Sơ đồ mạch lực mạch điều khiển a)Mạch động lực b) mạch điều khiển Các thành phần mạch : KY : nối KD : nối tam giác RN : Role nhiệt Rth: Role thời gian Các nút nhấn: Dừng D, nút bất START c)Nguyên lý hoạt động Khi nhấn START cuộn hút K có điện, K có điện thường mở khởi K có điện đồng thời KY (khởi động từ đấu Y đấu với động ) có điện ,đồng thời role thời gian có điện bắt đầu đếm khoảng thời gian 30s role thời gian mở KY điện lúc role thời gian thường mở đóng lại lúc KD có điện động chuyển sang chạy tam giác d)Chương trình khởi động tam giác Step Bảng đầu vào ral symbol STOP START K Rth KY KD address I0.0 I0.1 Q0.0 T37 Q0.1 Q0.2 Bài : Đảo chiều động a)Sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển comment NUT DUNG KHOI DONG CUON HUT ROLE THOI GIAN NOI SAO NOI TAM GIAC b)Nguyên lý hoạt động Ta đóng At cấp điện cho mạch động lực mạch điều khiển , để động chạy theo chiều thuận ta ấn nút MT lúc khởi động từ KT có điện tác động đóng tiếp điểm mạch động lực động chạy theo chiều thuận , để động quay theo chiều ngược lại ta ấn nút dừng D KT điện, tiếp điểm KT mở cắt điện động sau ấn nút MN khởi động từ KM có điện tác động đóng tiếp điểm KN có điện mạch động lực đổi nối pha động quay theo chiều ngược lại đổi nối từ trường quay thay đổi c)CHương trình step Bảng đầu vào Symbol D MT MN RN KT KN address I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 Q0.0 Q0.1 comment NUT DUNG NUT KHOI DONG THUAN NUT KHOI DONG NGUOC ROLE NHET CUON HUT THUAN CUON HUT NGUOC Bài : Thay đổi tốc độ đông roto dây quấn với cấp điện trở roto a)Sơ đồ mạch lực mạch điều khiển a.Mạch điều khiển Trên mạch lực bao gồm phần tử : Atomat Tiếp điểm thường mở contacto K - B) mạch động lực Rơ le nhiệt bảo vệ tải cho động RN Khối điện trở phụ R1, R2,R3,R4 Các tiếp điểm thường mở 1K,2K,3K,4K Trên mạch điều khiển : - Nút nhấn On ,dừng - Contact K,1K,2K,3K,4K - Rơ le Thời gian T1,T2,T3,T4 - b)Nguyên lý làm việc mạch Ta đóng atomat AT cấp nguồn điện cho mạch động lực mạch điều khiển sau ta ấn ON lúc contacto K có điện , tiếp điểm thường mở K đóng lại để trì nguồn cho mạch điều khiển đồng thời role thời gian T1 có điện bắt đầu hoạt động,khi K có điện tiếp điểm thường mở K mạch động lực đóng lại lúc động khởi động qua cấp điện trở phụ Sau thời gian T1 tiếp điểm thường mở T1 đóng chậm lại cấp nguồn cho 1K lúc tiếp điểm thường mở 1K đóng lại T2 có điện , mạch động lực tiếp điểm 1K đóng lại nên loại bỏ điện trở R1,sau thời gian T2 cài đặt trước tiếp điểm đóng chậm T2 đóng lại 2K có điện lúc tiếp điểm thường mở 2K đóng lại để trì nguồn cho 2K cấp nguồn cho T3 ,đồng thời tiếp điểm thường đóng 2K mở ngắt nguồn T1,T2 , mạch động lực contacto 2K đóng lại loại bỏ khối điện trở R2 khỏi mạch Sau thời gian T3 cài đặt trước tiếp điểm thường mở T3 đóng chậm lại 3K có điện , tiếp điểm thường mở 3K đóng lại cấp điện cho 3K T4 , đồng thời tiếp điểm thường đóng 3K mở ngắt điện T3 2K Tương tự ta loại bỏ khối điện trở R3 R4 khỏi mạch khởi động Trong trình làm việc động bị tải rơ le nhiệt tác động điểm thường đóng rơ le nhiệt mạch điều khiển mở ngắt nguồn mạch điều khiển động dừng lại Khi động làm việc bình thường muốn dừng động ta ấn nút dừng c)Chương trình Step7 Bảng đầu vào symbol D START RN RT K K1 K2 K3 K4 address I0.0 I0.1 I0.2 T37 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Comment NUT DUNG BAT ROLE NHIET ROLR THOI GIAN CUON HUT CONTACTO R1 CONTACTO R2 CONTACTO R3 CONTACTO R4 Bài 4: Khởi động động điện chiều điện trở phụ phần ứng a)Sơ đồ mạch lực mạch điều khiển 1) Nguyên lý hoạt động b)Nguyên lý hoạt động : Xét mạch điều khiển động điện chiều có hai cấp điện trở phụ mạch phần ứng để hạn chế dòng điện khởi động theo nguyên tắc thời gian Trạng thái ban đầu sau cấp nguồn động lực mạch điều khiển role thời gian 1Rth cấp điện mở tiếp điểm thường đóng chậm 1Rth Để khởi động ta nhấn nút M , cuộn hút K đóng tiếp điểm mạch động lực , phần ứng động điện đấu vào lưới điện qua điện trở phụ phần ứng r1, r2 Dòng điện qua điện trở có trị số lớn gây sụt áp điện trở r1 Điện áp vượt ngưỡng điện áp hút role thời gian 2Rth làm cho hoạt động mở tiếp điểm thường đóng chậm 2Rth ,trên mạch 2G với hoạt động role 1Rth chúng đảm bảo k cho công tắc tơ G 2G có điện thời gian đầu hoạt động , Tiếp điểm phụ K đóng để tự trì dòng điện cho cuộn dây contacto K ta không ấn nút M nữa.Tiếp điểm thường đóng k mở cắt điện role thời gian 1Rth đưa role thời gian vào hoạt động để chuẩn bị phát tín hiệu chuyển trạng thái truyền động điện c)Lập trình PLC Bảng đầu vào symbol address comment D M K Rth 1G 2G I0.0 I0.1 Q0.0 T37 Q0.1 Q0.2 NUT DUNG NUT BAT CUON HUT ROLE THOI GIAN CONTACTO CONTACTO Bài Bài : Hệ thống bơm nước sinh hoạt a) Sơ đồ mạch lực b) Sơ đồ mạch điều khiển c) Nguyên lý hoạt động Đầu tiên ta đóng cầu dao cấp điện cho toàn mạch.Đối với chế độ hoạt động tay ta nhấn S1(MANUAL) , sau nhấn S1 lúc cuộn hút K1 có điện , tiếp điểm thường mở K1 đóng trì dòng mạch ,trên mach lực K1 đóng cấp điện cho máy bơm hoạt động ,khi mức nước đạt đến mức ngưỡng cảm biến S11 K1 mở ngắt bơm Khi muốn bơm cấp nước cho hộ sinh hoạt ta nhấn S3 có điện K3 cảm biến S6 có điện đóng tiếp điểm thường mở mạch điều khiển trì dòng cho mạch , đồng thời đóng mạch lực cấp điện cho máy bơm hoạt động ,khi cảm biến S6 mức ngưỡng ,thì K3 tự động hở mạch ngắt máy bơm khỏi mạch Đối với chế độ tự động: Ta nhấn S4( AUTO) lúc cảm biến S6 ngưỡng cơng tắc K1 có điện đưa máy bơm vào hoạt động , tiếp điểm thường mở K1 đóng lại trì dòng mạch, S9 mức ngưỡng tiếp điểm K2 đóng lại đưa máy bơm vào hoạt động ,tiếp điểm thường mở K2 đóng lại trì dòng mạch tiếp điểm thường đóng K2 mở ra, ngắt máy bơm Khi S11 đạt mức ngưỡng K3 đóng lại đưa máy bơm vào hoạt động ,tiếp điểm thường mở mạch điều khiển đóng lại trì dòng mạch , đồng thời tiếp điểm thường đóng K3 mở ngắt máy bơm Khi S7 mức ngưỡng công tắc K4 có điện đưa máy bơm vào hoạt động ,tiếp điểm thường mở K4 đóng lại trì dòng mạch , đồng thời tiếp điểm thường đóng mở ngắt máy bơm d) Chương trình Step 7-Microwin Bảng đầu vào symbol D S1(MANUAL) S2 S3 S4(AUTO) address I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 Comment NUT DUNG CHE DO TAY BAT BOM O CHE DO TAY BAT BOM CHE DO TAY CHE DO TU DONG S6 S7 S9 S11 K1 K2 K3 K4 I0.5 I0.6 I0.7 I1.0 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 CAM BIEN MUC CAM BIEN MUC S7 CAM BIEN MUC S9 CAM BIEN MUC S11 BOM HOAT DONG BOM HOAT DONG BOM HOAT DONG BOM HOAT DONG Bài : Bơm định lượng chất lỏng a) Mạch điều khiển b) Nguyên lý hoạt động Để bơm đầy bình ta bấm nút Full ,lúc cảm biến S11 so sánh với tín hiệu mức chất lỏng ,nếu mức nhỏ mức cảm biến định mức S11 cuộn hút M1 đóng lại , bơm M1 nối vào mạch bơm đầy Xilo.Để mức chất lỏng Xilo mức ta bấm nút Level đó,nếu mức nước bình lớn giá trị định mức S4 cuộn hút V1 đóng lại cấp điện mở van V1 hoạt động Nếu múc chất lỏng nhỏ S4 cuộn hút M1 đóng lại cấp điện cho bơm M1 bơm mức với mức định mức S4 dừng lại Tương tự với mức 3,2,1 , Emptry có chế hoạt động tương tự c) Lập trình Step 7-Microwin +)Bảng đầu vào Symbol Level Level Level Level Emptry Full S6 address I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 Comment Điều khiển chất lỏng mức Điều khiển chất lỏng mức Điều khiển chất lỏng mức Điều khiển chất lỏng mức Điều khiển hút hết chất lỏng Điều khiển bơm đầy chất lỏng Sensor xác định chất lỏng mức S7 S8 S9 S10 S11 V1 M1 H1 H2 H3 H4 Lev_Var I0.7 I1.0 I1.1 I1.2 I1.3 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 VW0 Sensor xác định chất lỏng mức Sensor xác định chất lỏng mức Sensor xác định chất lỏng mức Sensor xác định hết chất lỏng Sensor xác định chất lỏng đầy bình Bật van xả Bat bom day chat long Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức2 Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị mức chất lỏng Bài ATS a) Chức mạch Chuyển đổi điện áp lưới sang chế độ điện áp máy phát điện ngược lại b) Mạch điều khiển +Các phần tử mạch: Hệ thống điều khiển đóng cắt thơng qua cặp contactor K1 K2 K1: đóng nguồn điện lưới K2: đóng nguồn máy phát H1: tín hiều đề máy phát H2: tín hiệu dừng máy phát H3: báo lỗi máy phát không đề S1:status:nhận biết trạng thái lưới điện ( S1=0: có điện hay S1=1 điện ) c) Nguyên lý hoạt động Ở trạng thái hoạt động bình thường S1=0 ,K1 đóng lại ,lưới điện cấp điện cho tải.Khi S1=1 ,lưới điện điện sau khoảng thời gian 10s,thì phát tín hiệu để máy phát hoạt động(H1),đồng thời K1 mở K2 đóng lại cấp nguồn cho tải hoạt động.Nếu đề lần đầu máy phát hoạt động tốt tín hiệu feedback =1,bộ điều khiển khơng phát tín hiệu đề nữa.Nếu máy phát chưa hoạt động đề tiếp,2,3 lần nữa.Sau lần mà máy phát không hoạt động báo đèn H3 lỗi Khi có điện lưới trở lại ,sau 10s cắt K2 ,sau 30s phát tín hiệu dừng máy phát phát tín hiệu đóng K1 d) Lập trình STEP 7-Microwin + bảng đầu vào Symbol Status Feedback K1 K2 Start(H1) OFF(H2) FAULT(H3) address I0.0 I0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Bài Thang nâng hàng a)mạch điều khiển b) Nguyên lý hoạt động Comment Trạng thái có hay điện Hồi tiếp báo máy phát có đề hay khơng Contactor lưới điện Contactor máy phát Phát tín hiều đề máy điện Phát tín hiệu tắt máy phát Báo lỗi ki máy phát khơng đề c) Lập trình Step 7200 +Bảng đầu vào Symbol S1 S2 S3 S4 stop start address I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 Comment Dieu khien hang hoa ve tram1 Dieu khien hang hoa ve tram Dieu khien hang hoa ve tram Dieu khien hang hoa ve tram Tat Bat S6 S7 S8 S9 I0.6 I0.7 I1.0 I1.1 Sensor xac dinh o tram Sensor xac dinh o tram Sensor xac dinh o tram Sensor xac dinh o tram S10 S11 M1 M2 H1 H2 H3 H4 Lev_Var I1.2 I1.3 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 VW0 Sensor xac dinh hang hoa o vị trí thap nhat Sensor xac dinh o hang hoa o vi tri cao nhat Ha hang Nang hang Chi thi dieu khien o tram Chi thi dieu khien o tram Chi thi dieu khien o tram Chi thi dieu khien o tram Chi thi vi tri hien tai ... mức Sensor xác định hết chất lỏng Sensor xác định chất lỏng đầy bình Bật van xả Bat bom day chat long Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức2 Chỉ thị điều khiển mức Chỉ thị điều khiển mức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử, bài tập PLC điều khiển logic các thiết bị điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay