Vật lý 7 Bài 10: Nguồn Âm

22 51 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:50

... 13 02 03 04 05 06 07 08 09 10 17 18 19 14 11 26 22 23 stop NGUỒN NGUỒN ÂM ÂM TIẾT 11-BÀI 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm - Vật phát âm gọi nguồn âm C2 Em kể tên số nguồn âm Chúng ta giữ im... nguồn âm có chung đặc điểm gì? nhanh làm cho dây âm - Khi phát âm, vật dao động dao động Dao động tạo âm TIẾT 11-BÀI 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm - Vật phát âm gọi nguồn âm C8: II Các nguồn. .. nguồn âm có chung đặc điểm gì? - Khi phát âm, vật dao động III Vận dụng Thổi vào miệng lọ: cột khơng khí dao động phát âm TIẾT 11-BÀI 10: NGUỒN ÂM I Nhận biết nguồn âm - Vật phát âm gọi nguồn âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 7 Bài 10: Nguồn Âm, Vật lý 7 Bài 10: Nguồn Âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay