Bài 26. Sống chết mặc bay

24 70 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:48

... Sống chết mặc Giá trị ………… bay là: Phản ánh đối lập sống sinh mạng nhân dân với sống bạn quan lại mà kẻ đứng đầu tên quan phủ “ lòng lang thú” nhân đạo tác phẩm Sống chết mặc Giá trị ………… bay ... cảm thương tác giả trước sống lầm than cực người dân thiên tai thái độ vô trách nhiệm bọn cầm quyền đưa đến Những hình thức ngơn ngữ vận dụng truyện Sống chết mặc bay ? Hãy trả lời câu hỏi... phần luyện tập - Vẽ đố tư kiến thức - Tìm câu thành ngữ, tục ngữ ca dao đồng nghĩa với Sống chết mặc bay - Chuẩn bị “Cách làm văn lập luận giải thích”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 26. Sống chết mặc bay, Bài 26. Sống chết mặc bay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay