Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ

24 58 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:47

... (Minh Huệ) Tiết 95 ẨN DỤ, HOÁN DỤ Mr Thien I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 Hốn dụ I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Trong khổ thơ đây, cụm từ Người ChaHốn dùng Ẩn dụ dụ ai? Vì 1/ Ví dụ: SGK/T68 ví... phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ Ẩn dụ Giống Khác Hoán dụ Đều gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác Quan hệ tương đồng Quan hệ gần gũi Củng cố: Bài tập nhanh ?: Tìm phép tu từ ẩn dụ, hốn dụ ví dụ sau:... nằm (Minh Huệ) Ẩn dụ So sánh Giống Đều dựa vào tương đồng vật (Đều so sánh Bác Hồ với người cha.) Khác Vắng vế A, có vế B Đầy đủ hai vế A B I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Hốn dụ Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 =>
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ, Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay