Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:47

MỪNG KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Nhân hóa gì? 2/ Cho ví dụ phân tích Tìm phép tu từ hai cách diễn đạt sau đây: Vế A Vế B - Cách 1: Bác Hồ người Cha => Phép so sánh Đốt lửa cho anh nằm - Cách 2: Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm (Minh Huệ) Tiết 95 ẨN DỤ, HOÁN DỤ Mr Thien I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 Hốn dụ I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Trong khổ thơ đây, cụm từ Người ChaHoán dùng Ẩn dụ dụ ai? Vì 1/ Ví dụ: SGK/T68 ví vậy? => Người Cha: Bác Hồ  có nét tương đồng phẩm chất Ẩn dụ ? Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm (Minh Huệ) Ẩn dụ Gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác có nét tương đồng Cách 1: Bác Hồ mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Cách 2: Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm (Minh Huệ) => Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn Theo em cách cách đạt cách diễn đạt hay hơn? Vì sao? Ẩn dụ Gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác có nét tương đồng Nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt I/ Ẩn dụ, hoán dụ gì? Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 => Người Cha: Bác Hồ  có nét tương đồng phẩm chất 2/ Ghi nhớ: SGK/T68 Hoán dụ “Ăn nhớ kẻ trồng cây” Phép ẩn dụ: - Ăn quả: Hưởng thụ thành (vật chất, tinh thần) - Kẻ trồng cây: Người tạo thành Hai cách diễn đạt sau có giống khác nhau? (Thảo luận theo bàn) - Cách 1: Bác Hồ người Cha Đốt lửa cho anh nằm - Cách 2: Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm (Minh Huệ) Ẩn dụ So sánh Giống Đều dựa vào tương đồng vật (Đều so sánh Bác Hồ với người cha.) Khác Vắng vế A, có vế B Đầy đủ hai vế A B I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Hốn dụ Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 => Người Cha: Bác Hồ  có nét tương đồng phẩm chất 2/ Ghi nhớ: SGK/T68 1/ Ví dụ: SGK/T82 I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Hốn dụ Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên 1/ Ví dụ: SGK/T82 (Tố Hữu) - Áo nâu: Người nơng dân - Áo xanh: Người công nhân - Nông thôn: Người dân sống làng quê Theo em quan hệ áo nâu, , áo - Thị thành: Người dân sống thành phố, thị xã Các từ ngữ màu vàng xanh, nông haithành câu thơ ai? thôn, thị vàtrên vật  Gọi tên vật có mối quan hệ nào? tên vật khác có quan hệ Hốn dụ gì? gần gũi Hốn dụ Gọi tên vật, tượng, khái niệm tên vật, tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi Cách 1: Áo nâu liền với áo xanh Nông thôn với thị thành đứng lên (Tố Hữu) => Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt Cách 2: Người nông dân với người công nhân Người dân làng quê với người dân thành phố, thị xã đứng lên Vậy theo emcách phépdiễn tu từđạt hốn Theo em hai dụ có cách diễn đạttác nàodụng hay?gì? Vì sao? Hốn dụ Gọi tên vật, tượng, khái niệm tên vật, tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Hốn dụ Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 => Người Cha: Bác Hồ  có nét tương đồng phẩm chất 2/ Ghi nhớ: SGK/T68 1/ Ví dụ: SGK/T82 - Áo nâu: Người nơng dân - Áo xanh: Người công nhân - Nông thôn: Người dân sống nông thôn - Thị thành: Người dân sống thị thành  Gọi tên vật tên vật khác, có quan hệ gần gũi 2/ Ghi nhớ: SGK/T82 Thảo luận nhóm: So sánh điểm giống khác hai phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ Ẩn dụ Giống Khác Hoán dụ Đều gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác Quan hệ tương đồng Quan hệ gần gũi Củng cố: Bài tập nhanh ?: Tìm phép tu từ ẩn dụ, hốn dụdụ sau: Đáp án Vì sao? Trái Đất nặng ân tình Nhắc Vìtên sao? Người: Trái Đất Hồ Chí nặngMinh ân tình Nhắc mãiđất tên(phép Người: Hồdụ): Chí Lồi Minh => Trái hốn 2.người Mặt trời bắp nằm đồi sốngcủa tráithìđất MặtMặt trời trời của bắp mẹ em nằmnằm trêntrên đồi lưng Mặt trời mẹ em nằm lưng  Mặt trời mẹ (phép ẩn dụ): Em bé niềm vui, niềm hạnh phúc, lẽ sống người mẹ DẶN DÒ Các em nhà học chuẩn bị tập phần: Luyện tập CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ! 24 ... (Minh Huệ) Tiết 95 ẨN DỤ, HOÁN DỤ Mr Thien I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 Hốn dụ I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Trong khổ thơ đây, cụm từ Người ChaHốn dùng Ẩn dụ dụ ai? Vì 1/ Ví dụ: SGK/T68 ví... phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ Ẩn dụ Giống Khác Hoán dụ Đều gọi tên vật, tượng tên vật, tượng khác Quan hệ tương đồng Quan hệ gần gũi Củng cố: Bài tập nhanh ?: Tìm phép tu từ ẩn dụ, hốn dụ ví dụ sau:... nằm (Minh Huệ) Ẩn dụ So sánh Giống Đều dựa vào tương đồng vật (Đều so sánh Bác Hồ với người cha.) Khác Vắng vế A, có vế B Đầy đủ hai vế A B I/ Ẩn dụ, hốn dụ gì? Hốn dụ Ẩn dụ 1/ Ví dụ: SGK/T68 =>
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ, Ngữ văn Bài 23. Ẩn dụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay