Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

13 54 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:45

... 2-2 = So sánh công thức tổng quát với công thức thu gọn Công thức nghiệm (tổng quát) phương trình bậc hai Đối với PT: ax2 + bx + c = (a ≠ 0), ∆ = b2 – 4ac Cơng thức nghiệm thu gọn phương trình... Nếu hệ số b số chẵn, hay bội chẵn ta nên dùng công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc ?3 Xác định a, b’, c dùng công thức nghiệm thu gọn giải phương trình: a) 3x2 + 8x + = (a = 3;... giải phương trình bậc hai theo cơng thức nghiệm thu gọn ta cần thực qua bước nào? ? => Các bước giải phương trình bậc hai theo công thức nghiệm thu gọn: Bước 1: Xác định hệ số a, b’, c Bước 2: Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn, Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay