Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

27 62 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:45

... nhà máy nhiệt điện thải Hình ảnh cho biết điều sử dụng điện? Theo em có biện pháp để sử dụng hợp lý điện năng? Có biện pháp bản: - Giảm bớt điện tiêu thụ cao điểm - Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất... để tiết kiệm điện - Khơng sử dụng lãng phí điện Để giảm bớt điện tiêu thụ cao điểm có biện pháp gì? Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện Đèn compact Đèn sợi đốt Bài tập: Hãy... ghi chữ LP (lãng phí điện năng) , chữ TK (tiết kiệm điện năng) vào ô trống sau: Sử dụng TV mở âm lượng thật lớn LP Sử dụng tủ lạnh có nhãn tiết kiệm lượng TK Nấu cơm nồi điện trước ăn tiếng LP
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng, Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay