Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

11 45 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:43

... Dựa vào kết tốn ta có nhận xét mối quan hệ góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung? Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung B Bµi tËp 27 (SGK- tr 79 ) P  (O; AB/... chung hai tia đối Ax By Ta có góc BAx góc BAy A góc tạo tia tiếp tuyến y dây cung x n B O ?1 Hãy giải thích góc hình 23, 24, 25, 26 khơng phải góc tạo tia tiếp tuyến dây cung B || | • O • O H 23 H... cạnh tia tiếp tuyến Hình 24: Khơng có cạnh chứa dây cung Hình 25: Khơng có cạnh tia tiếp tuyến Hình 26: Đỉnh góc khơng nằm đường tròn •O • O H 26 ?2 sau: a)Hãy vẽ góc BAx tạo tia tiếp tuyến dây cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay