cảm biến trọng lực load cell kết nối arduino

10 130 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:43

. Tìm hiểu, trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cảm biến Trọng Lực(load cell)2. Hãy nêu một ứng dụng điển hình của loại cảm biến đã nghiên cứu;3. Lựa chọn cảm phù hợp với ứng dụng trong mục 2;4. Thiết kế mạch chuyển đổi chuẩn hóa (điện áp 05V hoặc dòng điện 420mA hoặc dạng tín hiệu số có thể đọc được bằng vi điều khiển);5. Thiết kế mạch ADC (nếu mục 4 đã tạo ra tín hiệu số thì không phải làm yêu cầu này;6. Thiết kế mạch hiển thị thông số đo được (có thể dùng IC số hoặc vi điều khiển);7. Thiết kế nguồn cung cấp cho toàn hệ thống;8. Thành lập sơ đồ tổng thể hệ thống (nên xây dựng trên phần mềm mô phỏng);9. Mô phỏng hệ thống.
- Xem thêm -

Xem thêm: cảm biến trọng lực load cell kết nối arduino, cảm biến trọng lực load cell kết nối arduino

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay