Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV lệ ninh quảng bình

56 37 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:40

... thải cao su nhà máy chế biến mũ cao su công su t 120m3/ngày đêm 1.2 MỤ Í N ÊN ỨU  Tìm hiểu trạng hệ thống xử lý nƣớc thải nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ ninh  Đánh giá trạng hệ thống. .. thống xử lý nƣớc thải nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ ninh 1.3 NỘ DUN N ÊN ỨU - Tìm hiểu cơng trình hệ thống xử lý nƣớc thải cao su nhà máy nhà máy chế biến mủ cao su - Đánh giá chất... nƣớc trƣớc sau xử lý nhà máy chế biến cao su - Đánh giá hiệu xử lý nƣớc thải nhà máy - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử lý hệ thống - Tính tốn hệ thống xử lý nƣớc thải cao su so sánh với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV lệ ninh quảng bình , Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV lệ ninh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay